Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från juni 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Sälj apoteket och allt blir bättre!

Det är vad Centern vill om man ska tro Anders W Jonsson, Centerns man i socialutskottet och ansvarig i apoteksfrågor.

Och det blir bra för glesbygden blir min fråga?

Är det något vi borde ha lärt oss under dessa åtta år av alliansstyre är att avregleringar inte gynnar oss i glesbygden och Vilhelmina kommun.

Däremot visar Dagens Apoteks ­enkät till riksdagspartierna att:

"det verkar finnas en samsyn bland de rödgröna partierna i flera andra apoteksfrågor. Bland annat när det gäller synen på Apoteket AB, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet alla vill stärka och behålla i statlig ägo. Vid ett rödgrönt maktövertagande ser Apoteket AB ut att få en nyckelroll i att utveckla samarbetet mellan sjukvården och apoteken och i att säkerställa tillgången till läkemedel på glesbygden".

"Staten är ingen bra ägare av företag på den privata marknaden", säger Anders W Jonsson, Centerpartiet.

Klara besked till dig som väljare och en tydlig skiljelinje mellan De rödgröna och Alliansen.

Resonerar man likadant inom Centern och Alliansen då det gäller utförsäljningar av Vattenfall, LKAB och andra statliga bolag?

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Regeringens bidragslinje...

...har misslyckats och fler och fler tvingas till försörjningsstöd ist. för A-kassa. Vad är skillnaden?

Ja, A-kassan är en försäkring där du som medlem är med och betalar det hela, och försörjningsstödet just vad det heter: ett stöd/bidrag. På köpet vältras kostnaden över från stat till kommun och alla vet vi hur den kommunala börsen ser ut. Sist: Fredrik själv har under årens lopp varit MYCKET noga med att alliansen håller på arbetslinjen, medans hans motståndare är inne på bidragaslinjen. Nu visar det sig att det är motsatsen som gäller:

Alliansens jobbpolitik skickar folk in i ett långvarigt utanförskap och bidragsberoende!

Under årens lopp har även A-kassan urholkats och nu är  moderaterna ensamma om att inte vilja höja A-kasseersättningen.

Med en långtidsarbetslöshet på drygt 1/3 av de arbetslösa (33,8 % för att vara exakt), med sänkt bidragstak (den högsta dagsersättning du kan få. Från 740 till 680 kr/dag) och höjda egenavgifter, har fler blivit beroende av försörjningsstöd och en LO-rapport baserad på statistik från SCB visar på att fler och fler tvingas in i försörjningsstödet för att klara sin ekonomi.

Här finns utrymme för trixande då det gäller statistiken och vad som gäller, men för den som vill veta mer om arbetslöshet, antal sysselsatta odyl så hittade jag en bra sida att läsa, och där jag hittade min statistik (och faktum är att det är en sida från Svenskt näringsliv så de kan inte anklagas för att springa sossarnas ärenden :-)).

För Socialdemokraterna blir jobben högsta prioritet med bl.a 90-dagarsgarantin för ungdomar. Mer om socialdemokraternas framtida politik kan du läsa här.

Alliansregeringens nuvarande bidragspolitik är fel och det ska vi ändra på, och vi börjar jobbet med att byta regering till hösten.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Nationellt eller lokalt? Ingen skillnad

Den borgerliga regeringen har lyckats vända ett överskott på 112 miljarder kronor till ett underskott på -87 miljd. kr under sina knappa åtta år vid makten. Under tiden har man sänkt skatten med 134 miljd. 

Samma sak hände med borgarna i makten i Vilhelmina. Ekonomin raserades och nödvändiga investeringar sopades undermattan.

Detta kan inte fortsätta. Nu måste vi välja en S-ledd regering som tar ansvar för Sveriges ekonomi.KDs hämndbegär sätter agendan i deras politik i Vilhelmina

I en ”grannblogg” från Kristdemokraternas andra namn på kommunfullmäktigelistan i Vilhelmina, Göran Jonzon, kan man nu återigen s ta del av hans hart mot den styrande majoriteten.

Han radar ärenden som han påstår att det myglats om i kommunpolitiken i Vilhelmina.

Han försöker också inledningsvis beskriva ordet mygel. Han använder synonymer men glömmer själva innebörden av ordet.

Mygel står för att fuska, eller att påverka i hemlighet, skaffa sig personliga fördelar.

Inget av detta är sant i det påståenden han gör på i sin blogg.

Alla ärenden han redovisar har det fattats beslut i endera kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Inget hemlighetsmakeri utan total öppenhet. Ingen har haft personlig vinning i ärendena.

För mig handlar mygel om att skaffa sig egna fördelar. Tex genom att fiffla med företagsskatter och gömma dem utomlands i skatteparadis. Det är mygel för mig.

Göran J och KD i Vilhelmina gör allt för att misstänkliggöra dem som inte tycker som dem själva. Istället för att komma med egna förslag på hur saker och ting ska göras så överklagar de besluten och sprider falska rykten.

Vilhelmina behöver politiker som tittar framåt och tar tag i de strukturomvandlingar vi står inför. Inte bittra hämndlystna politiker som ägnar tiden att gräva i det som varit.

Vi Socialdemokrater blickar framåt, 

Socialdemokraterna Framtidspartiet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Partipiskor och Vilhelminapolitiken

Har nu börjat komma ned i varv efter allt flackande runt i kring och har fått lite tid att botanisera runt bland olika nyheter.

* Då och då läser man om hur "partipiskan" viner bland sossarna, men lite kul var det att se att denna piska även verkar finnas bland "le bleu" (kan inte låta bli denna ordvits i dessa fotbollstider  :-) Förlåt alla fransmän)!

* Vädrar SD morgonluft i Vilhelmina? Ja ska man tro deras starkaste bloggare så spänner man bågen då det gäller Vilhelmina och "organistationen har tagit fart". Jag undrar vad för organisation? Dock vill man inte göra som KD och skylta med sina medlemmars namn. Undrar varför?

För mig kommer inget positivt ut från SD och i en FN-rapport slås det fast att Sverige blir hårdare och kallare då det gäller denna fråga. Som jag tidigare skrivit så ser jag inte SDs intåg som ett tecken på mer medmänsklighet och värme.

* Enligt en annan bloggare  så är Vilhelminas ekonomi usel och jag är inte kropp att säga motsatsen, och jag tror inte att det är läge att slå sig för bröstet, men självkritiken av bloggerskan lyser med sin frånvaro. Både vad gäller den kommunala egna förra perioden, men även med nuvarande regering. Kommunens (och för den delen landstingets) ekonomi hänger ihop med statens (storplånboka). Vad tror du käre läsare har fått stryka på foten för att bekosta bl.a jobbskatteavdrag, sänkt restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga och som varit under en lång rad av år? Tycker du att regeringen Reinfeldt gynnat glesbygden? Enda man pratar om är "valfriheten", men har man att välja mellan pölsa och gröt är det inte mycket till val.

Nä. Ge oss en ny regering till hösten och ÅTTA år att bevisa vad de går för. Sämre glesbygdspolitik än så här går inte att få, och detta med Centern som medlöpare. Den nuvarande regeringen har gjort sitt.

Vidare ondgör man sig över att det ska kommunaliseras och så kommer rosaskimret fram med småföretagande i bl.a fjälldalarna. Vad är det som säger att det inte kommer att upphandlas tjänster från lokala företag även fast det blir från ett kommunalt bolag?

Under en rad år har det varit på modet att kommunal verksamhet ska ut på entreprenad och jag har aldrig förstått detta. Effektivare användning av skattemedel heter det. En rad mellanhänder som ska ha del av den kommunala kakan säger jag.

Kontentan: Samma personer som jobbar kommunalt ena dagen börjar inom det privata dagen efter men ofta med den följden att de får neddragningar i tiden. Jag ser hur det har blivit på skolan i Saxnäs. Riksbyggen har hand om lokalerna som i sin tur lejt ISS att städa. Två  "privata aktörer" (och hur pass lokala småföretag är de???) som vill ha del av kakan. Och en sak kan jag bestämt säga. Inte blev städningen bättre med dem som utförare. Tjänar kommunen i det långa loppet på detta? Tillåt mig tvivla.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rör inte strejkrätten

Folkpartiet vill göra kraftiga åtstramningar i strejkrätten ....
 
http://alliansfrittsverige.nu/kampanj/ror-inte-strejkratten
 
#rörintestrejkrätten
#skämsfolkpartiet
#skämsveolia
#hejaseco
#taingenskit
 
Kristina Norman , Vilhelmina S-förening

Framtidens äldreomsorg i Vilhelmina 2

Socialdemokraternas vision om framtidens demensvård i världsklass i Vilhelmina.

Detta innebär ett förslag om att göra en omflyttning av våra särskilda boende former som kommer att beröra våra boenden Strandbacka och Åsbacka över tid.  Det ska ske med stor respekt och hänsynstagande till de som bor på våra boenden idag. Ingen kommer att tvingas flytta som inte vill utan det kommer att ske en successivt omflyttning av verksamheterna.

Vi vill göra om två avdelningar på Åsbacka till demensvårds avdelningar med en säker och lättillgänglig utemiljö för de dementa så de själva kan gå ut och in och röra sig. Två avdelningar slås samman till en avdelning för vård av de mest sjuka äldre, med närhet till den gemensamma vårdavdelningen och läkare på landstinget, för att kunna ge människorna en vård och omsorg de behöver när dom är svårt sjuka.  Vi vill i första läget göra om två våningar 20 platser på Strandbacka till vanligt särskilt boende och en våning kommer vi att utreda och se vilken befintlig verksamhet som skulle komma att kunna flytta in på ett våningsplan.

Vi vill även i framtiden utreda möjligheten att skapa en särskild avdelning för de äldre med psykiska sjukdomar.  Detta för att höja kvalitén i vård och omsorgen ytterligare för våra äldres olika behov.

Vi samverkar väldigt nära och bra med landstinget i olika frågor bland annat om bemanningen i fjälldalarna, då vi anser att det är av största vikt att vi tillsammans hjälps åt och att vi tillsammans ska hittar lösningar som medborgarna har störst nytta av.  Om den gemensamma vårdavdelningen och möjligheten till utveckling av akutsjukvården i Vilhelmina med ex. en helikopter platta för ambulanshelikoptern att kunna landa nära sjukstugan.

Förvaltningschefen har tillsammans med sina chefer haft arbetsgrupper där förslag tagits fram, och två stora Arbetsplatsträffar för information har varit på Åsbacka. Chef för Strandbacka har jobbat med sin personal och dom har tillsammans jobbat med frågan.

För alla partier vill när vi pratar, ge en bra vård och omsorg men det är vägen dit som är av största vikt för medborgarna tycker jag.

Vi  Socialdemokrater är tydliga med vår vision hur den ska kunna genomföras och finansieras med medborgarna i fokus.

Annika Wibrell ordförande i socialnämnden

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE

KALLELSE KALLELSE KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina arbetarekommuns representantskapsmöte, terminsavslutning. Lördagen den 14 juni kl 14.00 på SKIDSTADION BERGBACKA.

Vad händer då ?? Grillning, gofika, tävling mm

För beställning av maten behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast tisdag 10 juni

Välkomna!!

Åke Nilsson

Vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kvällens politikercafe

 Ämnet för kvällen var "Vård och äldreomsorg" 

Mycket bra och tydliggörande information om var de olika partierna står i frågan. Många vill mycket men har få förslag om hur det ska verkställas. Jag tycker att kvällens café tydligt visar på vilka det är som gör verkstad och vilka som snackar. Det är Socialdemokraterna som har visionerna och förmågan att omvandla dem till verklighet.  

Annika Wibrell  var S representant, med Åke Nilsson som bisittare

Den 14 september avgör vi vilket vägval vi ska ha i Vilhelmina. 

Rösta rött! 0 kommentarer | Skriv en kommentar