Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från januari 2014

Tillbaka till bloggens startsida

I dag

Företagslunch i Saxnäs. Bra dialog.
 

I dag


 
Studiebesök hos Stalons svarv o svets. De gör bla ljuddämpare till gevär.

Man blir förundrad

Man kan i ett blogginlägg bl. a. läsa följande:

"... ju fler som ansluter sig till fritänkarnas skara som vi kallar Kristdemokraterna i Vilhelmina."

Om jag inte missminner mig så ska fritänkare uttolkas som "gudsförnekare" eller "hedningar"?!   Uppriktigt sagt så hade jag kanske inte trott att det var så illa ställt med Kristdemokraterna i Vilhelmina, särskilt i beaktande av att - som jag tror - Kristdemokraterna i Vilhelmina leds av en f d kyrkoherde och prost. Kan gudlösheten så till den milda grad ha slagit till i detta parti, så att det är helt accepterat att också annonsera om det i bloggar?

Man slutar nog aldrig att förvånas.

K G Abramsson
socialdemokrat

 


Distriktssköterskemottagningarna i fjället

Avvaktar förändring av filialmottagningar

Västerbottens läns landsting planerar en förändring rörande sköterskefilialerna i Dikanäs och Saxnäs. Förändringen skulle innebära en sammanslagning och flytt av filialerna till Stalon, och utökat öppethållande till fyra dagar i veckan.

– Detta har varit föremål för en del spekulationer och oro. Vi kommer därför att se över möjligheterna till personalsamverkan med Vilhelmina kommun för att om möjligt behålla båda filialmottagningarna, säger primärvårdschef Håkan Larsson.

 

Ingen förändring av mottagningarna görs tills vidare i avvaktan på dialog med kommunen.


Detta finns att läsa på landstingets hemsida.


http://www.vll.se/default.aspx?id=67784

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Distriktssköterskefilielaerna Saxnäs/Dikanäs.

Som ny inom politiken vill jag här delge er mina tankar ang. den turbulens som rått i våra bägge fjälldalgångar under en tid och vad jag lärt mig av detta.
 
En facebooksida blev upplagd för bevarandet av filialerna med ett snabbt stigande antal medlemmar och det tycker jag är bra. Det visar på engagemang för denna fråga, att folk bryr sig.
 
Vad den även visade var att det går att göra partipolitik av allting och att vissa tar alla tillfällen till att ta politiska poäng. Jag skrev ett inlägg och bemötte ett av dessa ovan tarvliga försök och blev då kallad "ordbajsare" :-). Ok. Det kan jag bjuda på. Därav skriver jag nu mitt svar på denna blogg. De som inte har intresse av mitt svar lär redan ha slutat läsa och återgått till annat.
 
För fjorton dagar sedan kom min bror Mikael D (SaxnäsMicke) förbi mig och beskrev för mig en osannolik historia om att det planerades en nedläggning av distriktssköterskefilialerna i Saxnäs och Dikanäs. Tillsammans for vi förbi distriktsköterskan Bosse i Saxnäs och informerade oss om läget. Det visade sig vara sant men vem, vad, hur....Många frågor återstod att ta reda på.
 
På eftermiddagen skrev jag ett mail till ett antal socialdemokrater med en fråga om vad som var på gång. Febril aktivitet vidtog och efter ett antal dagar började det klarna om hur det såg ut i denna fråga: Detta "förslag" var/är inte förankrat i den politiska majoriteten i vare sig kommun eller landsting. Det visar sig att det är primärvården själv som lagt detta förslag.
 
Vad har jag då lärt mig av det hela?
 
Tills för några månader sedan var jag en kille som vilken som helst sittandes med mina åsikter. Helt plötsligt efter att ha fått frågan så befann jag mig mitt i en het fråga där jag har chans att påverka, att göra skillnad. Det känns skönt.
 
Till alla de som trott att vi från socialdemokraterna suttit tysta i denna fråga så kan jag å de bestämdaste berätta att så inte varit fallet. Skillnaden är att diskussionerna/arbetet inte ha förts via bloggar och Facebook.
 
Återstår att se vad som blir av det hela men eftersom det inte finns någon sida som vill driva detta politiskt så ser jag ingen naturlig fortsättning på det hela.
 
Ps: Jag skulle vilja tacka Camilla Stenlund, Saxnäs för sitt idoga arbete i att klargöra en del i denna fråga.
 
Med vänlig hälsning/
 
Magnus Johansson (S)
Saxnäs, Marsfjäll

KALLELSE REPSKAP 2 FEBRUARI

KALLELSE    KALLELSE   KALLELSE    KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte söndagen den 2 februari kl 16.00 på Folkets Hus.

För best av fikat, anmälan att ni kommer, så snart som möjligt till Göran på expen (144 90)(eller mail), dock senast onsdagen den 29 jan

Med vänlig hälsning

K G Abramsson  

Ordförande

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Borgerlighetens falska matematik

Ledare av Fredrik Jansson publicerad i Västerbottens Folkblad 2014-01-13

Man vet att det är valår – eller Supervalåret, som det kallas – när intresseorganisationen Svenskt Näringsliv så öppet det bara går fungerar som valarbetare för den moderatledda regeringen.
I en debattartikel i Dagens Nyheter i lördags påstod organisationens skattechef och chefsekonom att skatteintäkterna sedan sekelskiftet ökat med 260 miljarder kronor trots att skatteuttaget under 2000-talet har minskat med sju procentenheter.
Det är en sanning med modifikation, och det är heller inte första gången som borgerlighetens företrädare försöker sig på sådana räkneexempel.

Redan i höstas försökte sig socialminister Göran Hägglund (KD) på något liknande när han på Kristdemokraternas riksting slog sig för bröstet och påstod att skatteintäkterna under den borgerliga regeringstiden hade ökat med 150 miljarder kronor och att resurserna till vård, skola och omsorg stigit med 25 procent samtidigt som skatteuttaget minskat med fyra procentenheter.
Dock glömde han att tala om att inflationen minskat värdet på skatteintäkterna med ungefär lika mycket och att de 150 miljarderna – om man tar hänsyn till inflationen – inte ens motsvarar en miljard i intäktsökningar för staten.
Dessutom talade han inte om att den svenska befolkningen växte med 440 000 invånare under perioden 2006 och 2012. Vilket innebär att skatteintäkterna fallit med 4,5 procent per invånare.

Klicka på nedanstående länk för att läsa hela artikeln

http://www.folkbladet.nu/771330/borgerlighetens-falska-matematik

Göran JonSson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förstärkning har anlänt

Fem personer, vilka förmodligen representerar delar av den borgerliga alliansen i Vilhelmina, har överklagat fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan om Regnbågenombyggnaden i Trissen från 2009. Vi socialdemokrater har kritiserats för att hålla liv i den diskussionen, men vi kan ju enkelt nu konstatera vem som sköter den saken.

Den argumentation som de klagande (eller är det bara en för uttrycket "jag" återkommer på flera ställen och vem är då "jag"?) liknar mera ett försök att få hela saken att likna en brottmålsprocess där det viktigaste skulle vara bevisningen av vad som dokumenterats eller inte. I och för sig saknas inte underlag som de facto stöder frågan om att inte bevilja ansvarsfrihet för berörda personer, men trots ihållande förklaringar från både jurister och andra sakkunniga har de klagande inte förstått att fullmäktige har rätt att göra den bedömning som fullmäktige anser sig behöva göra i hithörande frågor utan att själva saken ska kunna prövas av en förvaltningsdomstol. Klagogrunderna finns klart angivna i kommunallagen, och där ingår inte någon som helst möjlighet att sakpröva fullmäktiges beslut. När ska den verkligheten tränga igenom de dimridåer som de klagande nu försöker skapa för att tro sig vinna någons gunst eller domstolens gillande?

Eller räknar man nu med större framgångar i och med den förstärkning man nu erhållit genom att "den förlorade sonen" tydligen nu har återkommit till fadershuset och befriats från den bannbulla som tydligen gällt? Kan det möjligen vara så att detta är ytterligare en som hjälper till med att gräva gropar?

Är det så svårt att förstå att man som politiker och förtroendevald har ett ansvar att hålla sig underrättad om vad som pågår i den verksamhet man är satt att sköta? Den passivitet som visats och den underlåtenhet som är uppenbar i det aktuella fallet är grund nog för fullmäktiges ställningstagande. Därtill ska också påminnas om vad revisionen påtalat i sammanhanget.

Vilhelmina kommun har verkligen begåvats med ett antal personer, och partier, som satt Vilhelmina rejält på kartan - men med kraftigt oönskade förtecken!

Släpp taget om spaden nu!

K G Abramsson
socialdemokrat

 

 

Medlemsmöte Vilhelmina S-förening

Medlemsmöte Vilhelmina S-förening

Måndag 13 januari kl 18.00, Folkets Hus.

På dagordningen:  Nomineringar kommunfullmäktigelistan,

kommunalpolitiska handlingsprogrammet, aktuellt i politiken mm

Välkomna!

Åke Nilsson

Ordförande

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hämtat från KD i Vilhelmina

Hej 

Klicka på länken och läs hela instruktionen. Hämtat från verkligheten i Vilhelmina.

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2013/12/hur-man-graver-en-grop-at-sig-sjalv-i-fem-enkla-steg
0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte 13/1 kl 1800

Måndag 13/1 kl 1800 har vi första nomineringsmötet inför kommunfullmäktigelistan mm.

Plats: Folkets hus vilhelmina

Vi pratar även om dagsaktuella frågor.

Välkommen.

 
Åke Nilsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar