Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från augusti 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Till Maria Kristoffersson

Än en gång, varför går du ut med rykten, varför kan du inte ta reda på fakta?

Det har inte gått ut någon banbulla till socialdemokrater.
Peter Olofsson informerar och uppmanar folk att rösta. Liksom alliansföreträdarna hävdar att vi ska rösta ja, så tycker han att vi ska rösta nej. Inget konstigt med det och för min del tror jag att ett högt valdeltagande kommer att gynna nej-sidan.

Facket har inte gjort någon utredning.
Det är parterna i Centrala samverkansgruppen som beställt den och den bygger på hur akutbilens verksamhet faktiskt har sett ut.  
Jag förstår er frustration när den inte gav det svar som ni önskat. Att verksamheten på Bergvattengården startar den 1 september blir väl också ett streck i räkningen för er. Tänk om man hinner se att det trots allt är en bra lösning.

Du pratar ofta om att vilja och våga tänka nytt för att klara de utmaningar vi står inför, men när det görs så drar du i handbromsen.
Ett nej i folkomröstningen innebär ett ja till fortsatt samarbete mellan kommuner och landsting där man försöker hitta olika former för att behålla en god service. I Vilhelmina samsas verksamheter under samma tak och vi planerar för ytterligare samverkan.

Jag såg också på debatten.
Jag tycker att herrarna skötte sig bra och att nivån var sansad, bortsett från anklagelserna om lögner. På vilket sätt var S och MP arroganta? Jag tycker att de tydligt förklarade hur de ser på vården i hela länet och sakligt svarade på de frågor som ställdes.

För övrigt tycker jag också att det är trist att vi ska behöva rösta i den här frågan, men nu har tillräckligt många begärt det och då har vi bara att gilla läget.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad håller Maria Kristoffersson på med?!?!

Varför får jag en känsla av att Maria Kristoffersson verkar handla i desperation, sprider lögner och påhittade saker om vad Socialdemokraterna gör och inte gör. Tror hon verkligen att medborgarna ska tro på henne, när hon gång på gång avslöjas med att det bara är hennes egna hjärnspöken som hon gör offentliga.

Hon försöker och försöker få uppmärksamhet i media, men förhoppningsvis så har även media förstått att oftast finns det ingen substans i det hon skriver om Socialdemokraterna.

Faktum är att ingen bryr sig särskilt mycket om Centerpartiet och vad de vill. Ett parti på dekis med opinionssiffror som ligger sämre till än procentsatsen på en mellanöl.

Ett bevis på detta är de senaste budgetförhandlingarna där Centern fick backa på sitt föreslag om att slopa den andra sjuklöneveckan som företagen får betala för, till förmån för Moderaternas nya jobbskatteavdrag på 16 miljarder kronor. Så mycket var Centerpartiets värnande om småföretagen värt.

Göran  Jon(S)son

Socialdemokrat

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mera ryktesspridning, Maria???

”Socialdemokraterna fick kritik för att de åker runt till alla kommuner för att övertyga sina medlemmar att inte rösta, det sas att det gått ut en banbulla till alla socialdemokrater om att de inte ska rösta. De vill på så sätt få till ett lågt valdeltagande.”

Så skriver Maria Kristoffersson i sin blogg idag….
Vet du Maria! Du har så fel på så många plan så det går inte ens att börja räkna.

Socialdemokraterna går inte runt med någon banbulla. Vår inställning är att valet ska ske i demokratisk ordning och att alla röstberättigade ska gå och rösta.
Vi förordar att man röstar NEJ därför att vi värnar om HELA länets vård och omsorg. Vi verkar för samverkan och samarbete mellan kommun och landsting. Vi vill stärka primärvården i hela länet och därigenom avlasta sjukhusen. På så sätt får vi kontroll över ekonomin och kan garantera en bra vård åt alla.
Med nya sätt att se på verksamheten, samverkan kommun-landsting och med ny teknik är det fullt möjligt att bedriva en bra vård i hela länet
Socialdemokraterna i Landstinget kommer med detta åtgärdspaket som kallas ”Projekt Balans” att gå ur den här mandatperioden med en ekonomi i balans, vilket tryggar vården i hela länet i framtiden.

Med den politik som ni för idag går ni ju precis stick i stäv med vad ni säger er vilja åstadkomma,nya lösningar och samverkan, (vilket är precis det som socialdemokraterna gör nu) Att gå tillbaka och ha det som det alltid har varit, kommer landstinget att gå med ett stort underskott. Någon ska betala den notan? Vem ? Det blir vi , allihopa… Hela länet! Ändå lovar ni att en JA röst innebär stopp för nedskärningar??? 

Det står mer och mer klart att ni borgeliga politiker och speciellt du, Maria kör med ett väldigt fult spel.
Man skulle ju ha kunnat önska att du hade lärt dig något den FADÄS du gjorde förra veckan ifrågasätta om ryktesspridning och osanningar, men du verkar inte ha lärt dig ett jävla smack. Det är så ledsamt , så sorgligt, så tragiskt!
Jag skäms å dina vägnar Maria!


Taggat med: 

,

I dag

Peter Olofsson berättar om hälso o sjukvårdsfrågor.
Intressant och tänkvärt.
Åke Nilsson
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KYRKOVAL 15 september0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kort rapport från Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tisdagens arbetsutskott började med ett besök på förskolan ”Vågen”, som snart står klar för att tas i bruk för 8 barn och därefter åkte vi upp till Hembergsskolan för att på plats ta del av hur flytten av åk 6 gått.
När det gäller samordningen förskola-skola-fritidshem så är ombyggnationerna påbörjad i Nästansjö och diskussionerna i Latikberg pågår. Det ser tyvärr ut att bli stora ekonomiska skillnader mellan de två alternativ som presenterats i L-berg.
Hemtjänsten har lämnat Tallmon och planeringen pågår för fullt för att iordningställa ytterligare förskoleplatser.
Vi har fått en redovisning av den enkät som skickats ut till föräldrarna som har barn hos dbv och frågan kommer att diskuteras vid nämnden i september.
Skolinspektionen bestrider vårt överklagande och vi har därför tvingats erbjuda vårdnadshavarna till barn placerade hos dagbarnvårdare, plats i befintliga avdelningar till dess att ”Tallmon” kan tas i bruk.


Kommentarssvar

Eftersom Maria Kristoffersson inte ser ut att publicera mina kommentarer så gör jag det här.

”Om ni ville att andra partier skulle ha en verklig möjlighet att ha insyn så hoppas jag ni lägger fram dessa förslag till öppningar i förtroendemannautredningen.”

Min följdfråga: Vilka förslag har oppositionen i förtroendemannautredningen för att förbättra insynen?

 

”När frågor kommer upp till fullmäktigegrupp så är det för sent att reagera. För att få frågornatt gå i en annan riktning måste oppositionen vara med i de initials diskussionerna, inte när ni redan bestämt er. Ni har den fulla majoriteten och den fulla möjligheten att bestämma om det ska finnas en öppenhet eller inte. Att prioritera ett lokalt engagemang skulle ha varit möjligt om det i valfullmäktige inte varit ett sånt rävspel. Men mina möjligheter att påverka politiken idag är bra mycket större än när jag bara var engagerad i Vilhelmina. Jag hoppas att väljarna i Vilhelmina tar sig en rejäl funderare till nästa år och funderar på hur de vill ha det och om de tycker att Vilhelmina kommun gått framåt de senaste fyra åren.”

 

Min kommentar: Innan frågorna kommer upp till kommunfullmäktige har de passerat styrelsen/nämnderna och fullmäktigegrupperna. Det är där frågorna bereds och där finns oppositionen med och kan påverka. I undantagsfall händer det att en fråga lyfts direkt i våra gemensamma överläggningar med fullmäktigegrupperna och då förs diskussionerna där innan beslut tas.  

Att komma med egna utspel utan kunskap om hur det förhåller sig är enbart genant för de oppositionsledamöter som lägger ner tid och engagemang på att skapa ett gott samhälle.

Oppositionens insyn och engagemang står och faller inte på dig.

Vice ordförande i socialnämnden och utbildningsnämnden har en månatlig ersättning och Centern företräder oppositionen i kommunstyrelsen, vänd dig till dem när du har funderingar på vad som händer.

Vi har ett partistöd för att skapa förutsättningar för möten och diskussioner på sidan om sammanträdena. Nyttja det till samtal med dina kamrater så blir du mer insatt.
Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus.

Insynen var många gånger under all kritik när du satt som kommunalråd, ofta inväntade ni våra förslag innan ni la några egna, men vi gnällde inte över det utan jobba på utifrån de förutsättningar som fanns.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hälso- och sjukvården i Västerbottens inland0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bullshit

I en kommentar på sin blogg http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2013/08/21/landsbygd-ar-det-ambulanser-och-skolor-s-pratar-om-da/#comments försvarar Maria Kristoffersson sin ryktesspridning med att det är väldigt svårt att få fakta när insynen är så begränsad som den är i dag.

Insynen är inte begränsad. Alla handlingar är offentliga, fullmäktigegrupperna har ofta gemensamma gruppmöten, vi har vice ordföringar med måntalig ersättning vars uppgift borde vara att förmedla information och man kan på olika sätt ta kontakt med berörda politiker och tjänstemän som kan berätta hur det står till.

Om hon hade kontaktat någon när hon hörde ryktet så skulle hon ha fått den information hon behöver, om hon prioriterat det kommunalpolitiska arbetet och deltagit i fler möten så skulle hon vara mer insatt i de frågor som finns på dagordningen och hur diskussionerna går. När hon nu inte gör det så borde hon hålla dig för god för att yttra sig i frågor som hon inte har tillräcklig kunskap om.

I en så viktig fråga skulle en seriös politiker ha tagit reda på hur det förhåller sig och på så vis kunnat återapportera till den som hon pratat med.

Än finns det hopp...

 ...om mänskligheten.

Jag hade lagt min Ipad på biltaket ikväll när jag kom hem från Umeå och tog ur mina saker ur bilen.

Sen hann jag köra några varv i olika ärende på samhället. När jag varit hemma en kort stund kom en ärlig Vilhelminabo och undrade om det var min Ipad han hittat. Jag blev naturligtvis glad att få tillbaka min Ipad men jag blev gladast över att det finns ärliga människor.

Tack Ola.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Varför skulle Löfven bry sig om Lööf?

I går basunerade Svenska Dagbladets löpsedel ut: ”Löfvens plan inför valet: utplåna Centern”.
De andra Stockholmsbaserade tidningarna följde snabbt efter. Plötsligt var det en etablerad sanning att Socialdemokraterna har utvecklat en strategi för att trycka ned det gamla Bondeförbundet under riksdagströskeln. En strategi som underförstått ska presenteras när Stefan Löfven håller sitt sommartal på söndag.
Men varifrån kommer uppgifterna om denna nya strategi ifrån? Läser man artikeln i Svenska Dagbladet noga så ser man att den avslutas med en fotnot:
”Texten baseras på boken ’Humlan som flyger’ – berättelsen om Stefan Löfven.”

Boken i fråga är en biografi över Stefan Löfven som ska komma ut i dagarna och som är skriven av två journalister som av en händelse arbetar på Svenska Dagbladet. Faktiskt samma två journalister som skrev artikeln i tidningen.
Det som blir till en utarbetad strategi handlar egentligen om att Stefan Löfven vid något tillfälle – men förmodligen inte helt nyligen eftersom det tar tid att producera en bok – har sagt att han tycker att det finns en potential för Socialdemokraterna att ta väljare på landsbygden när Centerpartiet av någon outgrundlig anledning har fått för sig att premiera väljare i Stockholms innerstad som inte ens vill ha dem.
Det lösryckta citatet har blivit till en artikel som ligger farligt nära att vara en ren reklamtext inför boksläppet.

För att läsa mer, klicka på nedanstående länk

http://www.folkbladet.nu/384920/varfor-skulle-lofven-bry-sig-om-loof

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skitsnack

Maria Kristoffersson drar sig inte för att sprida rykten och osanningar.
I sin VK-blogg skriver hon att hon hört att Socialdemokraterna planerar att lägga ner skolan i en av kommunens fjälldalar.
Varför tar hon inte reda på fakta innan hon går ut med falska påståenden? Vad säger hennes partikamrater och alliansen i övrigt om hennes agerande?
Vi har inte, varken i vårt parti eller i utbildningsnämnden pratat om nedläggning av någon skola. Tvärtom. Vi arbetar för samordning förskola-skola för att på så vis kunna behålla verksamheten när barnantalet sjunker.
Hon pratar ofta om att tänka nytt men när det görs så ifrågasätter hon genast. Allt ska vara som det alltid har varit och några lösningar på de problem som vi står inför presenterar hon inte.

Hur ändrar vi attityden till droger?

Ikväll har jag varit på ett välbesökt möte på folkets hus med temat hur förebygger vi drog användandet i vår kommun.

Framförallt handlade informationen och diskussionerna om hur vi kan jobba förebyggande för att inte våra ungdomar ska dras in i drogmissbruk.

Många inlägg vittnade om engagemanget hos myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Ska vi lyckas stoppa missbruket måste vi alla hjälpas åt. På lång sikt handlar det om att ändra på våra värdegrunder. På kort sikt måste vi agera NU.

Ska vi lyckas måste vi alla hjälpas åt.

Nedan kan ni klicka på två länkar som slussar vidare till två bra initiativ.

Vilhelmina Mot Drogers hemsida

Vilhelmina Mot Drogers facebooksida

0 kommentarer | Skriv en kommentar

APOTEKSAVREGLERING OCH JOBBSKATTEAVDRAG

Att det blivit sämre lagerhållning på apoteken efter avregleringen råder det inget tvivel om.  Allt som oftast när jag ska hämta ut min medicin så får jag bara en del av den mängd läkaren skrivit på receptet, vilket innebär att jag måste återkomma till apoteket och hämta resterande efter ett antal dagar, om de fått hem medicinen som lovat var. För min del kan jag ta det omaket att gå på apoteket en gång till.

Vilhelmina är en långsträckt kommun och alla äldre som bor ute i byarna och måste ta sig in till apoteket eller utlämningsställe en extra gång. Det kan vara svårt p g a sjukdom, kanske inte har egen bil, måste ordna skjuts av någon annan, ta bussen eller på något annat sätt ta sig till apoteket eller utlämningsstället på någon närliggande ort där den behövande bor. Denna merkostnad det innebär får vi som kunder stå för själva på bekostnad av att apoteket inte vill eller får för sina ägare hålla en högre lagerhållning. Konstaterar att numera måste man vara frisk för orka vara sjuk i glesbygd.       

Vad har blivit bättre med apoteken efter avregleringen? I vår landsända och framförallt i glesbygden så har det bara gått utför. Okey det finns receptfri medicin att inhandla på affärerna. Den nyordningen hade säkert kunnat ordnas utan att behöva realisera ut alla apotek till riskkapitalbolagen som har som affärside att köpa bolag billigt, äga dom några år och sälja vidare till högt pris. Då marknadskrafterna får styra och det är vinsterna som räknas i första hand, service till patienter och kunder i andra hand, då får vi se hur apotek läggs ner och vi får sämre och sämre service.

Är det så vi vill ha det här i inlandet? Alla som röstade fram Reinfeldt & co vid förra valet ville väl att inlandet och glesbygden skulle få betala priset för alla privatiseringar som gynnar de större städerna i allt större utsträckning och att glesbygden ska utarmas på så mycket offentlig service som möjligt . Vi lever ju i en demokrati så det är ju fritt valt att välja hur man vill att det ska vara.

Att svenska folket var så lättköpta det trodde jag inte. Jobbskatteavdragen som regeringen hittills har genomfört har kostat oss 120 miljarder kronor.  Om vi inte haft dessa jobbskatteavdrag som gynnar mest de 10 % av befolkningen som tjänar mest så hade vi kunnat satsa på skolan, vården och omsorgen med dessa pengar. Nu är det aktuellt med ett femte jobbskatteavdrag, vad måste då sparas på? Jag tror att jag kan nämna tre områden som måste spara ännu mer än tidigare, så bli inte förvånade om Landstinget och kommunerna kommer med ännu mera sparkrav på vården, skolan och omsorgen.

Men som sagt klaga inte på sparkraven alla ni som röstade på alliansen för det var ju ni som ville att de skulle styra landet SVERIGE!

