Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från november 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Knivlagen och andra lagar

Som medborgare kan man, och får man, ha synpunkter på det mesta i samhället. Så även på de lagar som stiftats och som beslutats av Sveriges Riksdag. All lagstiftning bygger på att folkflertalet har ansett att olika beteenden behöver regleras. Både onda och goda. Det kan behövs  för att skydda och tillrättalägga och för att förhindra att någon tar sig rätt på någon annans bekostnad på ett otillåtet eller otillbörligt sätt. Att medvetet vantolka och förringa vad som bestämts i lag och författning är inte OK.

Om Katarina Hahlin, polis till yrket, bidrar med att skapa reda i och förklara ett beteende som enligt lagen inte är accepterat, ska hon inte i subtila beskrivningar behöva utså förklenande omdömen av någon, inte ens av Göran Jonzon. Det är nog inte första gången som vanliga människor har reagerat på knivbärandet i sammanhang där kniven inte fyller någon egentlig funktion. På gruppmöten med fullmäktige eller på fullmäktigemöten finns knappast orsak att bära kniv. Jag tycker att man ska respektera att det finns människor som känner obehag av att någon bär kniv i sådana sammanhang. Jag tycker att den information som Katarina Hahlin lämnade hela fullmäktigegruppen var saklig, vänligt undervisande och på intet sätt ämnad att skada någons anseende.

Jonzons raljerande om godtycke och andra lösa antaganden är av den osedvanligt osmakliga karaktären. Omdömesgilla personer måste känna obehag av hans sätt att förirra sig i tolkning av lagar och regler som har till sitt yttersta syfte att skapa ordning och reda i samhället och att så långt möjligt bidra till att människor känner trygghet i sin vardag.

Jonzon kan i vanlig ordning inte heller missa tillfället att bespotta - också det på ett subtilt sätt - Socialdemokraterna som en del i systemet som lagstiftare i ämnen som Jonzon inte gillar. Vi vet också andra lagar som Jonzon inte gillar eller vill godta. Han har ibland svårt att se att myndigheter och domstolar med sitt oberoende ska tillämpa lag och författning på sätt som lagstiftaren har bestämt. Hans besynnerliga inlägg i knivlagsdebatten bekräftar bara hans allmänna ovilja mot att acceptera vad som av andra människor upplevs som normalt och befogat.

K G Abramsson
socialdemokrat
fullmäktigeledamot

I dag

Regionala flygdagen: Idag pratar vi flygfrågor för vi som har en flygplats som inte ägs och drivs av staten.
Vi är 36 flygplatser som är anslutna till SRF AB.
Mötet är i stockholm i ett av riksdagens hus.
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ekonomins grundbultar

Maria Kristoffersson, en gång kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, ansvarig för bl a ekonomi och långtidsplanering i kommunen, kommenterar nu Socialdemokraternas insats i riksdagen för att rädda statsbudgetens inkomstsida genom att försöka förhindra ytterligare skattesänkningar med lånade pengar. Hon berömmer Per-Ola Eriksson och Göran Persson för de insatser de gjorde för att en gång rädda Sverige ur den djupa ekonomiska kristen i mitten av 90-talet. Hon drar som vanligt fel slutsatser av vad som hände och framför allt vad Persson bidrog med i det ramverk som sedan dess har varit vägledande för hanteringen av den svenska statsbudgeten.

Enligt ett uttalande som Persson gjort för DN alldeles nyligen, så anser han att det initiativ som Socialdemokraterna nu tar i riksdagens finansutskott väl stämmer överens med det grundläggande regelverket. Avsikten med Socialdemokraternas initiativ är att stärka statsbudgeten, inte att försvaga den. Syftet med det finanspolitiska ramverket var just att skapa över tiden hållbara statsfinanser. Vad den borgerliga regeringen nu har föreslagit är att, med lånade pengar, sänka skatten ytterligare för de som tjänar mest i vårt land. Dessa pengar skulle göra oändligt större nytta för att stärka välfärdssektorn genom att t ex pengarna skulle gå till kommuner och landsting för att förbättra äldreomsorg, skola och sjukvård. Men icke! Enligt devisen "åt dem som har ska vara ännu mera givet" kör den borgerliga regeringen vidare med att skapa otrygghet och osäkerhet om de svenska statsfinanserna.

Maria Kristoffersson lånar sig till de moderata argumenten i regeringskoalitionen med vetskap om att Centern för länge sedan spelat ut sin roll som en del av de statsbärande partierna. Dessutom har vi erfarenhet från vår egen kommun om hur ekonomin sköttes när Centern höll i rodret. På fyra år hann man radera ut en stabil kommunkassa samtidigt som man inte förmådde att göra det som man egentligen var tvungen att göra. Centern med Maria Kristoffersson som den mest ivriga förespråkaren påbörjade en "utförsäljning" av den kommunala verksamheten genom att bl a driva frågan om införande av LOV (en privatiserad äldreomsorg) i kommunen. Som tur var stoppade Vilhelminaborna experimentet genom att rösta bort Centern från det kommunala styret i valet 2010.

För att återgå till 90-talets ekonomiska sanering. Jag sällar mig gärna till dem som beundrar Per-Ola Eriksson för det mod och det rakryggade agerande han visade när det gällde att tillsammans med Socialdemokraterna rädda Sverige ur det ekonomiska moras som den tidigare borgerliga regeringen hade ställ till med. Den nuvarande centerledningen kommer inte ens i närheten av den ekonomiska klokskap som dåtidens centerpartister stod för.

Man får innerligt hoppas att svensken i gemen inser faran med att ha kvar en moderatledd regering med Centern som livlig påhejare, men också att Vilhelminaborna i kommande val värjer sig för att Centern skulle få ett avgörande inflytande på den kommunala ekonomin och kommunens ansvar för äldreomsorg och skola. Spåren förskräcker och inget tycks borgarna med Centern i spetsen ha lärt av vad som verkligen hände i vår kommun under borgarnas styresperiod 2007-2010.

K G Abramsson
socialdemokrat

Sanningen, Maria Kristoffersson, sanningen

Maria Kristoffersson skriver i sin VK-blogg den 19 november att den moderatledda regeringens arbetslinje har inneburit 200 000 fler människor i arbete.

Maria K, vad säger du till dessa 400 000 människor som inte har någon anledning att ställa väckarklockan. Sedan 2006 har arbetslösheten ökat kraftigt. Allt fler människor står utan jobb och utan den frihet som en egen inkomst innebär. Särskilt illa är situationen för dagens unga generation. Ungdomsarbetslösheten ligger på mycket höga nivåer.

Över 35 000 unga har varit utan arbete i mer än ett halvår. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över. Tre gånger så många som undrar hur de ska kunna ta steget in i vuxenlivet och arbetslivet. Tre gånger så många som undrar hur deras framtid kommer att se ut, egentligen.

Det är oacceptabelt. Vi vill ha ett samhälle där alla behövs. Där alla har en anledning att stiga upp på morgonen och där alla är med och bidrar. Inte ett samhälle där problemen växer sig allt större och där svaret på alla frågor är ytterligare en sänkt skatt. Sverige behöver mindre av egoism och mer av samarbete. Bara så kan vi skapa en bättre framtid. För alla.

Socialdemokraterna har en kraftfull politik för fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Vi är fokuserade på uppgiften, och har därför satt upp målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Vår politik innebär fler jobb, så att fler kommer att behöva ställa väckarklockan. Fler får en lite jobbigare morgon, men ett betydligt bättre liv.

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat

 

 

Skgen / biobränsle

http://www.skogforsk.se/sv/sys/2298/Nyheter/2013-ars-nyheter1/Billigare-biobransle-fran-skogen/
Såg någon kommentar om att börja rösta på Centern som om de skulle göra något underverk att politikerna skulle börja att vakna att inte köpa från Ryssland och Australien. Ja nog borde C vakna men att göra något alldeles extra och gott i politiken det har jag då svårt att förstå. I vart fall för Vilhelmina. Ewa Hed

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Jens Spendrup, ordf för svenskt näringsliv inleder en inspirationsdag för bättre företagsklimat.
Åke Nilsson
 

I dag

Mera idéer. ...
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Nu jobbar vi med visionsmötet.
Idéerna strömnar in.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Visioner för framtiden


0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Företagslunch på hotellet.
Runt 50 deltagare.
Per Åke Karlsson berättar om Swedbanks satsning på praktikplatser.
Intressant.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vansinnet fortsätter

"Så det är inte ställt att förvåna när nu anonyma väljare börjar ifrågasätta löften och paradigm. Att de fortfarande väljer att ifrågasätta under anonymitet vittnar bara om det sorgliga faktum att det finns de som tror att sittande majoritet fortfarande har kraft och förmåga till repressiva motdrag mot alla som ifrågasätter. Kanske bedömmer de situationen rätt, men jag ser snart att även Vilhelminas Gulag stänger på grund av samma resursbrist."

Ovanstående stycke är saxat ur Göran Jonzons blogg. Jag har förstärkt det uttryck ovan som jag känner stor avsky och olust inför och jag förundras över hur denne Jonzon  kan använda sådana liknelser om företeelser som han anser förekomma. Nog måste det ha brustit nånstans när denna sista meningen i det citerade avsnittet i hans blogg skrevs.

Gulag var Lenins och Stalins koncentrationsläger i det gamla Sovjetunionen där människor plågades till underkastelse och dödades. Att bristen på omdöme har gått så långt för den mannen är att beklaga, men desto mera bekymmersamt måste det vara för Kristdemokraterna i Vilhelmina och för detta parti över huvud taget med en medlem och kommunalpolitiker som numera inte ägnar sig åt annat än vendettor och förföljelser av oliktänkande. Det är närmst att betrakta som vettlöst det han nu häver ur sig. Finns det ingen i hans parti som är rakryggad nog att ifrågasätta hans absoluta brist på etik och moral? Jonzon har alltsedan han engagerade sig i politiken i Vilhelmina, hållit sig i de verbala träskmarkerna utan att någon av hans partivänner (?) agerat - på grund av feghet eller ännu värre, med tystnadens gillande!

Med vilken rätt kan du Göran Jonzon jämföra det civiliserade och på demokratins grunder skapade och styrda samhället Vilhelmina med Lenins och Stalins koncentrationsläger?

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilket är det egentliga syftet?

På Nya Vilhelminabloggen kan man idag den 9 november få ta del av en "klokskap" från en person som i flera år på ett vendettalikt sätt angripit förtroendevalda, kommunala tjänstemän och företagare i Vilhelmina. En person som genom både påhittade och lögnaktiga påståenden försökt undergräva förtroendet för engagerade och hängivna förtroendevalda liksom för kommunala tjänstemän och hårt arbetande företagare. Återigen en framstöt med antydningar om hur det myglas i kommunala fastighetsbolag och avsikten är nog att få folk att tro att det också myglas i Vilhelmina Bostäder AB. Bloggaren ska nu städa upp i detta?!

Bostadsbolagets redovisning är lika öppen som den kommunala redovisningen och detta styrs redan av kommunallagens regler om insyn och styrning av de kommunala bolagen. Därtill kommer aktiebolagslagens strikta regler om hur bolag ska skötas. Denne bloggare har själv ägnat åtskilliga timmar åt att själv ta del av de dokument som bostadsbolaget genererar och har, sorgligt nog kan man tänka enligt honom själv, inte kunnat påvisa ett vitten av oegentligheter eller regelbrott. Han har fått hjälp av bolagets tjänstemän att ta fram alla de handlingar som har efterfrågats och mer därtill, men icke att hans förutfattade inställningar har kunnat bestyrkas i någon del. Det måste finnas annat som styr denne bloggares tankebanor och avsikter.

Han talar om bristande resurser för revisionen. Här mörkar han vad som gäller i verkligheten. Den proffsrevisor som kommunen och bolagsstämman har valt, har inte några som helst formella eller ekonomiska begränsningar att behöva oroas över. Revisorn granskar bolagets verksamhet och ekonomi utifrån det regelverk som revisorer ska följa. Det ska i detta sammanhang nämnas att Vibos verksamhet och skötsel av bolagets angelägenheter år efter år har berömts av revisionen. De interna kontrollsystemen i bostadsbolaget är noga genomtänkta och beslutade just därför att övertramp och felaktiga beteenden ska kunna undvikas.

Vibo agerar och arbetar efter gällande lagstiftning och enligt ägarens - Vilhelmina kommuns - direktiv. Hur är det med bloggarens eget agerande i förhållande till gällande lagstiftning och regelverk? I det fallet har vi mer än väl vad som kan betraktas som svart på vitt!

K G Abramsson
styrelseordförande i Vibo

Vad menas?

På Nya Vilhelminabloggen kan man läsa om Uppdrag granskning och hur det myglas i Vilhelmina genom en hänvisning till ett programinslag i radions P1. I en kort mening refereras till ett tips från Vilhelmina som låter ungefär så här: Kom till Vilhelmina för där är dom inte kloka.

Man ska nog inte vara så säker på att inte tipsaren kanske menade något helt annat och det borde bloggägaren noga betänka.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Stort grattis till både Klimpfjäll och Avaträsk som båda gått vidare i "Det stora matslaget" på SVT1!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vatten Kraft

http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6445166-lat-vattenkraften-utveckla-bygderna

 

 

Ewa

0 kommentarer | Skriv en kommentar