Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från december 2013

Tillbaka till bloggens startsida

GOTT NYTT ÅR


GOTT

NYTT ÅR

Önskar

 SOCIALDEMOKRATERNA

VILHELMINA
0 kommentarer | Skriv en kommentar

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Njuter av en välbehövlig julledighet och önskar er alla
en riktigt god jul med en liten dikt (av Siv Andersson)

Jag önskar att du får en riktigt härlig jul
med både stillsam frid och sådant som känns kul.
Att där finns lugn och ro så du kan slappna av,
att du är frifrån måsten och alla sorters krav.
Att du får riktigt njuta att dett du gillar bäst,
att du får vara nära just dem du älskar mest.
Att julen som nu stundar kan firas som du vill,
att du får allt du önskar och gärna mer därtill.

Juliga hälsningar

Suzanne Sellin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Senaste kfm

Debatten efter måndagens fullmäktige i Vilhelmina är i full gång på sociala medier och Göran Jonzons agerande innebär att VF:s nätupplaga nu har 125 kommentarer.
Vad var det som hände, vad sas?
Den som är intresserad kan ta del av händelseförloppet via kommunens hemsida, här kommer några av mina reflektioner.

Efter ett inlägg i debatten klargör ordförande att det inte är acceptabelt att prata om negrer i fullmäktige i Vilhelmina.
Ett påpekande som de flesta förmodligen instämmer i och där skulle historien kunnat sluta, för fram till dess fanns ingen koppling till rasism, det handlade om ordvalet.

Men GJ tolkar uppmaningen på sitt sätt och blir förbryllad över att han blir tillrättavisad från presidiet för att, som han påstår, ha rasistiska åsikter och därmed sätts bollen i rullning.
Det är han och ingen annan som gör kopplingen till rasism, orsaken till den debatt som därefter tar fart och som gjort att Vilhelmina nämnts i media, långt utanför kommun- och länsgräns.

GJ tål tydligen inte att han ifrågasätts eller tillrättavisas. Han känner sig kraftigt missförstådd och drar igång ett försvar för sitt handlande som får oanade proportioner.
Först efter påstötningar från högre ort skriver han en blogg som avslutas med att han ber om ursäkt om hans ordval kränkt eller sårat någon.

När vi fick en redovisning av knivlagen hände samma sak.
Han drog igång en snedvriden diskussion som inte kändes igen av oss andra som deltog vid gruppmötet. Kritiken riktades dessutom till en allianskamrat eftersom hon inte är född och uppvuxen i kommunen.

Det tråkiga i den här sortens debatt är att den ger en dålig bild av det politiska arbetet.
Alla dras över en kam, vi beskylls för än det ena än det andra av personer som kanske bara tar del av det som skrivs i media. Sandlådefasoner och pajkastning är benämningar som ständigt återkommer trots att det sällan är de förtroendevalda som deltar i diskussionerna.

Jag har sagt det förr, men säger det igen; det vardagliga politiska arbetet fungerar över lag bra, men tyvärr så är det oftast enstaka frågor i fullmäktige som syns och debatteras i media och ett fåtal förtroendevalda som sätter käppar i hjulet. För det mesta är vi tämligen överens och debattklimatet är fullt acceptabelt.

Jag utgår från att alla som tar på sig ett uppdrag har Vilhelminas bästa som mål, men vägen dit kan ibland vara olika. De flesta finner sig i att inte alltid få gehör för sina åsikter, men några har svårt att finna sig i det och via media sprider de sitt budskap som inte alltid är med sanningen överensstämmande och ger nålstick som inte gagnar det politiska samtalet.

Stormen lär bedarra och jag vill önska er alla en fridfull jul och ett gott nytt år.

Alliansens svek

Kolla detta läsvärda inlägg.

Mycket bra beskrivet

http://blogg.vk.se/kritik/2013/12/20/sveket-mot-vilhelmina-komplettering/

 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

GOD JUL

&

GOTT

NYTT ÅR

Önskar

 SOCIALDEMOKRATERNA

VILHELMINA

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Att föra folk bakom ljuset är inte korrekt

Återigen kan man läsa en blogg från Göran Jonzon där han ägnar sig åt förvanskning av sanningen i syfte att smutskasta och ifrågasätta ärliga syften och positiva anslag för att göra Vilhelmina starkare, trevligare och mera tillgängligt. Men den här gången har han definitivt gått över gränsen där han har gjort ett oförlåtligt och obegripligt övertramp vid fullmäktiges sammanträde i Vilhelmina i måndags. Nu försöker han gömma sig bakom en avtalsformulering som han antingen inte har läst eller dessvärre inte förstått. Förklaringen är fullständigt påhittad förmodligen för att skyla över det fatala övertramp han gjorde vid sammanträdet. Så här står det i hans blogg:

"Under gårdagens fullmäktige framförde jag en kraftfull protest mot att Vilhelmina kommnstyrelse författat en avtalstext som exkluderar en utpekad folkgrupp från möjligheten att kunna få hyra sig en bostad i ett visst angivet kvarter.

Som förtydligande exempel drog jag en parallell med två andra folkgrupper araber och negrer, vilket vållat reaktioner.

Det har aldrig varit mitt syfte att nedvärdera någon av dessa, utan tvärtom att tydliggöra att alla former av diskriminering följer samma princip.

Jag upplever mig kraftigt missförstådd, och vill betona följande

Om mitt ordval kränkt eller sårat någon, så ber jag ödmjukt och uppriktigt  om ursäkt och ska göra mitt yttersta för att undvika att använda uttrycket i fortsättningen."

Den avtalstext som Jonzon hänvisar till och som inte formulerats av kommunstyrelsen utan av Vilhelmina Bostäder AB, lyder:

"9. Särskilt åtagande av Köparen (1)

Köparen förbinder sig att a) inte upplåta bostadsrätter till lägenheter i Fastigheten till förvärvare som är folkbokförda i Sverige och inte heller b) såsom medlem i bostadsrättsföreningen anta förvärvare av bostadsrätt som vid förvärvet är folkbokförd i Sverige med mindre än att Köparen har laglig skyldighet härtill."

Min fråga blir då - vilka utpekade folkgrupper exkluderas från att kunna få hyra sig en bostad i ett visst angivet kvarter? Det som gäller är var en person är folkbokförd och inget annat!

Jonzon kan verkligen inte ha missförstått avtalstexten. Den är klar och tydlig och beskriver över huvud taget inte alls det han påstår.

När har Kristdemokraterna i övrigt fått nog av övergreppen, vantolkningarna, lögnerna och förföljandet av främst Socialdemokrater men även Moderater som vill följa svensk lag?

K G Abramsson
ordf i Vibo
ordf i kommunfullmäktigeVINNARE SKINKLOTTERIET 2013

        Vinnare i Socialdemokraternas skinklotteri 2013
1 - 50:e vinst kokt julskinka a´ 2-3 kg
8 Anette Gustafsson       279  Evamartha Olofsson
11  Maja Erlingsson 325  Åke Nilsson
24  Kenth Löfgren 335  Ann Mikaelsson
29  Maria Bäckström 336  Inga Märta Nilsson
35  Kristina Eliasson 379  Ann-Kathrin Dahl
41  Solveig S Jonsson 380  Ebba Figaro
73  Gunnel Karlsson 393  Johan Ekbäck
87  Bernt Dahlberg 397  Catrin Sjöström
109  Kenth Löfgren 411  Sibylla Lundström
128  Jenny Prång 412  Anna Larneback
132  Jenny Prång 422  Anna Larneback
147  Jenny Prång 423  Carina Henriksson
149  Laila Prång 427  Gunilla Prång
151  Johnte Wikström 436  Karl Johan Ottosson
175  Ture Kanon 437  Tommy Hansson
180  Britta Rönnholm 443  Gunilla Prång
192  Freddy Sjöström 473  Annika Wennerberg
198  Lena Johansson 521  Tommy Carlsson
223  Herbert Johansson 525  Ulla Hansson
235  Magnus Erlingsson 526  Lena Mikaelsson
244  Anneli Söderström 531  Inga Jonsson
252  Micael Nilsson 545  Petra Jonsson
254  Birgit Mattsson 552 Britt-Sofie Nybrand
260  Fridian Borg 564  B-O Forsberg
268  Christian Borg 572  Kristine Grönlund

 

 

Vi gratulerar vinnarna

och önskar en

  

   RIKTIGT GOD JUL & GOTT NYTT  ÅR!

Vinnarna är underrättade

Vinster ej uthämtade sensat den 23 december tillfaller lotteriet

Årets sista nämnd.

Vid årets sista nämnd kunde vi konstatera att vi fortfarande har plus i kassan. Alltså budgetläget är stabilt.
Vi har haft ngt mindre bygglov under det gångna året men det har däremot varit dyrare avgifter.
Som ett led i förtroendemannautredningens arbete har vi under dagen testat ”beslutsfattande på distans” via uppkopplingar inom kommunhuset. Vi provade och det gick inte så bra men med bättre ljud och bild så kanske det kommer att fungera. Förslag har inkommit tidigare från de borgliga partiet att vi eventuellt skall prova med att våran stadsarkitekt skall kunna vara uppkopplad från Umeå. Så det är en bra utveckling enligt våran nämnd.
Tack till Er alla tjänstemän och Till hela min nämnd för det gångna året.
God Jul och Gott nytt år. KRAMAR Ordförande Lillemor

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Kyrkoherde Ronny Thellbro har idag hållit sin avskedspredikan i en fullsatt kyrka i Vilhelmina.
33 år i församlingen varav 22 år som kyrkoherde.
Stämningsfullt och trevligt.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ang. Frågan om ansvarsfrihet...


…som kommer upp på måndag igen, så kan man läsa i Maria Kristofferssons blogg följande :
”I övrigt så är det inga större ärenden på listan och 10 sidor av 33 av handlingarna handlar om ansvarsfriheten. Ett ärende där S och V skrivit ihop sin version av. De driver den här frågan som om det är den viktigaste för kommunen när kommunen blöder ekonomiskt, skolan har stora problem då många barn mår dåligt och många inte klarar att få betyg i alla ämnen, äldreomsorgens personal går på knäna av ständiga omorganiseringar och av personalbrist.

Nog finns det många frågor att driva på som är viktigare och som borde uppta 10 sidor av 33 till kommunfullmäktige!”

Min kommentar till detta
" Jag tycker det är väldigt tråkigt att du intar den attityden i frågan om ansvarsfriheten, Maria. Men det tyder ju också på att du egentligen vet varför frågan kommer upp igen. Devisen att ”blåneka vad som än gäller” har aldrig funkat riktigt bra och kommer heller aldrig att göra det. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare.
Det hade varit så mycket renhårigare av dig att ta ditt ansvar. Då hade man kunnat respektera dig."


Vis av erfarenheten så lägger jag ut kommentaren här också.... 

Anledningen till att den här frågan har blivit långbänk är att man inte har haft tillräckligt mycket kurage för att ta sitt ansvar när man har klantat sig, utan man försöker med alla medel smita undan och skylla ifrån sig
Maria Kristoffersson vet att klockan är slagen nu, och då försöker hon istället för att köra offerrollen, förringa frågan.
Det är dåligt! Det är mycket dåligt!

För den minnesfattige
Fullmäktige är enligt lag tvungna att ta beslut i frågan eftersom förvaltningsrätten och kammarrätten hävde det förra beslutet pga av formaliafel. En teknikalitet i protokollskrivningen alltså….

Kastar man en käpp i en .....

Se där! Det gick inte riktigt så lätt att föra folk bakom ljuset, Göran Jonzon! Det här citatet, vad var det ämnat att berätta?

"Men man kan undra varför karln smyger omkring och planerar inlägg på andras bloggar ?
Både på Kristina Normans och nu på Åke Nilssons blogg.
Varför öppnar han inte en egen där han spy ur sig lögnbeskyllningar och bockfotsanklagelserna och stå för dem som en vuxen man ?"

Nu är det så att jag inte har beställt att få använda andras bloggar, men jag har inget emot att mina inlägg på sossebloggen publiceras på andra ställen. Det ger bredd åt informationen och upplysningar om hur vissa debattörer använder ordet för att förvränga sanning och verklighet. Och jag står för allt jag skriver på sossebloggen!

Det skulle väl vara på sin plats att Jonzon nu kunde kommentera mitt inlägg som han tydligen tagit del av. Är det Kristdemokraterna som står för utjämningskommitténs förslag, som har skrivit regeringens proposition och som ensam fattat beslut i riksdagen om hur det reviderade skatteutjämningssystemet ska fungera? Man kan få den uppfattningen när man läser Jonzons blogg. Om han någon gång kunde hålla sig till sanning och verklighet, skulle det vara betydligt enklare att förstå vad han menar. Men när sossehatet får ta över handen, då förvrängs fakta till oigenkännlighet.

Jag hedrar alla som var med och tog fram förslaget till ny skatteutjämning inkl. de Kristdemokrater som varit med och dragit frågan i rätt riktning. Alla ska hållas räkning för vad de gör, gott som ont, Jonzon!

Då jag förstår att sossebloggen läses av fler än sossar, så duger den i vart fall tills vidare för mig. Jag använder den för att informera, skapa debatt, hålla emot en del lögner och verklighetsförvanskningar som en viss Kristdemokrat gärna ägnar sig åt. Jag tänker inte passivt åse hur desinformationen används för att smutskasta både politiska partier och människor med ärliga och folkliga avsikter. Det må gälla knivar på offentliga platser eller poliser som gör sitt jobb enligt lag och förordning.

När ska vi få se respektfulla och ickekränkande inlägg i den politiska debatten från denne Kristdemokrat?

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den kommunala skatteutjämningen

"Tillskottet kommer att börja verka från och med nästa år och visst vore det klädsamt om man nu kunde höra ett erkännande från den röda majoriteten i VIlhelmina, för vad Alliansen klarat av att skapa ett mera rättvist system. Den utsugning som sossarna under alla år underblåst har nuvarande regering därmed minskat, om än de inte därmed helt lyckats stoppa den."

Känner ni igen citatet? Om inte - Göran Jonzon skriver bl. a detta på sin blogg ang. riksdagens beslut om ett reviderat kostnads- och intäktssystem betr. skatter och avgifter där bl. a Vilhelmina kommun hamnar i ett mera gynnsamt läge när det gäller tillskott av pengar för den kommunala kärnverksamheten.

Jonzon påstår att det är regeringsalliansen som skapat detta system och att vi ska tacka dem för detta.

Verkligheten är dessbättre den att det nyligen fattade riksdagsbeslutet bygger på förslag från en parlamentarisk kommitté, där alla politiska partier - inkluderat Socialdemokrater - i riksdagen har varit företrädda. En enig kommitté la redan 2011 fram ett förslag till ett reviderat skatteutjämningssystem, men alliansregeringen - med Moderaterna som främsta tillskyndare - har förhindrat att systemet skulle förändras i enlighet med kommitténs förslag. Den främsta anledningen har varit att kommittéförslaget innebar att de rikaste kommunerna skulle få betala mer i systemet och det gillade inte Moderaterna. De lösta problemet genom att ur statsmedel, alltså med de skatter som svenska medborgare och företag betalar, rädda de rika kommunerna från höjda avgifter i systemet. Det kostade staten och därmed skattebetalarna en miljard kronor!

Jonzon är konstant oförsiktig med sanningen och nu har han igen försökt  att med falska påståenden och påhittade argument skönmåla alliansregeringen och smutskasta Socialdemokraterna helt grundlöst.

Jonzon permanenta oförmåga att ta till sig hur politik och samhälle fungerar förvånar. Han har varit politiskt aktiv snart i fyra år, men tycks ingenting ha lärt om hur samhället och politiken fungerar. Men det blir väl så när politiskt navelskådande och sossehat tar över handen.

K G Abramsson
socialdemokrat


KALLELSE JULREPSKAP 15 december

KALLELSE KALLELSE KALLELSE  

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till julrepskap söndagen den 15 dec kl 15.00 på Folkets Hus.OBS!! TIDEN 15.00OBS!! Anmälan om närvaro ÄR ETT KRAV och ska ske så snart som möjligt till Göran på partiexpen (tel 144 90 eller mail) så kokgruppen kan dimensionera julmaten efter antalet deltagare.

VÄLKOMNA!!

K G Abramsson

Ordförande

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Idéer från visionsmötet0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

VIK;
Dragspelsklubben spelar hos VIK idag.
Julstämning.
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Offensiv satsning på bredband

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades att satsa 4 miljoner kr på fortsatt utbyggnad av bredband till byarna i Vilhelmina.
Många av de större byarna befolkningsmässigt har idag bredband. Nu ska vi även satsas på de mindre byarna. Allt för att ge de bästa förutsättningar för människors att bo på landsbygden.
Pengarna ska användas till att bygga distributions nät mellan byarna och spridningsnät inne i byarna.
Planeringen för genomförande under 2014 har påbörjats och hanteras av IT-enheten.

0 kommentarer | Skriv en kommentar