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat     

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den vilsna Annie Lööf

Ledare publicerad 16augusti i folkbladet

Det är väl symptomatiskt att Centerns partiledare Annie Lööf valde att hålla sitt sommartal i Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. En handelsträdgård där Stockholms innerstads välbeställda övre medelklass kan dricka kaffe latte ett stenkast från Östermalm är väl det närmaste ledaren för det gamla Bondeförbundet vill komma bönder nu för tiden.
Annie Lööf konstaterar i sitt tal att kampen kommer stå om jobben och att det är Stefan Löfven och Socialdemokraterna som är huvudmotståndaren. Talet innehåller också följaktligen en rad försök till attacker mot den socialdemokratiska partiledaren.Det gick väl så där kan man konstatera.

Hon uppmanar Löfven att ta en tur ut i verkligheten, till Bromölla närmare bestämt. Den lilla skånska kommunen har landets högsta ungdomsarbetslöshet. Det hade kanske fungerat lite bättre om det inte var så att hennes egna erfarenheter från orten verkar komma från en ung arbetslös kvinna som hon hört i en radiointervju.
Rent allmänt är det lite underhållande att näringsministern vars arbetslivserfarenhet utanför politiken begränsas till några månader som barista i London ska tala om för den som har ett långt arbetsliv som svetsare och facklig ledare hur det är ute i verkligheten.

Läs mer på följande länk

http://www.folkbladet.nu/384023/den-vilsna-annie-loof

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pistmaskiner och skoterleder.

Göran Jonzon har nu lagt sitt krut på att ondgöra sig över kommunens satsning på skoteråkandet i kommunen.

Han har i flera bloggar under en längre tid basunerat ut hur regelvidrigt och oansvarig kommunen hanterat bygdeavgiftsmedlen och satsningen på pistmaskiner.

Länsstyrelsen har inte godkänt full finansiering av detta från bygdemedlen. De har godkänt 75 % , resten får kommunen stå för.

 

Det har varit en enig kommunstyrelse som beslutat om dessa pengar. Alla partier har varit med och ingen har tyckt att det varit fel satsade pengar. Även KD:s ledamöter i styrelsen har tyckt at det var ok.

Kommunstyrelsen utgångspunkt har varit att det gagnar hela kommunen, både privata och näringsidkare, turister och stugägare.

Kan det bli en bredare och mer allmän användning av pengarna än att bevilja dem till de ideellt arbetande skoterklubbarna.

I en senare blogg har han fått stöd av ytterligare fyra personer som alla utmärker sig på ett sätt, nämligen de har gemensamt att hitta fel och hata sossar.

De fems gäng tycker att ett stöd som gagnar hela befolkningen är att gå emot likställighetsprincipen. Ytterst märkligt. Det handlar om en miljon i bygdemedel som alla i kommunen kan ha nytta av.

Konstigt att Göran Jzs inte tyckte det var att gå emot likställighetsprincipen när han varit drivande i att söka medel till en industribyggnad i Storsele som några företag runt Storsele kunnat använda. Tre år i rad har han dem ansökt och fått avslag. Både av borgerlig och socialdemokratisk styrda kommunstyrelser. Den ansökan var i samma storleks ordning.

 

De vill påskina att kommunen gjort en lagöverträdelse. Där har de fel. Kommunstyrelsen har överstigit sin delegationsrätt från länsstyrelsen. Det är nåt helt annat.

Se själv i lagtexten här nedan.

 

I deras gemensamma insändare/blogg borde man snarare utlysa en tävling.

Finn fem fel.

  

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 

6 kap. Avgifter

Bygdeavgifter

 Bygdeavgift skall enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen användas dels för att förebygga eller minska sådana skador av vattenverksamheten eller anläggningar för denna som inte har ersatts enligt 31 kap. miljöbalken och för att gottgöra sådana skador, dels för att tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. Lag (2010:937).

 Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

 8 § Avgiftsmedel enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, i övrigt användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Till ändamål som avses i första stycket kan lämnas lån eller bidrag. Ett sådant lån eller bidrag får dock inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att staten eller berörda kommuner kan förorsakas inte avsedda kostnader.

När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall hänsyn tas till beskaffenheten av det ändamål som avses med lånet eller bidraget och hur stor del av kostnaderna för ändamålet som lånet eller bidraget kommer att utgöra. Hänsyn skall tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning.

I dag

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stenladugården Klimpfjäll

Hej igen efter sommarens soliga dagar denna härliga sommar 2013

Tänkte börja med att börja påminna alla om den kommande motion om sten ladugården i Klimpfjäll.

Så lite gamla bilder kommer att komma någon gång då och då.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar