Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från oktober 2013

Tillbaka till bloggens startsida

VILHELMINA S-FÖRENING

Vilhelmina s-föreningsmötet tisdagen den 5 nov är sammanslaget med studiecirkeln om det kommunalpolitiska handlingsprogrammet på skolrestaurangen Folkets Hus kl 18.00

Välkomna

Åke Nilsson                                                   Ordförande

                                                                     

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag


 
Peter Hedman inleder tvådagars konferens i flernivåstyre i Åsele.
Det ska bli intressant och spännande.
Åke Nilsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Aldrig har så få, försämrat så mycket, för så många

Fortsättning från 18 september....

Under de sju år som den Moderatledda regeringen styrt landet har många försämringar gjorts.

Antalet arbetsmiljöinspektörer har nästan halverats och inspektionerna har blivit färre.

Arbetslivsinstitutet har lagts ned.

Arbetsgivarna kan lättare beordra övertidsarbete.

Böter för brott mot dispensreglerna kring övertid har tagits bort.

Arbetsmarknadsutbildningarna har skurits ned trots att arbetslösheten ökat kraftigt.

I stället för jobbpolitik göms långtidsarbetslösa i Fas 3.

Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering har luckrats upp. Större ansvar läggs på den skadade arbetaren.

Försämrade möjligheter för facket att bevaka den enskildes rätt i tillämpningen av sjukförsäkringen.

Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen.

Jobbskatteavdrag har genomförts i fyra steg (ett femte på gång) = Mindre pengar till välfärd.

Och mycket mer därtill!

FLER FÖRÄNDRINGAR SOM FÖRVÄNTAS!

Det ska billigare för arbetsgivaren att säga upp anställda på grund av personliga skäl.

Minskat skadestånd vid felaktig uppsägning på grund av arbetsbrist. Kan skilja så mycket som nio månadslöner enligt det nya förslaget.

Höjd pensionsålder. Orkar du inte jobba längre får du sämre pension.

Försämrad studieledighetslag. Det ska bli svårare att gå fackliga utbildningar.

Utbildningsanställningar med sämre villkor ska införas.

Sänkta ingångslöner.

Försämringar av lagen om anställningsskydd rörande provanställningar.

Får denna regering fortsätta en mandatperiod till, vet man aldrig hur det slutar. SÅ DÄRFÖR ÄR DET SÅ VIIIIIIIIIIIIKTIGT  ATT GÅ OCH RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER 2014

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Musikpolitiker café i Saxnäs.
Mycket gemytligt och bra stämning.
Fina framtids diskussioner.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Serverhall i Vilhelmina

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN 2013-10-22

Kommunikationssekretariatet

PRESSMEDDELANDE

2 miljoner kronor i investeringsstöd till serverhall i Vilhelmina

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bevilja 2 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget infoQB AB (dotterbolag till ägarbolaget Millennium 2000 Tech, Inc.) Företaget kommer att bygga och utrusta en serverhall i Vilhelmina.

Företagsidén för infoQB AB är att leverera en av Sveriges säkraste och mest tillförlitliga serverhallar med en hög tillgänglighet till privatpersoner, små, medelstora och stora företag. Företaget kommer även att erbjuda uthyrning av servrar (VPS och dedikerade servrar) tillsammans med molntjänster till företag.

Kallt klimat och säker ström

Vilhelmina har väldigt kallt under vinterhalvåret vilket medför möjligheten att använda utomhusluft till att kyla hårdvara och maskiner som finns inne i
byggnaden. Vilhelmina kommun är också uppbyggd på ett sätt som gör att det sällan blir helt utan ström, vilket är en stor del i att säkra en stabil drift för verksamheten.

Fiberanslutningar finns via Trafikverket (tidigare Banverket), Telia samt två redundanta vägar via AC-net.

Antalet serverhallar ökar

Antalet leverantörer av serverhallskapacitet kommer sannolikt att öka i framtiden på grund av tillväxt av kunddata och molntjänster. För 4 månader sedan invigde till exempel Facebook sin första (av totalt tre) serverhallar utanför Luleå. Atea invigde i år sitt nya datacenter i Umeå och Acon i Lycksele har nyligen byggt upp en ny serverhall i ett bergrum strax väster om centralorten.

– Nya teknikjobb inom ett spännande teknikområde är precis det Vilhelmina behöver. Det här kan bli hur stort som helst, säger Åke Nilsson (s), kommunalråd i Vilhelmina.

– Det är glädjande att från Länsstyrelsens sida kunna vara med att stötta ett företag som är så framtidsinriktat och som ser möjligheterna som IT-infrastrukturen i Vilhelmina ger, Säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

Företaget InfoQB AB kommentarer beslutet så här: ”Idén bygger i första hand på att ta tillvara på outnyttjade tillgångar i både teknisk form, så som möjligheter till kylning, elleverans samt internet förbindelser, men även att ta tillvara på den personal samt arbetsmoral som finns i Vilhelmina och Norra Sverige.”

För mer information kontakta:

Jan Sundberg

InfoQB AB

+1-818-917-8079
jas@eclipsegrp.com.

www.infoqb.se

Åke Nilsson (S)

 

FRAMTIDENS POSITIVA VILHELMINA!

Kom och lätta ditt sinne och delge politikerna
dina tankar och idéer om framtidens Vilhelmina.

Musikpolitiskt café  torsdag 24 oktober Kl 18.30 på  Saxnäs skola.

Musikunderhållning av gamla godingar.

Välkomna!

Kultsjödalens s-förening / Socialdemokraterna Vilhelmina och ABF
 FRAMTIDSPARTIET

                                                    

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ytterligare falsariska påståenden från kristdemokraten Göran Jonzon

I ett inlägg på den egna bloggen fortsätter Göran Jonzon att fara med osanning! När tar alla påhitten slut när det gäller att smutskasta och beljuga Socialdemokraterna i Vilhelmina? Jonzon hänvisar till en inspelning av fullmäktigesammanträdet den 14 oktober där jag går i svaromål ifråga om vad som skett i det s k Regnbågenärendet.

Jag citerar följande ur hans blogg: "I slutet av Videoinspelningen från senaste fullmäktige försvarar sig K G Abramsson med att han uppfattade fördyringarna genom de olagliga direktupphandlingarna inom VOBO AB först när årsbokslutet skulle föredragas för bolagsstämman."

Antingen har Jonzon hört fel, men det tror jag inte är fallet, eller så vill han högst påtagligt vilseleda läsarna/lyssnarna i det enda syftet att svartmåla oss och framför allt mig själv. Vad jag säger i det åberopade anförandet är att när Vibo:s styrelse skulle behandla förslaget till årsredovisning, så ställdes frågan om Regnbågenprojektet och hur det stod till med detta projekt. Inte som Jonzon påstår, när årsredovisningen skulle föredras för bolagsstämman. Tala om förvirrade skrivningar och tafatta försök att med lögnens hjälp kränka förtroendevalda, styrelsemedlemmar, tjänstemän och också verksamma Vilhelminaföretagare! Det enda korrekta Jonzon anför i sitt blogginlägg är hänvisningen till den länk där frågan debatterades och det ger läsarna/lyssnarna direkt kvitto på hur Jonzon med falska påståenden försöker kasta vanära över förtroendevalda som ändå försöker göra rätt för sig och följa lagen.

Med den marknadsföring som Jonzon använder, ska det bli synnerligen intressant att se hur Kristdemokraterna ska kunna återvinna det förtroende man en gång i tiden hade med balanserade och engagerade förtroendevalda med respekt för sina medmänniskor och politiska motståndare. Den lilla grupp i Kristdemokraterna som lever och lär som hedersamma och respektabla förtroendevalda har sannolikt krympt alldeles betänkligt sedan Jonzon tilläts att tidvis lägga sin hand vid det kristdemokratiska rodret, livligt uppbackad av en, i vart fall i gamla tider, respekterad och hedrad yrkesman. Om detta är Kristdemokraternas vinnande lag, då har vi mera problem att vänta där oförsvarligt mycken tid för ägnas åt bemötanden av osanna, påhittade och förvanskade fakta om det mesta i vårt vackra Vilhelmina. Den känsla som nog många bär på idag är sorg och besvikelse över att inte dyrbar tid får ägnas framtidens frågor, men där ändå ordning och reda ska gälla med respekt för lagar och förordningar.

K G Abramsson
socialdemokrat

 

Rättelse från Socialnämndens ordförande

 

Då jag tidigare fått information om att Den dagliga verksamheten för dementa skulle flytta ner till Strandbacka under tiden när Hemtjänsten är flyttad till Tallbacka, så måste jag nu rätta tidigare information. Dagverksamheten för dementa är inte flyttad till Strandbacka utan är kvar på Tallbacka med sin verksamhet.

Ber om ursäkt om det ställt till problem för någon.

Annika Wibrell

Musikskolan läggs ner...

... Om borgarna fått igenom sin budget i kommunfullmäktige.

Som tur är har vi majoritet och vi värnar om ungdomars utveckling och behåller musikskolan med oförändrad avgift 2014.

Falsarier och lögner från Göran Jonzon KD

Göran Jonzon påstår i sin blogg att jag beordrat utbetalning av en faktura i strid mot mina befogenheter.

Än en gång visar ha på hur lite han kan och vet om kommunal administration.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna fakturan och detta innan den betalades.

Kommunstyrelsen fattade beslutet 2011-05-31. Kommunfullmäktige fastställde årsredovisningen 2011-06-21.

Ekonomichefen har i en tjänstenotering i början av Juli noterat att det är klart att betala ut fakturan.

Långt efter fullmäktige sammanträdet och efter att protokollet var justerat.

Göran Jonzon påstående har inget annat syfte än att misskreditera mig, KG Abramsson och ekonomichefen.

Hur länge ska vi tolerera att dessa lögner får spridas?

Se protokollet nedan eller kolla på kommunens hemsida, KS protokoll 2011-05-31

 


Anständighetens gräns är passerad!

Gårdagens fullmäktigesammanträde i Vilhelmina kommer nog att ihågkommas som det mest bedrövliga och otrevliga möte som vilhelminaborna kunnat beskåda. Kristdemokraten Göran Jonzon for fram med uttalanden och påståenden samt omdömen om ledamöter i fullmäktige som saknade sans och förnuft. Han beljög fräckt mig och Åke Nilsson för olagliga handlingar, luftfakturor och annat som han fabricerat och tillverkat i något som måste betecknas som den mest oseriösa och förvirrade politiska attack som förekommit i Vilhelmina kommuns historia.

Han ljuger i sin blogg om att ekonomichefen beordrats attestera den faktura från Vibo som avsåg av kommunen beställda och av Vibo utförda arbeten på förskolan Regnbågen i Trissen. Han har under lång tid sysslat med förföljelse av socialdemokratiska politiker och seriösa företagare i Vilhelmina med påhittade och lögnaktiga påståenden och argument. Han har ägnat tid åt egna undersökningar där kommunala tjänstemän och anställda vid Vibo tillhandagått honom med alla önskvärda handlingar. Han har sökt med ljus och lykta efter dokument som skulle styrka hans påhittade beskyllningar om olagligheter och andra regelvidriga handlingar. Men han har inte hittat något enda litet dokument som på något sätt skulle styrka hans falsariska påståenden. Byggverksamheten som Vibo har utfört åt Vilhelmina kommun, har efter gjorda beställningar, skötts på ett korrekt sätt, vilket både revisorer och andra sakkunniga har bekräftat.

Han har påstått att jag själv skulle ha valt den bolagsman, Anita Johansson, som tjänstgjorde på bolagsstämman 2011. Vad han inte redovisar var att hon utsågs av kommunfullmäktige redan 2010 som enda ordinarie bolagsstämmoombud. Anita Johansson handlade helt korrekt på stämman, vilket också indirekt har bekräftats av Revisorsnämnden, som prövat auktoriserade revisorns hantering av revisions berättelsen för verksamhetsåret 2010 (då Jonzons partikamrat fortfarande var ordförande i Vibo). Revisorn fick en erinran av Revisorsnämnden på grund av det sätt han skött överlämnandet av revisionsberättelsen till Vibos bolagsstämma. Jonzon vill på alla sätt ge sken av att alla som tagit befattning med Regnbågenfrågan har handlat som lurendrejare och skurkar, men visar med sina påståenden att han saknar de mest grundläggande kunskaperna om vad aktiebolags-lagen och årsredovisningslagen bl a föreskriver om hantering av årsredovisningar och ett aktiebolags bokföring. Han har för övrig visat prov på detta i andra sammanhang.

Det är ytterst beklämmande att en företrädare för Kristdemokraterna tillåts uppträda som Jonzon gjort. Han har på ett infernaliskt sätt kränkt ledamöter i fullmäktige intill den grad som bör ha överträtt gränsen för vad en person lagligen kan tillåtas göra. Hans agerande strider i alla delar mot den uppförandekod som alla partier i Vilhelmina ställt sig bakom inkluderande Kristdemokraterna. Hans agerande kan enligt min mening inte gå otalat förbi, vare sig i moraliskt eller i lagligt avseende. Den lokala organisationen av Kristdemokraterna, distriktet och den centrala nivå borde sannerligen ha ett uppdrag att genomföra efter måndagens fullmäktigesammanträde i Vilhelmina.

I något försiktigare ordalag spär så Maria Kristoffersson i sin blogg på myten om att domstolen gett bl a henne ansvarsfrihet och uppmanar indirekt Socialdemokraterna att begå olagligheter i samband med ansvarsprövningen. Hon skulle alltså, enligt hennes egen mening vara undantagen ansvarsprövningen, vilken uppfattning måste anses som minst sagt häpnadsväckande. Kan den delen i kommunallagen verkligen ha gått henne förbi eller talar och skriver hon mot bättre vetande?

Slutligen, Vilhelminaborna kan tryggt lita på att vi socialdemokrater gör allt vad som står i vår makt att ställa tillrätta och verka för Vilhelminabornas bästa i alla avseenden. Vi kommer att presentera program för den kommande valperioden som ska stärka Vilhelminas och Vilhelminabornas ställning där rättvisa, solidaritet och omsorg om kommunens alla invånare kommer att stå i förgrunden. Sanning och respekt kommer att prägla vårt agerande nu och i framtiden

K G Abramsson
socialdemokrat 
fullmäktiges ordförande  

Rapport från Socialnämnden

Aktuellt i socialnämnden under våren 2013

Mycket har hänt senaste månaderna, vi har anställt en ny förvaltningschef Roland Bång, efter att Lars Andersson slutat i maj.

Det är inte lätt för verksamheterna och politiska arbetet när en förvaltningschef inte kan stanna kvar och vi måste anställa en ny.

Det är aldrig bara en person som bestämmer om personen är lämplig eller inte.

Det är bl.a. socialnämndens s+v grupp, områdeschefer inom socialnämndens område, kommunchef, personalchef, vi diskuterar detta ordentligt och ställer stora krav på den tjänsteman som ytterst ska leda socialnämndens verksamheter och vara en bra ledare för verksamheterna. Det går många rykten och har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig.

Vi gjorde under våren en omorganisation av Pettersbacke boendet för ensamkommande flyktingbarn. I nämnden var vi alla partier överens om att det inte gick att ha det som det varit utan vi måste göra något.

Vi anställde en ny chef, Helena Steen som tillsammans med dåvarande förvaltningschef och personalavdelningen tog fram ett nytt bemannings förslag utifrån verksamhetens och dom boendes behov. Detta bemannings förslag innebar förändrade sysselsättningsgrader för befintlig personal och att vi måste rekrytera ytterligare personal, alltså fler anställda. Alltså ingen besparing utan organisation utifrån verksamhetens behov.

Vi var alla partier i socialnämnden överens om att detta skulle göras ända till beslut skulle fattas i nämnden, då Alliansen och PA gör en politisk populistisk kovändning och begär att chefen ska utreda bemanningen och se hur andra gör mm, vilket hon redan hade utrett och tittat på. Men det spelade ingen roll enligt alliansen och PA, hon skulle utreda en gång till.

Vi i S (Vänsterpartiets ledamot deltog inte i beslut och diskussion då personen i fråga jobbar på boendet)sa att det inte är effektivt användande av en chef och resurser att utreda samma saker två gånger och att vi måste våga ta beslut utifrån förslag från ansvarig chef om vad vi tror på och det som är bäst för verksamheten och dom boende ungdomarna. Vi politiker ska se till medborgarnyttan och använda resurser på bästa sätt.

Arbetet med den gemensamma vårdavdelningen fortsätter och vi ser fram emot att kunna genomföra detta. Målet från kommunen är i början av januari men idagsläget vet vi inte exakt när.

Hemtjänstens personal har lämnat Tallmon huset och under ombyggnationen flyttat in på Tallbacka i källaren där daglig verksamhet varit och den har flyttat ner till Strandbacka demens boende. En stor eloge till personal inom hemtjänsten som flyttar och har det rörigt några månader så vi kan genomföra detta.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kommunens ekonomi

Vi kan i Maria Kristofferssons blogg läsa om hur bra borgarnas budget för slag är.

Undrar om Maria läst deras budget. En ren och skär populistisk önskelista utan några som helst förslag på hur nya verksamheter ska finansieras, Deras budget saknar allt som en budget ska innehålla, Ekonomiska och finansiella mål. Verksamhetsmål som styr mot god ekonomisk hushållning saknas också.

Det enda riktigt tydliga förslaget är att musikskolan ska läggas ner.

Inte att undra på att vi fick överta ett underskott från förra mandatperioden på närmare 20 milj kr.

Läser man politisk alternativs budget förslag så framstår borgarnas som ett skolexempel på kommunal budgetering.

Förutom en diger önskelista så vill de slopa systemet med fri lokalförhyrning för föreningar.

Måndagens kommunfullmäktige blir intressant. Då kanske vi får höra hur de tänker betala sina önskelistor.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gyllene morgon

En gryende röd morgon. Månde ett förebud om kommande val.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utanförskapet ökar hos ungdomar

Långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt under den borgerliga regeringen tid.

Ungdomsarbetslösheten har ökat trots sänkt arbetsgivaravg.

Dax för förändring.

 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Höjd kommunskatt

Den borgerliga regeringens strategi är tydlig.

Sänkt skatt från regeringsnivå som tvingar kommunerna att höja skatten där välfärdsproduktionen sker.

Dax för förändring.


 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialbidragen ökar

Den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen gick till val på minskat utanförskap.

Fakta visar att det har ökat.

Dax för förändring.

 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bilder från höstmässan

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utanförskapet har ökat..

Borgarna med moderaterna i spetsen gick till val på att minska utanförskapet.

Arbetslösheten är nu mycket högre än när dem tog över. 

Dax för förändring.

 


I dag

Torsten fyller 80 år.
Öppethus i kyrkstan.
 

Äldre inlägg