Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från mars 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Gruppfullmäktige

... Är en dag då vi samlas hela fullmäktigegruppen i Vilhelmina och gemensamt tar del av information av olika slag om aktuella händelser  och vad som är på gång i Vilhelmina kommun men även information om det arbete och samarbete som vi har på olika delar i omvärlden. 

Vi har lagt upp det så att vi har förmiddagarna gemensamt med oppositionen. Oppositionens och majoritetens gruppledare har tillsammans kommit överens om vilka föredragningar man vill ha den här förmiddagen, och det är nästan uteslutande oppositionens önskemål som föredras, för att möta det behov av information som oppositionen har påtalat. Sen går uppdraget till de olika tjänstemännen i kommunen att ta fram information och boka ev föreläsare eller andra kunniga inom de gebit som ska föredras. Eftermiddagarna ägnar vi gruppvis åt bl.a. Arbete med de punkter som kommer upp på följande fullmäktige. 

Idag fick vi en helt enkelt lysande information om

Teknikparken Inlandet-ett projekt som gymnasieskolans Per Lindberg har dragit igång, som går ut på att utbilda våra ungdomar inom de områden som behövs här i Inlandet, Bl.a. Cadteknik, robotteknik,mm, efter en modell från södra Sverige

Det är riktigt spännande att se hur han har lagt upp arbetet, med långtgående samarbete med lokala företag, skolan och kommunen. Positivt är också hur väl denna ide tagits emot av de lokala företag som tillfrågats.

Turistbyrån har ett mycket nära samarbete med DSL(Destination Södra Lappland) och det visar sig inte minst på det ökade antal bokningar som man kan se på hemsidan som kopplats till DSLsighten. Tjejerna gör ett lysande jobb med marknadsföring av Vilhelmina och det visar på hur viktigt det är att vara " värdar" för vår ort och våra företag. Man kan också se att bokningar direkt från utlandet, ökar vilket visar på hur viktigt det är för våra lokala företag att ha uppdaterade hemsidor på flera språk.

Region 8 är ett samarbete mellan 8 kommuner i Västerbotten, och går ut på att vi med samarbete och utbyte av tjänster med varandra kan utveckla tillväxt och skapa framtidstro i våra närkommuner. Tillsammans blir vi starkare och klarar mera. 

Vi fick en ganska omfattande information om det pågående arbetet med utvecklingen i Kittelfjäll. Där har vi en nöt att knäcka, i vilken takt vi kan bygga ut vatten och avloppsnätet, för att möta det växande behovet. Ekonomin är en annan nöt som kommer att bli spännande att fixa. Utredning pågår och det går snabbt nu. 

Flygplatsen är också ett spännande projekt som pågår för fullt. Vi hade en föredragning för ett tag sen över Skype om bl.a. vilka möjligheter till finansiering och där framhölls särskilt vilka fantastiska resurser vi besitter i vår vackra natur och hur vi skulle kunna utveckla den för att locka hitta gäster. 


Sen ser jag att Maria Kristoffersson skriver att hon "tror" att sossarna tänker höja barnomsorgsavgifterna. (????) 

En ENIG nämnd har tagit beslut om att se över avgifterna. Och detta utifrån den allmänna översyn som vi i ALLA nämnder har att förhålla oss till, utifrån det ekonomiska läget. I nämnden sitter också Marias partikamrater. Vart vill hon komma med ett sådant påstående ? 

Jag är också förvånad över hur hon beskriver den ekonomiska dragningen, i ljuset av att vi hade ett, som jag uppfattade att ALLA tyckte, givande samtal, på kommunstyrelsens ordförandes initiativ, om vilket tonläge vi ska inta mot varandra under den kommande valrörelsen. En diskussion som mynnade ut i att vi kom överens att gemensamt arbeta för att hålla en god ton och verkligen tänka oss för hur vi uttrycker oss. 

Att döma av klockslaget på detta inlägg (13.41), så tog hon sig tid att äta lunch efter från den gemensamma dragningen innan hon lade ut det. 

Det får man kanske vara glad för. 

Nä...jag är inte förvånad... Men besviken! 

Sammverkan Kommun och Landsting

Vi socialdemokrater i Vilhelmina har aldrig någonsin diskuterat att lägga ner några distriktssköterske mottagningar i Saxnäs eller Dikanäs.

Vi socialdemokrater i socialnämnden har diskuterat om vikten att samverka med både landsting och andra kommuner. Vi gav i uppdrag till Förvaltningschefen att inbjuda landstinget till diskussion om möjlig samverkan och samarbete i fjälldalarna för att kunna BEVARA och UTVECKLA servicen till våra medborgare.

Vi träffade landstingets tjänstemän och diskuterade vad/hur vi tillsammans kan hitta lösningar i fjälldalarna och samordna våra resurser. Den första träffen som jag var med på var väldigt positiv tyckte jag, med en känsla av att alla, både kommun och landsting vill göra detta så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har.

Till exempel, gemensamma lokaler, gemensam tjänst eller vi köper tjänst av varandra utifrån det behov var och en huvudman har. Tanken är att det är en och samma fysiska person som utför jobbet i vardera fjälldal, för att minska alla bilresor som både landstinget och kommunens personal gör, många timmar i bilar blir det sammantaget.

Efter första träffen har förvaltningschefen för socialnämnden fortsatt med givande och bra diskussioner med landstingets tjänstemän. Vilket kommer att resultera i ett förslag, som vi politiker i socialnämnden troligen kan ta ställning till på nästa nämnd.

Det är glädjande att höra och se hur bra saker kan lösas bara vi hjälps åt och ser möjligheterna.

Annika Wibrell

 

Ang. Det fria vårdvalet

Till er/dig som ställt frågor till Agneta Lindström-Berg ang. det fria vårdvalet.
 
Som regeringen konstruerat lagen om vårdvalet med den fria etableringsrätten så får hälsocentralerna/sjukstugorna ersättning per listad medborgare och nya vårdgivare ska kunna etablera sig genom att konkurrera om patienterna. Samma regler ska gälla Landstingets egna hälsocentraler och privata vårdgivare som vill etablera sig på marknaden. Varje listad patient genererar en peng till den hälsocentral/sjukstuga man väljer. Detta betyder att vi i Landstinget INTE kan skjuta till extra medel till en eller några hälsocentraler/sjukstugor vid behov DÅ BRYTER VI MOT LAGEN. I Västerbotten har vi utformat ersättningen så, att hänsyn tas till ålder, avstånd till sjukhus och socioekonnomiska faktorer s.k. "Hälsoval Västerbotten" Detta innebär t.ex att en äldre person som bor långt från sjukhus genererar mer pengar till sin hälsocentral/sjukstuga än en yngre person som bor nära sjukhus. PÅ DETTA SÄTT KAN VI FÖRDELA MEDEL PÅ ETT MER JÄMLIKT SÄTT OCH ÄNDÅ FÖLJA LAGEN.
 
Distriktssköterskemottagningarna är i Landstingets regi. Landstinget ansvarar och organiserar sin verksamhet på bästa sätt efter det behov som finns och de medel man fått via Hälsovalet.
Beställningen av vården som görs till Sjukstugorna på dessa orter är LIKA, detta enligt lagen. Det som skiljer är tilläggsuppdraget med vårdplatsernas antal.
 
För att kunna få ut så mycket vård som möjligt med de resurser som finns så är samarbete med kommunerna viktigt. Både kommun och landsting behöver dygnet runt personal och strukturer har skapats för att kunna öka detta samarbete som är ekonomiskt försvarbart både för kommun och landsting.
 
Malå är ett gott exempel på vad samarbete kan ge framförallt för patienten.
Varken Kommuner eller Landsting har någon sedelpress utan förändringar, omprioriteringar och inte minst utveckling av tekniska hjälpmedel, nya mediciner, bättre behandlingsmetoder, ombyggda och nya operationssalar mm mm måste gå hand i hand.
 
///Agneta L B
 
gm. Magnus Johansson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Siffertrixande når nya höjder

...som Fredrik Reinfeldt pratade om i söndags i Agendas partiledardebatt... Reinfeldt ville göra gällande att socialdemokraterna hade stor budgethål i sin budget. Så naturligtvis kändes det relevant för TTs faktameter att titta närmare på det...


Det visar sig att Reinfeldt blandar ihop äpplen och päron, och återigen hemfaller åt sitt siffertrixande...


"De siffror Reinfeldt använde kommer från Socialdemokraternas senaste budgetmotion. Siffrorna i sig är inte något påhitt. Problemet är att Reinfeldt blandar två olika tidsperioder. När S-budgeten presenterades var den fullt finansierad med ett överskott på 4 miljarder kronor. Det byggde emellertid på att S sade nej till femte jobbskatteavdraget (12 miljarder kronor) och höjd skiktgräns i statsskatten (3 miljarder). De 15 miljarderna har dock försvunnit, eftersom S nu säger ja till jobbskatteavdraget och höjd skiktgräns stoppades.


Reinfeldt hävdar nu att om man drar bort 15 miljarder från de totala intäkterna i S-budgeten på 31 miljarder, så får man 16 miljarder kvar. Drar man sedan av de 16 från utgifterna på 27,5 miljarder, så saknas det 11 miljarder i finansiering.


Siffrorna och matematiken är korrekt. Men en budget kan inte blanda intäkter från en period och utgifter från en annan. Socialdemokraterna hänvisar till att budgeten i oktober var fullt finansierad och att den utifrån de ändrade förutsättningarna kommer att vara finansierad när den presenteras härnäst. Exakt var de försvunna miljarderna ska tas ifrån har ännu inte redovisats. (TT den 17 mars 2014, 14.37)"

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/03/reinfeldt-har-siffertrixat-till-sig-ett-gult-kortI år lånar regeringen 87 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket. Det är 240 miljoner kronor om dagen, tio miljoner i timmen. Detta är budgethålet i svensk ekonomi.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Läxrut. En ideologisk fundering

Det finns säkert redan nu dom som tycker att jag är surgubbeoch det är jag! Jag är ******* surgubbe till politik som HELA tiden av någon anledning gynnar de som har det väl förspänt och detta på bekostnad av de som har det mindre och de svaga i samhället. Alliansens läxrut är en sådan sak.

Som lärare är jag en varm förespråkare av läxor och vi har en policy på vår skola om hur de ska vara utformade. Populära blir de aldrig men för det mesta går det bra. Läxan kan vara av repeterande karaktär (innötning av en tabell tex) eller sådan att eleven ska kunna göra den relativt självständigt utan hjälp. Men det ser olika ut för alla och alla har inte en förälder/vuxen som kan hjälpa till av olika anledningar.

Numera anses läxhjälp som hushållsnära tjänst och det går att göra avdrag med 50 %(dvs betalar du tex 4000 kr/mån till ett företag för läxhjälp så får du göra avdrag med 2000. Summa summarum 2000 att betala för läxhjälp). Läxhjälp till 50 % REA! Kom och köp!

Som vanligt med alliansen så vurmar man över detta och visst är det bra att det skapat vita jobb av svarta, men att detta avdrag blivit en succé bland rika stockholmskommuner och att den stora massan inte har råd med detta även efter avdrag,det talar man tyst om.

Har DU råd med läxhjälp för flera tusen kronor i månaden (även efter avdrag)?

Av någon anledning är denna tjänst vanligast i Sveriges 10 rikaste kommuner och minst vanligast (hör och häpna) i Lapplandskommunerna (bl.a Vilhelmina)??

Vad vill sossarna?

  • att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritis eller i samarbete med ideella föreningar. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst
  • avskaffa läx-rut. Regeringens läx-rut innebär att bara elever vars föräldrar har råd att betala kan få läxhjälp – det spär på klyftorna i skolan. 

Magnus Johansson (S)
Saxnäs, Marsfjäll

Källa:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/rutavdrag-vanligast-i-landets-rika-kommuner/

http://www.svt.se/agenda/inga-laxhjalpsforetag-dar-de-bast-behovs

http://skolgranskning.aftonbladet.se/blogg/vems-ansvar-ar-det-att-laxan-blir-gjord/

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Laxhjalp/

Sossekaffe i Järvsjöby

Bra möte i Järvsjöby ikväll.
Framtidsvisioner, lokal/ närodlad mat, byaskolorna och stöd till byarna var de största samtalsämnena.
Gott kaffe och supersmarriga kakor och bullar…
Tack till Stöttingfjällets S för en trevlig kväll.
 
Trött rugguggla lägger huvudet på kudden och inväntar JB.
Ny dag i morgon och då ska jag fortsätta ta mig igenom luntan till socialnämnden på onsdag. Gruppmöte i morgon kväll.
 
Kristina Norman Vilhelmina S-förening

Kan Vilhelmina påverka EU??


20140317_162707_0.png


 

SD förnekar sig inte

När Jimmie Åkesson (SD) vill möta Stefan Löven (S) i debatt endast de två så bekräftar han att (SD) ser (S) som en motståndare.

Det bekräftar deras roll som stödparti till Alliansen. Utan (SD) hade borgarna inte lyckats med sin nedmontering av välfärden.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

”Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden

”Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden”

Från att ha haft både lägst arbetslöshet och lägst andel fattiga i Norden ligger Sverige nu högst i båda kategorierna. Privatisering av välfärden och minskade offentliga investeringar har spätt på utvecklingen. Det är dags att gå från privat risk till gemensamt ansvar, skriver Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson.

Sverige är ett land att vara stolt över. Men att vara stolt innebär inte att vi ska blunda för de samhällsproblem som växer fram och som kräver nya politiska svar. För två år sedan inledde Samak, de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, det största forskningssamarbetet i den nordiska arbetarrörelsens historia. En stor grupp fristående forskare fick i uppdrag att utvärdera den nordiska modellen och beskriva möjligheterna till utveckling av den fram till 2030.

I uppdraget ingick även att göra jämförelser av utvecklingen av den nordiska modellen mellan länderna. I dag släpper Tomas Berglund vid Göteborgs universitet och Ingrid Esser vid Stockholms universitet rapporten om Sveriges position vid ett stort seminarium i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Rapporten gör en komplex genomgång av Sveriges position och vi vill lyfta fram tre starka varningstecken från resultatet:

1 Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden men allt lägre investeringar i utbildning och forskning.

Sverige har under de senaste åren pendlat mellan att ha högst eller näst högst arbetslöshet i Norden. Det är ett stort varningstecken i sig. Men värst är situationen för Sveriges unga. Från att ha haft Nordens lägsta arbetslöshet vid början av 1990-talet har nu Sverige den högsta i Norden. Andelen arbetslösa unga i Sverige har under de senaste åren legat på den högsta nivån på 15 år i hela Norden.

Även strukturarbetslösheten har stigit. Trots ett liknande vakanstal var arbetslösheten två procent högre 2012 än 2008. Arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer, även när konjunkturen vänder uppåt. Rapporten visar också att den nuvarande regeringen minskat investeringarna i utbildning och anställningsstöd i förhållande till arbetslösheten sedan 2006, vilket vi anser spär på denna utveckling. Även företagens investeringar i forskning och utveckling har minskat som andel av BNP, och utflödet av investeringar i Sverige har blivit betydligt större än inflödet. I ett bredare perspektiv beskriver rapporten en förskjutning från offentligt risktagande till privat, där större privata skulder har fått ersätta gemensamma samhällsinvesteringar.

2 Sverige har ökat privatiseringen kraftigt, och förtroendet för välfärdsinstitutioner faller.

Pisarapporten visar att de svenska skolresultaten just nu sjunker kraftigt. Alla elever drabbas, och eleverna med störst utmaningar drabbas hårdast. Men även fler delar av välfärden är i förändring. Rapporten visar att privatiseringen av sjukvården tog ny fart 2006, genom en ökad privatisering av primärvården och apoteken. En stark ökning av antalet hemtjänstutförare med vinstsyfte har också skett Samtidigt syns en tydlig nedgång i förtroendet för centrala välfärdsinstitutioner som sjukvården och Försäkringskassan. Tilliten mellan människor i Sverige är fortsatt hög och stabil, men vi litar allt mindre på vår gemensamma välfärd.

3 Sverige slår Nordenrekord i fattigdom med den högsta andelen fattiga på 20 år.

Arbetslöshet och bristande välfärd skapar förstås fattigdom. Men rapportens statistik är ändå extra oroväckande. 2006–2007 hade Sverige den lägsta andelen fattiga i Norden, mätt som andel av befolkningen med inkomster mindre än 60 procent av medianinkomsten. Nu har vi gått från lägst till högst andel på mindre än två mandatperioder. Nivån är också den högsta som har uppnåtts i Sverige sedan mätseriens början i mitten av 1980-talet.

Enligt statistiken i rapporten tycks det också vara den högsta nivån uppnådd i Norden på 20 år. Det är inget vackert rekord som Sverige slår just nu, och utvecklingen förklaras främst av en relativt försämrad situation för äldre och barnfamiljer med bara en förälder.

Rapporten är oberoende och drar inga egna politiska slutsatser, men för oss talar siffrorna sitt tydliga språk. Den borgerliga regeringens 130 miljarder i skattesänkningar har inte lett till minskad ungdomsarbetslöshet – tvärtom har den ökat. De omfattande och ideologiskt drivna privatiseringarna som har lett till mer vinster i välfärden har inte ökat folkets förtroende för välfärden – tvärtom har förtroendet sjunkit. Privatiseringar och skattesänkningar har heller inte lett till minskad fattigdom som utlovades 2006 – även där har utvecklingen gått i motsatt riktning.

De borgerliga partierna har alla antagit nya, omfattande skattesänkningsprogram för de kommande mandatperioderna. Endast Moderaternas kostar 35-45 miljarder. Just nu sker även en debatt i den borgerliga regeringen om de nya skattesänkningarna ska genomföras 2015 eller 2017, som om det skulle göra skillnad för samhällsutvecklingen. Samtidigt tycks Centerpartiets linje ha vunnit inom välfärden – privatiseringen ska fortsätta, om så den ska tvingas fram genom lagstiftning.

I dag är det sex månader kvar till riksdagsvalet. Valet handlar i grunden om vilken väg Sverige ska ta framöver. Vi tar de alarmerande varningstecken som publiceras i dag på allvar. Vi vill i stället avsluta ungdomsarbetslösheten och genom investeringar i praktik och trainee-platser, utbildning och jobb garantera att ingen ung är arbetslös längre än 90 dagar. Vi vill satsa på en aktiv näringspolitik med investeringar i samverkan, forskning och arbetsmarknadsutbildning så att nya jobb kan växa fram. Och vi väljer investeringar och demokratiskt ansvar för skolan och sjukvården framför nya privatiseringar och skattesänkningar.

Det är dags att helt enkelt vända trenden som beskrivs i rapporten och gå från privat risk och skuldsättning till gemensamt ansvar och investering. Bara så kan Sverige åter ta ledningen bland våra nordiska grannländer och fortsätta vara ett land att vara stolt över för generationer framåt.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Borgerlig valfrihet

Det går inflation på den borgerliga sidan att använda ordet valfrihet och man framställer det ofta som att det "inte ska vara politiker som ska bestämma valet av..." än det ena och än det andra. Individens frihet ska inte besudlas av politiker. Må så vara. Denna frihetstörst målar man upp, gärna tillsammans med nostalgi, rutiga dukar och rosa skimmer. Och visst låter det fint.

Frihet för vem?

Den borgerliga friheten sträcker sig till den välbeställde, den utbildade, den som bor på rätt ställe.... osv, osv.

Utredning på utredning visar på att den som inget har, har ingen frihet att välja i det borgerliga Sverige.Eller för att ta ett citat från bibeln: " den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har".

Tom. vår utbildningsminister Jan Björklund "berättade" för en skock (ca 2500) mattelärare "det är inte era barn skolan ska vända sig till. Era barn kommer att klara sig". Det är dom som inte har högutbildade föräldrar, de som inte har föräldrar som pushar sina barn som skolan måste hjälpa".  Vad menar han med det? Jo:

Skolan har misslyckats (och därmed herr Björklund som ytterst ansvarig) med att fånga upp en hel skrälldus med barn som inte klarar skolan och går ut med ofullständiga betyg. De som inte valt friskola, de som bor ute i förorten eller glesbygden, för den delen, de som inte har föräldrar med en tjock plånbok.

Ja men skyll er själv då! Varför har inte använt valfriheten och valt skolorna där betygen är goda. Skolorna där det finns högpresterande elever, där stöket inte finns, där eleverna inte har ett helt alfabet i diagnos och inte är i behov av specialpedagoger, där föräldrarna är på den övre delen av inkomststegen, där etniciteten i huvudsak är svensk. Jag tror ni fattar var jag vill komma.

Valfrihet på lika villkor?

Tyvärr har vi inte lika villkor och här finns en ideologisk skillnad. Alla tar inte för sig, är aktiva och väljer, har inte möjlighet att välja. Vem står på deras sida? Ja inte är det borgarna. Ska det till en skillnad så behövs ett regeringsskifte till hösten.

Denna "valfrihet" man pratar om från borgerligt håll är:

Orättvis - Alla har inte samma chans och förutsättningar.

Dyr - Varför är det så att varje gång Reinfeldt avreglerar och säljer ut så står riskkapitalbolagen i kö som en hög glupande vargar för att få del av kakan som avregleras och reas ut. Russinen i form av det lönsamma vill man åt, men det som inte lönar sig ska det allmänna och vi skattebetalare stå för. 10 000 kr-frågan: Varför finns det så få privata vårdcentraler och friskolor i inlandet? (och ja, jag vet att vi har en i Vilhelmina OCH jag ifrågasätter inte deras insatts).

No dollars, no dineros att tjäna på inlandsbon = No valfrihet.

Osolidarisk - "Köp dig en gräddfil! Vad som händer utanför är inte mitt bekymmer! Se bara till att städa bort smutsen när jag kommer".

Såg igår att bl.a. Academia skulle höja sitt vinstuttag från sin skolkoncern. Är det i deras fickor våra skattekronor ska gå?

Vi har haft en borgerlig regering sedan 2006. På vilket vis har detta gett oss valfrihet i Kultsjödalen och Vilhelmina?

Nä återigen så behövs ett regeringsskifte till hösten för att hejda detta ekonomiska vansinne.

Magnus Johansson (S)

Saxnäs, Marsfjäll

VILHELMINA ARBETAREKOMMUN ÅRSMÖTE

  Årsmöte 2014.jpg
 

      

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nästansjö och Sossekaffe.

Vi har sparkat igång vår årliga byaturné ikväll och Nästansjö var vår första anhalt. Gott kokekaffe och ännu smarrigare fika bröd som vår duktiga Anitha Johansson bakat. Satt som en smäck. Vi pratade om aktuella frågor och stämningen var glad och tidvis tom uppsluppen. 

Nästa måndagkväll ses vi i Järvsjöby ... Se kommande annons i Vilhelmina -aktuellt. 

Har du frågor så kom och fika med oss och ställ dom. 

Vilhelmina AK / gm Kristina Norman S-föreningen Vilhelmina. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Är det något parti som vill samarbeta med Sverigedemokraterna?

Det ser bra ut för det rödgröna blocket i opinionsmätningarna men de är ingen anledning att luta sig tillbaka. Tvärtom, de är en anledning att köra på ännu mer.

Vad värre är den fundering jag har om de framtida Sverigedemokraterna och deras ev. roll efter höstens val.

Som nu är så har de rödgröna en majoritet i opinonen och Alliansen ligger pyrt till. Men vad händer om de rödgröna blir större än Alliansen men INTE får egen majoritet och Sverigedemokraterna får en vågmästarroll?

Att de rödgröna inte sätter sig i samma båt med Åkesson & co är klart. Men hur är det med Alliansen?

Reinfeldt brukar med jämna mellanrum ta upp frågan vilka sossarna ska sätta sig och regera med (och då syftar han på V och mp). Hur är det själv Fredrik/Annie/Jan och Göran. Sätter ni er i samma båt med Jimmie?

Som nu är med den minoritetsregering vi har så har man indirekt stöd av SD. Det blev en fnurr i höstas med det höjda taket för inkomsskatten. Annars röstar SD för det mesta med Alliansen. De är trots allt ett parti på yttersta högerkanten.

Ännu klarare blir det då man läser dagens Aftonblad där man intervjuar Åkesson:

" I intervjun berättar Jimmie Åkesson också om hur han ser framför sig att Sverigedemokraterna tillsammans med Alliansen kan köra över en framtida rödgrön regering".

Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara kvar i ett parti som samarbetar med SD. Hur tänker man som Alliansare?

Magnus Johansson (S)

Saxnäs, Marsfjäll

Källa:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18511003.ab

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NÄSTANSJÖ ikväll...

… Nu drar vi igång våra politikercaféer ute i byarna igen.

Ikväll kl 18.00 dricker vi ”Sossekaffe” i Nästansjö skola.
Samåkning från Folkets Hus kl 17.30, för den som vill hänga med och språkas vid.
Aktuell information och allmänna frågor.
Vad undrar du över? Kom och lyssna. Få svar på dina frågor.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ang Tommy Strelings syn på byaaveckling del 2

Följande frågor har jag via mail ställt till Tommy Streling:

- Du skriver att jag vid ett gruppfullmäktige sagt "om vi bara hade modet att lägga ner Dikanäs skola." och jag skulle vilja veta när och i vilket sammanhang jag sagt så.

-Jag skulle också vilja veta vad du menar med "Att sedan socialdemokraterna backar på förstatligande av skolan, kan bara betyda att man inte tror sig kunna (eller vilja) påverka frågan i riksdagen."

-Du skriver också "Fast majoriteten vill skruva tiden tillbaka och införa f-5 organisation när nya läroplanen, liksom lärarutbildningen, är tydligt stadieindelad f-3,4-6, som förr om åren." När har vi framfört det förslaget?

 Jag blev inte mycket klokare av hans svar men här kommer de kommentarer som jag avvaktade med i min tidigare blogg.

-Jag har aldrig sagt ”om vi bara hade modet att lägga ner Dikanäs skola” och TS kan eller vill inte vidimera var och när detta uttalats.

-S har aldrig förespråkat att skolan ska förstatligas. Kommunen var huvudman för skolan även innan den sk ”kommunaliseringen, med den skillnaden att personalen gick på statliga avtal och resurserna fördelades av staten strikt efter elevantal. (Se min tidigare blogg i det ämnet.)  Att hålla fast vid ett beslut är inte detsamma som att man backar när andra vill förändra, det är inte detsamma som att man inte kan eller vill hantera frågan.

-Vi har inte framfört något förslag på att införa en organisation som han påstår. Inför placeringen av åk 6 på Hembergsskolan diskuterades för- och nackdelar med olika förslag och för tillfället utreds lokalfrågan på tätorten.
Det är olyckligt att det finns politiker som inte kan skilja på beredning, förslag och beslut, men det försvarar inte spridandet av osanningar.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Maria Kristoffersson ljuger och förvränger sanningen

För snart fyra år sedan ströks jag från Marias vänlista på facebook efter att ha ifrågasatt sanningshalten i det hon skrev. Öppenhet och transparens gäller bara när det passar henne. Hennes sida är öppen så vem som helst kan läsa det hon skriver men endast vänner kan kommentera, så därför gör jag det här i stället.

Den 6 mars skriver hon: ” Läser i Vilhelminaaktuellt att sossarna värnar om byarna! Under de senaste åren har de kommit med förslag på att lägga ner distriktssköterskemottsgningarna i Saxnäs och Dikanäs. De har utrett nedläggning av skolan i Dikanäs, Nästansjö och Latikberg och de har valt att inte handla lokalt. Frågan är vad de gör då de värnar om en by?”

Socialdemokraterna har aldrig lagt förslag på att lägga ner distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs!
För att trygga verksamheterna när befolkningstalet minskar för vi diskussioner med landstinget om samordningsmöjligheter.

Vi har aldrig utrett nedläggning av skolorna i Dikanäs, Nästansjö och Latikberg!
För att trygga verksamheterna när barn- och elevantalet minskar vill vi investera i samordning förskola-skola-fritidshem.

När det gäller att handla lokalt så är det som med Tulipanaros, lätt att säga men svår att göra. Vad jag kan minnas så lyckades inte alliansen uppnå några goda resultat i den frågan under sina fyra år, så snacka om att kasta sten i glashus.


Den 26 februari skrev hon ”En schysst och öppen valrörelse där vi jämför våra politiska förslag smakar bättre än nidfilmer, smutskastning och härskartekniker. Snälla S ändra inställning! Fula Kampanjer och Nidfilmen ni marknadsför via Kulturnyheterna i SVT hör inte hemma i en demokrati.”
Detta med anledning av diskussionen som uppstod i och med den dåliga snöröjningen och indirekt ett försvar för alliansens beslut att lägga ut den på entreprenad vilket innebar att fem kommunanställda miste sina jobb.
Men en schysst och öppen valrörelse gäller tydligen inte henne, som på sociala medier använder sig av härskartekniker, lägger ut nidbilder, förvränger sanningen och smutskastar sina motståndare.

Är det det som kallas för att tala med kluven tunga? Jag förväntar mig mer av en förtroendevald politiker.

Hur simpel får man bli som centerpartist?

Maria Kristoffersson kommenterar Socialdemokraternas fullmäktigelista med bild på mig och en kommentar som hon inte minns att citera från ett fullmäktigsammanträde för länge sedan. Med en skådespelande centerpartist och Marias försök att passa på att försöka dra fördel av skådespeleriet, trasslade hon till det mest för sig själv och hennes parti. Betalt fick hon och Centern i valet 2010.

Folk genomskådade hennes infama och smutsiga försök att få nån att tro att jag skulle gå till handgripligheter mot en fullmäktigeledamot. Hon passerade den lägsta nivå av insinuationer man överhuvud taget kan tänka sig.

Nu försöker hon igen! Tänker hon utplåna Centern på lokal nivå?

Etik och moral är nog inte hennes främsta gren och detta tilltag torde knappast sätta annat ett mycket negativt ljus på hennes person. Om Maria Kristoffersson tror att hon med sitt insinuanta, oetiska och otrevliga blogginlägg kan vinna sympati, så tror jag att hon nu tagit gravt miste.

Men jag måste ändå erkänna en sak - egentligen förvånar hon inte mig längre. Hennes oförmåga att uppträda socialt anpassat i debatter och bloggar och hennes okänsliga uppförande har länge vari hennes signum. Lägg därtill hennes sätt att hantera fakta i den politiska debatten så har man bilden av en rejält vilsegången politisk själ.

K G Abramsson
socialdemokrat

Det är inte 1 april än!

Har ni sett den här liknelsen i en blogg alldeles nyligen?

”- En bra politiker ska vara utrustad som en elefant – med stora öron och känslig snabel, inte som en krokodil, med små öron och stort gap!”

Jag har faktiskt ganska svårt för att hålla mig för skratt när jag ser vem som använder liknelsen.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Statens inkomster

Med hänvisningen till ett nyligen publicerat inlägg av Mari Kristoffersson ang statens inkomster är det värt att läsa vad Ekonomistyrningsverket nyligen publicerade.

"Preliminärt årsutfall för statens budget visar underskott

2014-01-30 | Pressmeddelande

Budgetsaldot för 2013 blev ett underskott på 130,9 miljarder kronor. Den största enskilda orsaken till underskottet är att staten lånat ut 103,6 miljarder kronor till Riksbanken.

Inkomsterna blev preliminärt 789,9 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än 2012. Statens försäljning av Nordea genererade inkomster på statens budget med totalt 19,6 miljarder kronor. Samtidigt blev de löpande kassamässigt redovisade skatteintäkterna 17,3 miljarder kronor lägre än föregående år, främst på grund av högre utbetalningar till kommuner och landsting. 

Utgifterna uppgår preliminärt till 920,8  miljarder kronor, vilket är 108,3 miljarder kronor högre än föregående år. Det högre utfallet beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånat ut motsvarande 103,6 miljarder kronor till Riksbanken. Några andra utgiftsområden med ökade utgifter är Avgiften till EU, Allmänna bidrag till kommuner, Arbetsmarknad och arbetsliv, Utbildning och universitetsforskning samt Samhällsekonomi och finansförvaltning. Samtidigt minskade utgifterna för statsskuldsräntor med 10,9 miljarder kronor.

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. De utgifter som omfattas av utgiftstaket uppgår preliminärt till 1 067,1 miljarder kronor, vilket innebär en marginal till taket på 27,9 miljarder kronor.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. Ekonomistyrningsverket överlämnar det definitiva utfallet för statens budget till regeringen den 17 mars 2013."

Hur fungerar det med analysen egentligen?

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Telefonin i glesbygden

Idag när jag fogade mitt väggtegel lyssnade jag på P4 och debatten runt telefonin där en dam från Tärnahållet berättade om hur det var för dem i dagsläget och jag hörde på hennes röst hur förtvivlad hon var. Jag blev tokförbannad!

Denna avreglering är skandalös där vi i glesbygd blivit förpassade till stenåldern utan möjligheter till kommunikation med omvärlden och 112.

Folk skäller på Telia och det med rätta, men var är de andra drakarna? Tele2, 3, Telenor, osv, osv?

För några år sedan då telefonin avreglerades och marknadskrafterna fick fritt spelrum så lät det så vackert. Det skulle bli bra täckning, men folk var skeptiska och det med rätta. Bolagen ansökte om dispenser och område efter område i norrlands inland blev utan master och därmed usel/obefintlig täckning.

Senast här i veckan så var man utan telefon mellan måndag - fredag i Klimpfjäll.

Detta är en fråga politiken måste ta tag i för det går inte att fortsätta så här. För ett par år sedan hade vi en olyckshändelse här i Saxnäs där de dåliga telefonförbindelserna fick en man att ligga hjälplös på golvet ett par dagar innan han fick hjälp. Det ska inte behöva gå så långt att något liknande ska hända innan det görs något.

Kontentan idag är att jag blev så upprörd då jag hörde denna dam så jag ringde P4 och Åza Meijer och "delgav" henne mina synpunkter och vad jag tyckte att reportrarna skulle fråga PTS då de hade dem på tråden :-)

Detta måste vi ta tag i!

Magnus Johansson (S)

Saxnäs, Marsfjäll

Äldre inlägg