Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2013

Tillbaka till bloggens startsida

I dag

Gibbzon badar så in i vassen.
 

444 dagar kvar !

Idag är det 444 dagar kvar till 14.9.14 - då väljer du!

Ett val som handlar om rött eller blått - om vilket samhälle vi vill ha. 

Vi kan välja rött (S-beslut) med mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Med löfte om att unga som är arbetslösa ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

Eller blått (moderat Allianspolitik) där skattesänkningar fortsatt är lösningen - trots att vi har sett resultatet av den förda politiken för var dag som gått: arbetslösheten fortsätter öka. Arbetsmarknadspolitiken är minst sagt bristfällig.

* * *
Vi kan välja rött för att de flesta ska ha 80 procent av sin tidigare lön i a-kassa om de drabbas av arbetslöshet. 

Eller blått där ansvar för arbetslösheten läggs på den drabbade, den enskilde, och där inte ens tio procent har ett 80-procentigt skydd.

* * *
Rött - för att avskaffa fas 3. Eller blått för att fortsätta som nu.

* * *
Rött - för att 80 procent i ersättning ska gälla under hela sjukskrivningsperioden. Eller blått för att fortsatt utförsäkra de som drabbats av sjukdom. 

* * *
Vi kan välja rött för att arbetslivserfarenhet ska återinföras som merit vid ansökan till högskola. Eller fortsätta med den blå linjen där den möjligheten fortsatt är borta.

* * *
På område efter område, fråga efter fråga, så ser vi skillnaden mellan rött och blått.... Och vi har valet!

 


 

(Texten är lånad från IF METALL)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Magdalena Andersson skriver i DN debatt!

 


Hej, 

idag skriver jag på DN debatt. Det handlar om att investera för att sätta jobben först. 

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Svensk ekonomi är underliggande stark och hittills har vi klarat oss jämförelsevis lindrigt undan krisen i Europa. Många års investeringar och hushållning med statens finanser har lagt en stabil grund för att hantera såväl strukturomvandling som konjunktursvängningar.

Men nu syns emellertid allt fler tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Oron för framtiden växer. Kommer jobben att räcka till? Kommer vi att klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra? 

Arbetslösheten är över åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nära tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Kunskapsresultaten i grundskolan har fallit sex år i rad och antalet högskoleplatser har reducerats med 16 000 bara de senaste två åren. 

Ett viktigt skäl till de växande problemen är att Sverige i dag inte investerar i framtiden på det sätt som vi tidigare gjort. Detta är till stor del en följd av politiska prioriteringar.

Ett bokslut över regeringens ekonomiska propositioner sedan valet 2006 visar att det går nästan tre skattesänkarkronor på varje föreslagen krona i investeringar. Detta sker inte utan konsekvenser, på kort och på lång sikt.

I höstens budgetmotion bör regeringen återkomma med en tydlig omorientering av den ekonomiska politiken. De strategiska investeringarna måste öka. 

Klicka på länken till höger för att läsa hela debattartikeln. 

Jag önskar er alla en trevlig sommar! 

Vänlig hälsning

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

https://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Investera-for-att-satta-jobben-forst/

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Alliansens alla goda resultat har uteblivit

Regeringen gillar inte påpekandena om att de ekonomiska klyftorna växer i Sverige. Det senast exemplet är en 
artikel i Dagens Nyheter, där Folkpartiets ekonomisk-politiska talesperson Carl B 

Hamilton och FP-statsrådet Erik Ullenhag förklarar att a) klyftorna visst inte ökat och b) att de började öka redan på socialdemokratins tid.
Artikeln utgår från Finans- politiska rådets senaste rapport. Där heter det att inkomstskillnaderna i Sverige varit i det närmaste oförändrade mellan 2006 och 2011.

Både OECD och SCB säger något annat, nämligen att den ekonomiska ojämlikheten ökar i Sverige. Det illustrerar betydelsen av att alltid ha klart för sig vilka inkomst­definitioner som används.

I dagligt tal tolkas ofta ”inkomster” som ”lön”. Men i inkomststatistiska jämförelser står ”inkomster” för fler typer av hushållsintäkter som pensioner, a-kassa, sjukersättning, barnbidrag, bostadsbidrag – och kapitalinkomster. 

Så om inkomstskillnaderna statistiskt sett ökar – eller minskar – kan det ha olika förklaringar. Det kan bero på ökade löneskillnader. Det kan bero på att sådant som sjukersättning, a-kassa eller pensioner sänks. Det kan bero på att kapitalinkomsterna ökar – och eftersom kapitalinkomster på det hela taget är snedfördelade till mer välbeställda gruppers fördel betyder ökade kapitalinkomster som regel växande totala inkomstskillnader. 

Omvänt, om kapitalinkomsterna sjunker, slår det ut som minskande klyftor – eftersom förlorarna främst finns i de högre löneskikten, 
Och i inkomststatistik, som inkluderar även kapitalinkomster, motverkar det effekterna av samtidiga försämringar som mer drabbar lägre inkomstskikt.

Att inkomstskillnaderna började öka under 1980-talet förklaras i huvudsak just med att kapitalinkomsterna började öka. Och att det – trots de senaste årens försämrade trygghetssystem och skattesänkningar som gett mest i högre inkomstlägen – inte syns så stora ökningar av inkomstskillnaderna i den statistik, som uppenbart ligger till grund för Finanspolitiska rådets rapport, det beror alltså på att kapitalinkomsterna de senaste åren har minskat.

Så det blir faktiskt litet komiskt när de två folkpartisterna skriver att ”vi har haft en djup finanskris utan att klyftorna ökat nämnvärt”.  För det är ju tack vare finans­krisen som det inte syns att klyftorna ökat – de klyftor, nämligen, som förklaras av förändringarna i skatte- och trygghetssystemen.

Är det effekterna av regeringspolitiken man ska diskutera, är det skatte- och transfereringssystem som är det intressanta. För de bestäms ju politiskt, medan löner och kapitalvinster bestäms på andra sätt.
Då konstaterar man att regeringen a) sänkt inkomst- och kapitalskatter på ett sätt som ger mest i högre inkomst- och förmögenhetsskikt samt b) försämrat ersättningarna från trygghetssystemen och beskattar transfereringsinkomster med en högre skattesats än förvärvsinkomster.

Vanlig enkel logik säger att detta ökar de ekonomiska skillnaderna.
Nu har argumentet varit att förändringarna skulle få ut fler människor i arbete; fler personer skulle få lön i stället för ersättning från trygghetssystemen och med det ändå tjäna ekonomiskt på affären.

Det problem som borgerligheten står inför är att detta inte inträffat. De sänkta ersättningarna fick inte arbetslösheten att sjunka, och hjälpte varken långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa tillbaka i arbete. Det enda som inträffade var att de blev fattigare.
Jobbskatteavdraget fick inte heller ner arbetslösheten. Subventionerna till olika låglönebranscher har bara skapat ett antal bidragsberoende företag som inte får ekonomin att lyfta. Den sänkta bolagsskatten ökar inte efterfrågan för exportföretagen, för den beror på recessionen i Europa. Den tar bara pengar från statliga investeringar som kunde ersatt detta bortfall.

De goda resultat, som Alliansregeringen lovade att deras ekonomiska politik skulle ge, har alla uteblivit. Den enda faktiskt inträffade effekten är just – ökade ekonomiska klyftor.
 


AiP /Anne-Marie Lindgren

Arbetarrörelsens Tankesmedja


http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ideologi=196


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzons förvillelser

Så här skriver Jonzon i ett inlägg på VK:s hemsida:

"Kalla det vebdetta om du vill. Fakta är att Alliansen varken beställt eller avsåg betala extraarbeten utöver vad som rglerats igenom hyresavtalet.
Det var när den nya majoriteten bestående av (S+V) tillträdde som cirkusen började.
Hade Alliansen fått sitta kvar i majoritet hade ansvaret för olagligheterna sannolikt utkrävts där det hörde hemma, nämligen hos styrelsen för VIBO AB.
Där spelar det ingen roll vem som är i majoritet eller opposition för ansvaret är solidariskt och drabbar alla som inte reserverat sig mot den olagliga upphandlingen av extraarbetena som ingen behörig hade beställt.
Så var det med den saken.

Sedan ser jag nog vem det är som nyttjar de välbekanta orden även om det sker under pseudonymen Sundberg!"

Jonzon säger att om Alliansen hade fått sitta kvar i majoritet hade ansvaret för olagligheterna sannolikt utkrävts där de hörde hemma, nämligen hos styrelsen för VIBO AB.

Vad Jonzon glömmer är att det är en auktoriserad revisor som har gjort uttalanden i en revisionsberättelse. Oavsett vilken variant av revisionsberättelser som Jonzon vill använda sig av, så tillstyrkte revisorn ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Menar Jonzon att Alliansen, om det hade fått sitta kvar i majoritet,  skulle ha påverkat den auktoriserade revisorn att göra ett annat uttalande när det gällde ansvarsfriheten?

Den som har den allra minsta kunskap om hur en revision går till, förstår att Jonzons påståenden är närmast befängda för att inte säga riktigt sjuka. Men allt tydligen för att komma åt Socialdemokraterna och vissa personer. Ändamålen helgar medlen som ordspråket lyder.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzon travar på!

"Kan Abramsson stoppa kommentarer i VK????" Så lyder en rubrik i en grannblogg.

Nu misstänker Jonzon nån sorts sammansvärjning mellan VK och mig och ställer en direkt fråga om jag sitter i VK:s styrelse! Jonzon tycks inbilla sig att styrelsen i VK jobbar med praktiska ting i tidningsmakeriet och att styrelsen eller dess ledamöter censurerar material som presenteras på VK:s hemsida!!

Men först, jag sitter inte i VK:s styrelse och har aldrig gjort det. Jag tycks minnas att Jonzon tagit upp den saken tidigare. Jonzons inlägg präglas allt oftare av hjärnspöken, för annat kan det inte vara fråga om. Misstänksamheten och fanatismen tilltar i oroande grad. Tänk in de egenskaperna i ett politiskt uppdrag - för KD än så länge. Ett uppdrag som skulle innefatta mera av "operativ politik". Vad tror ni politiken då skulle syssla med? Själv tror jag att den mesta tiden skulle behöva upptas för att försöka korrigera den politiska vansinnesresa som då ständigt skulle vara aktuell. Bemöta påhittade påståenden och osakliga inlägg i olika debatter och medier, gräva i arkiven, utreda självklara förhållanden istället för att med politiska medel bidra till en positiv utveckling för Vilhelmina kommun. "Politikens haverister", skulle ett sånt uttryck i sinom tid kunna ta plats i Svenska Akademiens ordlista med ursprung i Vilhelmina?

Med kännedom om vad Jonzons tillåtis publicera i en grannblogg under åren, så tror jag att VK har haft mer än giltig anledning att inte publicera Jonzonska inlägg. Dessa har ofta rört sig om nedvärderande omdömen om personer i olika sammahang med ovederhäftig kritik och påhittade händelser och samband. Hans attityd till oliktänkande har ofta präglats av intolerans och värdegraderingar som jag tror inte hör hemma i Kristdemokraternas värld. Och de är inte ens i närheten av den uppförandekod som Kristdemokraterna i Vilhelmina förvisso offentligt ställt sig bakom.

K G Abramsson
socialdemokrat

Politiskt arbete och politiskt ansvar

I den snart avsomnade bloggen skriver Göran Jonzon, numera förmodat välbekant Kristdemokrat i Vilhelmina,  att han har ansvar enbart mot de personer som röstar på honom.

För det första vet inte Jonzon vilka som röstar på honom och inte heller vilka bevekelsegrunder som dessa röstande har för att just rösta på Jonzon. I en kommentar till Jonzons inlägg ifrågasätts om man inte ska jobba för kommunens och allas bästa, en träffsäker och enligt min mening, helt riktig kommentar.

Jag värderar aldrig människor efter vilket parti de förmodas rösta på utan jag ser alla människor lika värda. I en demokrati ska alla åsikter rymmas så länge de inte graderar människovärdet, gör åtskillnad p g a hudfärg eller religion, om man är man eller kvinna, ung eller gammal, frisk eller sjuk, rik eller fattig eller om man kommer från tätorten eller från byn.

Att vara politiskt engagerad eller vald att som politiker företräda ett parti, innebär inget sorteringsuppdrag likt det Jonzon förespråkar. Det kan givetvis bero på att Jonzon själv inte förstått det politiska värvet eller kanske, vilket vore ytterst beklagligt, inte accepterar det. Att låta ett helt igenom teknokratiskt tänkande och värderingssätt styra det politiska arbetet, har aldrig lyckats och kommer heller inte att göra det i framtiden. Den av Jonzon i många sammanhang förespråkade "robotpolitiken" kommer inte att bli lyckosam och vi får hoppas att detta Jonzonska synsätt på inte sätt kommer att prägla det politiska klimatet i Vilhelmina, vare sig nu eller efter kommande val. Politiskt arbete kan inte bestå i att förfölja, förlöjliga, beljuga eller skrämma människor med andra åsikter än de som förfäktas av Jonzon. Var och en får givetvis ta ansvar för sina politiska gärningar, men ibland tillåts tydligen vissa sticka ut långt utanför de ideologiska ramverket och programmen mer än vad som normalt kan anses tillåtet utan att de med mera normala och användbara åsikter reagerar. Långsiktigt hållbart fungerar det inte och vi får se läget efter valet 2014.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fullmäktige och revisor?

Jag tycker det lika skamligt att Göran Jonzon har mage att skriva på VK!

Att en revisor går ut och börjar spelet återigen, nämligen Jonny Holmgren med att bland annat säga så här: Han trodde Kommunfullmäktiges ordförande veta att det är Jonny Holmgren "personliga åsikt och vi har yttrandefrihet i Sverige. Citat: Jag tycker att det är beklagligt att vi har en Fullmäktigeordförande som inte kan skilja på saker och ting.".

Men hallå detsamma gäller väl min parikamrat KG att få yttra sig personligt i saker och ting. Eller hur? Besvara osmakligheterna. Varför blandar Jonny in Fullmäktige i sina kommentarer? När inte KG får blanda in Revisor namnet? Trodde att det fanns lite tänk i en man med ålderns erfarenhet!

Trevlig midsommar.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzons förlöpningar - del 5 och avslutning

Här kommer femte och sista delen med synpunkter på Jonzon blogg om insyn bakom kulisserna. Jonzons text inom citattecken och mina kommentarer i turkos färg.

"Att skulden sedan välrades över på enskilda nämndeledamöter från oppositionen godkändes inte av kammarrätten.

Det står ingenstans i kommunallagen att man inte får göra precis så.

Inte heller nämns Maria Kristofferson eller Jonny Kärkkäinen specifikt i kommunallagens paragrafer.

Men det som avkrävs för att utskilja en enskild nämndledamot som ansvarig är kravet på en tydlig motivering.

Intill dess en sådan tydlig motiviering godkänts av rättsvårdande myndigheter är alla ledamöter solidariskt ansvariga för vad som sker i nämnder, precis som i styrelser.

I detta fall fanns ingen möjlighet för vare sig enskilda ledamöter eller hel politisk nämnd att överstyra vad som beslutats internt inom aktiebolaget VIBO AB.

Lika lite som en sportstugeägare kan överstyra vad som beslutats i en styrelse för en vägsamfällighetsförening, kan en enskild politisk nämndledamot gå in i ett aktiebolag och peka med hela handen utan att åka ut på arslet."

Här är Jonzon återigen ute med vilseledande formuleringar. Enligt kommunallagen ska ansvarsprövningen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt oavsett om ansvarsfrihet beviljas eller nekas. I det aktuella fallet fanns alltså motiveringen inte med, och det är detta förhållande som gör att fullmäktiges och även Förvaltningsrättens beslut (delvis) upphävs. ”…….. är alla ledamöter solidariskt ansvariga för vad som sker i nämnder, precis som i styrelser.” Inget kunde vara mera korrekt, men Jonzons tidigare resonemang bygger tyvärr på motsatsen. Jonzon, du måste bestämma dig för vilket som ska gälla!

" Vore denna självklarhet uppenbar för alla som deltar i eftersnacket, skulle säkert saken falla ut mer lättfattad.

 Men i brist på sakargument försöker mina motståndare att få mig personligen att framstå som icke trovärdig.

Genom att inrikta sig på mitt syndiga leverne försöker de styra bort diskussionen från de ovedersägliga och bevisbara fakta jag presenterat."

Här ovan har jag försökt att så gott det låter sig göras och med grund i fakta, bemöta Jonzons alla befängda och ibland helt lögnaktiga påståenden. Jag hoppas verkligen att Jonzon nu tar sig en funderare och allvarligt betänker på vilket sorts vatten han ska befinna sig, på djupt, grunt eller kanske som allra bäst, på torra land med sanna och sakliga argument. Du Jonzon, du väljer själv

"Endast läsaren själv avgör om de ska lyckat med det."

 

Lyckat med vad?

K G Abramsson
socialdemokrat

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Miljö- och byggnadsnämnden rapporterar.

Vi i nämnden har under dagarna slutspurtat inför sommaruppehållet med ett studiebesök  tillsammans  med  KS au hos våra grannar i norr, Storuman för att inhämta och dela med oss av erfarenheter inom området miljö och bygg.

Efter ett stopp på förvaltningsbyggnaden i Storuman åkte vi vidare till Tärnaby / Hemavan för att på plats, se och ta del av både bra och dåliga lösningar inom området expansion inom besöksnäringen.

En mycket bra dag och ett bra exempel på sammarbete, med våra grannar som troligen blir en allt viktigare faktor i vår utveckling i kommunen på lång sikt.

Vi fick en bra inblick inför Kittelfjäll expansionen som är aktuellt genom glädjande lokala initiativ från flera aktörer i Kittelfjäll där nämnden har en del nya detaljplaner att ta ställning till nästa halvlek.

Dagen efter var vi samlade för att ta ställningar till nya bygglov och miljöärenden och om vi som bor i kommunen upplever och ser att vi blir färre och färre, så ser vi en tydlig och expansiv utveckling västerut inom besöksnäringen som är mycket positiv.  Samtidigt skickar det en signal till oss i politiken att våga, satsa och prioritera infrastruktursatsningar som är en nödvändighet för utvecklingen i kommunen.

Vi vill även överräcka ett fång röda rosor till vår duktiga personal på förvaltningen som erhåller ett mycket gott betyg i brukarundersökningar som genomförts, mycket glädjande och positivt. Tack för ett bra arbete.

Som avslutning vill vi  S-förtroendevalda i  miljö och byggnadsnämnden passa på att önska alla en trevlig sommar med , på en del håll hammaren i handen!

MBN    Ordf Lillemor Jonsson och 2 vice ordf Mikael Danielsson Saxnäs

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzons förlöpningar - del 4

Här kommer det fjärde avsnittet av Jonzons fantastiska berättelse om hur det går till bakom kulisserna. Hans inlägg inom citattecken och mina kommentarer i turkos färg.

"Noterbart är även att dåvarande Vd Erik Lindahl både muntligt och skriftligt i första förslaget till bokslut satt upp de 4 millioner som fördyringen räknade som belastande bolagets interna räkenskaper."

Det är styrelsen som är ansvarig för att räkenskaperna är förda i enlighet med gällande bestämmelser och det är styrelsen som har ansvar för att bolaget avlämnar en korrekt årsredovisning. Den korrigering som gjordes i årsredovisningen var fullständigt korrekt och det hade inte heller verkställande direktören någon avvikande mening om.

"Så skulle det även rimligen ha slutat om inte bokslutet rivits upp.

Hur beslutet att omformulera merkostnaderna till en räkning gentemot skattebetalarna kommit till och vilka personer i styrelsen som intiterat detta har jag inte kunnat få fram uppgifterna om, och där håller herrarna Abramsson och Nilsson tyst och tätt.

Var och en får därav dra sina egna slutsatser."

Det var helt uppenbart att bokslutet för det aktuella året inte var komplett och korrekt och därför beslutade styrelsen, inte Abramsson och Nilsson enbart, att bokslutet skulle korrigeras och för att bli rättvisande i alla delar.

"Vilhelminaborna upprördes djupt av olagligheten att låna ut Cloudberrymillionen, men här handlar det om en 4-dubbelt så betydande dränering av vår gemensamma skattekassa, rakt ned i fickorna på släktingar och vänner till herr Abramsson, via olaglig direktupphandling i skydd av bolagets insynsbegränsningar.

Den enda information som vi som medborgare / Ägare till Aktiebolaget kommer åt är den information som passerat bolagets styrelsebeslut.

Vi kommer sannolikt aldrig att kunna få klarlagt det interna skeendena om inte politutredning och förundersökning kommer tills tånd."

Jonzon påstående här ovanför är ren och skär lögn och givetvis djupt kränkande för min del men jag har börjat vänja mig. Ingen i styrelsen och inte styrelsen i sin helhet heller, sysslar med konkreta upphandlingsfrågor. Där visar Jonzon sin stora okunnighet, men använder återigen formuleringar för att skända människor som han inte gillar eller där partitillhörigheten styr totalt. Det finns inga insynsbegränsningar i bolaget. Bolagets handlingar och affärer åtnjuter samma insyn som i kommunen. Alla medborgare har rätt att ta del av bolagets handlingar och vad som där försiggår. Inte minst Jonzon själv borde inse detta, som fått allt material och allt underlag som han frågat efter och mer därtill. Men det duger inte! Han måste ta till osanningar för att tro sig nå sina syften och det är i sanning mycket beklämmande. För övrigt är det fritt fram för den som önskar att polisanmäla saken och den som tycks ha bäst anledning att göra detta är Jonzon själv.

K G Abramsson
socialdemokrat


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzons förlöpningar - del 3

Här kommer det tredje avsnittet av Jonzons fantastiska berättelse om hur det går till bakom kulisserna. Hans inlägg inom citattecken och mina kommentarer i turkos färg.

"K G Abramsson hämnades på den olydiga auktoriserade revisorn för att han valde att brådskande buda in korrigeringen istället för att själv komma hit och föredra vad han hittat för stämman, genom att anmäla hans agerande för revisorsnämnden, och få honom prickad för den fadäsen."

Jag hade ingen anledning att hämnas på den dåvarande revisorn, som också fick en erinran av Revisorsnämnden. Min inlaga till Revisorsnämnden la tyngdpunkten vid ett helt annat förhållande, nämligen det att revisorn enligt min mening låtit sig påverkas av att vissa politiker, som hade ett starkt intresse av och genom att lyfta fram ovidkommande och dessutom i vissa avseende osanna omständigheter, försökte påverka revisorn i viss riktning och att revisorn då kunde ha tagit ovidkommande hänsyn till detta. För övrigt har jag mycket stor respekt för revisionens oberoende och därvid också stor respekt för revisorer.

"Men revisorns påpekande om ogrundad fakturering står kvar och kan inte bortförklaras med prickningen för missen att inte själv åka upp till Vilhelmina under bolagsstämman.

Styrelsen i VIBO AB var politiskt sammansatt och kunskaperna om bolagslagen och graden av ekonomisk insyn och kunskaper var minst sagt varierande.

För Kd satt Lili-Ann Forsberg.

Där satt fritidspolitiker från olika partierna och sannolikt framstod en del vana styrelsemedlemmar som mer tongivande i sällskapet.

Exempel på sådan tongivande styrelserepresentant var just herr Abramsson, med 12 års erfarenhet från riksdagen och än längre erfarenhet från olika styrelseuppdrag.

Men ansvaret är detsamma för alla styrelsemedlemmar och uraktlåtenhet eller brister i sakkunnande medför juridiskt ingen reduktion av totalansvart för det skedda.

Således bär hela styrelsen ansvaret för kostnadscirkusen vid ombyggnationen av förskolan Regnbågen."

Själva tillsättandet av styrelsen i Vilhelmina Bostäder AB sker förvisso genom att fullmäktige väljer personer med viss partitillhörighet och speglar givetvis den majoritet som finns i fullmäktige. Men där slutar politiken och partipolitiken. I styrelsen är alltså ledamöterna sysslomän enligt Aktiebolagslagens bestämmelser och partipolitiska hänsyn får då inte påverka ledamöternas ställningstaganden. Det är bolagets bästa som hela tiden ska stå i förgrunden och ingenting annat. Men även här försöker Jonzon insinuera, men gör det då också väldigt enögt. Syftet är givetvis att smutskasta och förminska vissa personer.

"Men ansvarsprövningen uteblev, genom att falsk revisonsrapport förelades bolagsstämman."

Jag har tidigare skrivit om det, men jag upprepar det igen. Det fanns bara en laglig revisionsrapport att tillgå vid bolagsstämman och den var också behörigt undertecknad av bolagets auktoriserade revisor.

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jonzons förlöpningar - del 2

Här kommer det andar avsnittet av Jonzons fantastiska berättelser om hur det går till bakom kulisserna, där han såvitt känt är, inte varit. Jonzons text inom citattecken och mina kommentarer i blått, eller turkos kanske är rätt benämning på färgen.

"Jag har haft stort stöd från både partikamrater och politiskt helt fristående personer för att driva frågan i rent rättvisesyfte.

Abramsson hukar sig för den kritik jag riktar mot honom själv för hans roll i det hela, genom att i vanlig ordning påvisa att han av sina kollegor medgivits ansvarsfrihet även i detta fall.

Jag har i mitt inlägg visat hur ansvarsprövningen felade där den borde ha skett, nämligen för styrelsen i VIBO AB."

Jag hukar inte för kritik och jag tar fullt ansvar för de beslut jag deltog i när det gällde bostadsbolagets beslut om årsredovisningen det aktuella året. I denna styrelse deltar vi inte som politiker, utan som sysslomän enligt lagens väldigt klara regler. Det beslut som styrelsen tog, var enhälligt och inte ifrågasatt av någon. Det vilade dessutom på ett klart och tydligt underlag, framtaget av bolagets operativa personal. Dessutom vet Jonzon allt detta, då han har fått tillgång till allt det material han begärt och fått svar på alla frågor han ställt. Likväl fortsätter han att smutskasta hela styrelsen och delar av bolagets personal.

"Det går inte att komma bort från att det alltid (ALLTID) är styrelsen i ett aktiebolag som bär det fulla ansvaret för vad som sig där tilldrager.

Men det är ägaren som i första hand brukar ställa styrelsen till ansvar och har till sin hjälp revisorer som har en viktig uppgift att hitta oegentligheterna.

När vår ägarrepresentant väljer att föredraga en annulerad revisionsberättelse för bolagsstämman blir naturligtvis stämman aldrig informerad om vad som står i den giltiga revisionsberättelsen och kan inte förväntas fatta rätt beslut."

Det fanns ingen annullerad revisionsberättelse vid bolagsstämman. Däremot förekom det tre olika versioner av revisionsberättelsen och den enda som lagligen hade överlämnats till bolagsstämman med Vilhelmina Bostäder AB, var den som bolagsmannen föredrog. Den revisionsberättelse som Jonzon sannolikt avser, innehåller heller inga uppgifter om ogrundad fakturering utan hänvisar till att nödvändiga s k revisionsbevis inte hade presenterats revisorn. Vad som menas med detta är att revisorn, vid tidpunkten för utfärdandet av revisionsberättelsen, inte hade fått Vilhelmina kommuns beslut om godkända kostnader och accept av bostadsbolagets faktura avs. ombyggnaden för förskoleverksamhet i daghemmet Regnbågen. Kommunen godkände fakturan och den betalades också i laga ordning till Vibo.

K G Abramsson
socialdemokrat

 

Fel igen - Maria Kristoffersson!"

Varken Maria Kristoffersson eller Jonny Kärkkäinen har beviljats ansvarsfrihet genom Kammarrättens dom. Att det ska vara så svårt att läsa innantill vad som tydligt redovisas av Kammarrätten! Maria Kristoffersson behöver inte oroa sig betr. ytterligare överklagningar. För det första ska en ev. överprövning ske i Högsta förvaltningsdomstolen, inte i hovrätten som Maria Kristoffersson skriver. Någon Europadomstol är inte heller i åtanke. Det duger gott med att kommunfullmäktige i Vilhelmina får pröva frågan igen, då ansvarsfrågan med de utslag som kommit, inte alls är avgjord. Bara att fullmäktiges och delar av Förvaltningsrättens i Umeå beslut är upphävt. I fullmäktigefallet beror det på att beslutet inte var motiverat. Så enkelt var det och det står tydligt och klart i Kammarrättens dom. Vill Maria K inte se, förstå eller acceptera? Det skulle vara bra om man fick veta, faktiskt.

K G Abramsson
socialdemokrat

Jonzons förlöpningar - del 1

Med anledning av ett långt inlägg som Jonzon gjort i en grannblogg ang Kammarrättsdomen om ansvarsfrågan från 2010, ser jag mig föranlåten att beskriva vad som verkligen har skett. Jag väljer att dela upp mina kommentarer i anslutning till att jag citerar Jonzons falsariska inlägg. Jag börjar här (citaten är från Jonzons blogg och de med blått och avvikande teckensnitt är mina kommentarer):

"Jag klev inte in i politiken för att serva lata soffliggare med färdigtyggade ideologier.

Du har precis samma ansvar för att ta reda på fakta som jag själv har.

Vare sig som privat medborgare eller som politiskt engagerad medborgare underställs man någon annan privat medborgares vilja och önskemål.

Den enda skillnaden är att jag tar på mig en extra uppgift att syna och granska beslut som fattats och tar rmig för att ge min syn på sakfrågorna.

I detta fall redogör jag exakt för hur det gått till bakom kulisserna när konspirationen mot enskilda fritidspolitiker tog form."

Problemet med Jonzons formulering är att han inte redogör exakt för hur det gått till bakom kulisserna, för det vet han ingenting om. Det är heller inte fråga om konspiration mot enskilda fritidspolitiker. Jag har tidigare i omgångar redogjort för fakta bakom Regnbågenfrågan och frågan om ansvarsfrihet, men Jonzon klarar inte av att acceptera detta. Frågan är vad som är drivkraften bakom hans aktiviteter. Det kan knappast vara fråga om något överdrivet rättspatos, för den egenskapen har han bevisligen långt till för att uppnå. Fakta härvidlag har vi fått ta del av tidigare. Han brukar i andra sammanhang bli påmind om detta, men han undviker sorgfälligt att kommentera dessa kommentarer.

"Du väljer att jämställa detta med vad som skrivs på Kristina Normans blogg och kalla det för "pajkastning".

Om fakta blir "pajkastning" i dina ögon, då återstår bara för dig själv att kliva in på scenen och visa vilket sätt att föra resonemang som du anser vara föredömligt ?

Eller så kan du kanske hjölpa mig finslipa mina inlägg genom att mer noggrannt utpeka var i detta inlägg du anser att pajerna kastats.

Jag har underlag och kan styrka varenda faktauppgift jag lämnat, så det blir intressant att höra vilka ingredienser du hittar till de pajer du åsyftar.

I detta mål har jag lagt ned många timmar icke avlönad tid för att rentvå personer som behandlats orätt av sittande fullmäktigemajoritet."

Här gör Jonzon ett rejält klavertramp. Han sätter sig över lagen och demokratins fundamentala principer. Han avgör här och nu att fullmäktiges majoritet behandlat personer orätt. Vari består Jonzons bevis? Han kan knappast hänvisa till Förvaltningsrättens i Umeå eller till Kammarrättens i Sundsvall domar. Dessa talar bara om att besluten inte tillkommit i laga ordning. Domstolarna har aldrig prövat, och kan inte pröva frågan om det sakliga innehållet i de beslut som åsyftats. Vad som saknades var att det i beslutet inte fanns klart utskrivet motivering till fullmäktiges ställningstagande.

Del 2 en annan dag.

K G Abramsson
socialdemokrat 

Jag läser på en annan blogg ...

... Man tycker att det är tid för utvärdering. Samma bloggare skriver i en kommentar att hen är besviken på vad vi har uträttat och lägger in länken till vårt handlingsprogram för perioden. 
Så låt oss då gå igenom vårt handlingsprogram punkt för punkt och se var vi har gjort. 

Handlingsprogram 2011-2014

#Vi följer våra värderingar om rättvisa, solidaritet,  jämställdhet och alla människors lika värde.
Ex vi har under perioden startat upp HBV-boendet ( ensamkommande flyktingbarn) och Immigartionsverkets  flyktingmottagning har kommit igång igen efter en tillfällig nedläggning. 
#Vi jobbar på för att utveckla kulturell verksamhet. 
# Vi jobbar för att utveckla barnomsorg och skolverksamhet i samråd och efter behov ( och följa lagstiftningen)
# Ett samarbete med arbetsförmedling och kommun planeras och är delvis igång men behöver utvecklas.
#  Vi har , trots nödvändiga besparingsåtgärder och trång ekonomi fortfarande en av landets bästa omsorgs verksamheter med mycket kompetent och utbildad personal.
# Vi värnar om föreningslivet, bl.a. Genom fria lokaler på Folkets Hus.
# Vi har inlett ett samarbete med ortens företagare. "Vilhelmina på gång" redogör händelserna. 
# Vi har dessutom vidtagit åtgärder och beslut rörande lagstadgade projekt såsom Bollhallen , täckning av Granbergs tippen och renovering av reningsverket på tätorten, som Vilhelmina Alliansen lämnade i vårt knä vid maktskiftet 2010 
Av de punkter som vi sa att vi skulle verka för på TÄTORTEN så har vi checkat av följande:
# utvidga Strandleden via Baksjön 
# utveckla ett tätortsnära rekreationsområde, pågående, se ovan.
# vårda kulturmiljön kyrkstan , pågående 
# fräscha upp järnvägsområdet , pågående 
# utveckla gymnasiet för att möta framtida behov , pågående 
# erbjuda gymnasieelever attraktivt elevhemsboende, check
# verka för trygghetsboende för äldre , pågående 
# förbättra snöröjningen.... ,  check
Vojmådalen
Anpassa och utveckla hyreshuset i Dikanäs utifrån bygdens behov. 
Behålla skolorna i Dikanäs och Nästansjö.
Ge förutsättning att bo kvar i närområdet även när man blivit gammal. 
 Östra området
Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö.
Behåll skolan i Latikberg 
Kultsjödalen /Malgomajdalen
Behåll äldreboendet i Saxnäs.
Utveckla Vildmarksvägen.
Utveckla den kulturhistoriskt unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke.
Verka för vägen mellan Saxnäs- Borgafjäll.
Stötta Ricklundgården, Bernhard Nordhsällskapet och Lapp-Lisa museét.
Behåll skolorna i Saxnäs och Malgovik
Detta är en del av det vi verkar för och kommer att fortsätta verka för: 
Utveckla den kommunala planeringen för tillväxt och ge företagare möjlig- heter till utveckling i kommunen.
Stärka småföretagandet i samråd med de näringslivsorganisationer som finns.
Stärka Vilhelmina turistiskt och utveck- la besöksnäringen.
Utveckla flyget för destination Södra Lappland.
Genom att så långt det är möjligt handla lokalt till kommunala verksam- heter stärker vi det lokala näringslivet och värnar miljön.
Vägen Klimpfjäll-Stekenjokk-Gäddede öppen året runt.
Bensinpumpar och alternativa bränslen på strategiska platser i kommunen.
Serviceknutpunkter i byarna, t ex butik med post.
Främja förnyelsebara och miljövänliga energiproducerande alternativ.
Utveckla kommunal verksamhet, vård, skola och omsorg, i egen regi med ansvarsfull och motiverad personal.
Jobb för ungdomar.
Bättre vägunderhåll.
Bra postgång
Ekonomisk och praktisk hjälp till aktiva föreningar, t ex med bygdemedel, samt gynna samarbetet mellan föreningar.
Skoterleder och skoterturism.
Bygga ut Sagaleden från Örnsköldsvik till Norge för skotertrafik.
Naturturism och friluftsliv.
Väl fungerande kommunikationer för boende och besökare.
Utveckla turismen tillsammans med lokala företagare.
Utveckling av kultur-, jakt- och fiske- turism.
Kämpa för levande landsbygd med gynnsamt företagsklimat.
Främja lokalproducerade varor och tjänster.
Bredband åt alla.
Jaktmöjligheter för unga till rimliga kostnader.
Stärka kulturen och kulturmiljöerna.
Behåll akutvårdsplatserna vid Vilhelmina sjukstuga.
En av våra visioner är ungdomshyror.
Samordna skola och barnomsorg i Nästansjö och Latikberg för en långsiktig och hållbar utveckling i området. 
Detta är ett ständigt pågående arbete som hela tiden pågår. 
De punkter som jag inte har redovisat beror på att jag personligen inte har riktigt koll på vad som händer just där och därför har jag hoppat över dom 
Det är bl.a.: 
# satsa på skidåkning i Latikberg /Dalasjö(Östra )
# stimulera attraktivt boende för gruvnäringen ( Östra)
# utveckla besöksnäring inom skogsturism och vildmarksliv (Östra)
# skapa förutsättningar för att utveckla jakt och fiske turism i  Vojmådalen. 
Jag försöker hålla öron och sinne vaket på informationerna , men dessa har gått mig förbi och det kan bero på att det inte ligger i min egen intressesfär. ( säger jag som varandes en "betongunge")
Nåväl! Så ser det ut! 
 Frågor på det ? 
 Kristina Norman , Vilhelmina S- förening

Vilseledande information

I förrgår kom Kammarrättens i Sundsvall dom ang det överklagade beslutet i kommunfullmäktige ang ansvarsprövningen av 2010 års verksamhet i Vilhelmina kommun. Tidigare hade Förvaltningsrätten i Umeå beslutat i samma fråga. Det som nu kan konstateras är att kommunfullmäktiges beslut ang att vägra ansvarsfrihet för Maria Kristoffersson och Jonny Kärkkäinen nu avgjorts innebärande att fullmäktiges beslut i dessa delar är upphävda och att frågan om ansvarsfrihet för dessa personer således ännu inte är avgjord. Saken kommenteras i en annan blogg av Göran Jonzon med gravt vilseledande information.

För det första, Jonzons begäran om att det aktuella beslutet skulle upphävas med hänvisning till jäv för K G Abramsson, Åke Nilsson och Tony Mannelqvist har Kammarrätten avfärdat med hänvisning till gällande lagstiftning. Här gäller lyckligtvis inte Jonzons "egna lagar". Jonzon försöker fortfarande, trots bakslag i flera nivåer, att dra in kommunens bostadsbolag i ansvarsfrågan. Den är avgjord och lagakraftvunnen, men han vill tydligen komma åt vissa personer där. Vad han glömmer, förmodligen helt med avsikt, är att hans partikollega vid tidpunkten för Regnbågenbygget var styrelse-ordförande i bolaget. Dessutom ska nämnas att den auktoriserade revisor som prövade det aktuella räkenskapsårets verksamhet, fick en erinran av Revisorsnämnden för det sätt på vilket revisionsberättelserna hanterades av denne. Detta gäller alltså inte lekmannarevisorerna i bostadsbolaget, som tillika var revisorer i kommunen.

Jonzon vill med sitt inlägg ge sken av att han och ytterligare nån fått rätt när det gäller ansvarsfrågan. Vad han tydligt inte nämner är att fullmäktiges beslut har upphävts med hänvisning till att beslutet inte tillkommit i laga ordning. Enkelt förklarat innebär det att beslutet i fullmäktige inte hade försetts med motivering. Den fanns i en bilaga till fullmäktiges protokoll, men skulle vad som kan förstås av Kammarrättens dom, ha tagits in i protokollet. Sakfrågan, alltså ansvarsfrihet eller nekad ansvarsfrihet, har inte prövats av Kammarrätten.

Jonzons hänvisning till "folklig rättsuppfattning i allmänhet och Kristdemokratisk värdegrund i synnerhet" när det gällde jävsfrågan är mer än skrattretande. Kristdemokraterna fick formligen släpas fram till fullmäktiges talarstol för att bekänna att man också, efter ett otal omgångar i förberedelsearbetet, kunde ansluta sig till den uppförandekod som alla andra partier i fullmäktige hade godtagit. Jonzon var enligt uppgift den som längst motsatte sig att Kristdemokraterna skulle ställa sig bakom koden. Han förespråkade tydligen en egen kod, och vad den skulle kunna innebära har vi ganska klart för oss idag.

K G Abramsson
socialdemokrat

Socialnämnden

.... Sista socialnämnden före sommaruppehållet hade vi idag.

En nämnd i enighet och samförstånd. Det var riktigt roligt att delta.

Vår nya IFOchef Kerstin Olla var med och  presenterade sig och vi fick nog allihopa positiva vibbar. 

Och på måndag 17/6 tillträder vår nya förvaltningschef Roland Bång sitt  uppdrag.

Det känns också bra. Nu har vi två mycket kompetenta och framåtsträvande hemvändare på plats, vilket borgar för kontinuitet och utveckling. Det kommer att bli ännu roligare att jobba med socialnämnden o framtiden. 

 . 

Det har varit en bitvis rätt så tung och turbulent vinter/vår, med många tunga och svåra men högst nödvändiga beslut. Vi har ju som alla vet en svår ekonomisk situation i Vilhelmina kommun och arbetet med att optimera verksamheten och hålla budget har varit tuff, Men tuffast har det nog varit ute på arbetsplatserna. Personalen har gjort och gör ett hästjobb och ska ha all credit för det jobb som utförs.

1september startar vi upp Hemsjukvården i samarbete med hemtjänsten. Information och telefonnummer kommer i brevlådan. 

Planerna på ett glesbygdssjukhus med gemensam vårdavdelning och familjecentral (Landstinget /kommun) börjar ta form. 

Till hösten ska alla scheman vara klara och då kommer bemanningsenheten igång på allvar. Då kommer vi också att få ännu bättre ordning och reda på vikarieanskaffningen. 

Mycket spännande händer till hösten. Men först sommaruppehåll och återhämtning

/// Kristina Norman, Vilhelmina S-förening

Ricklundgården

Idag hade vi vårt sista AU möte i Ricklundgården inför sommaruppehållet.

Bra möte och många intressanta spörsmål gjordes. Samma där vi har så mycket på gång inom kultur och konstnärsbesök. Detta gynnar verkligen Vilhelmina. Undrar om alla förstår hur mycket som sker. Besökande och vistelser från hela jordklotet.  Det är en ära att Vilhelmina har så mycket mångfald inom alla områden. En konstnärsvilla i medelhavsstil. Nu har vi sommar uppehåll, men Ricklundgården har öppet alla dagar så att alla kan se vad våra konstnärer har skapat. Vi har även Emmas Café där det finns gott fika till alla som är fika sugna. Välkomna till denna medelhavsvilla som Emma och Folke Ricklund skapade inne i fjällvärlden i Kultsjödalen. Njut och se vad som finns.  

 

Ewa Hed tillsammans med Göran Harlin, Gerd Uhlander, AU, och personalen på Ricklundgården. Ann-Marie, Rickard, Ivar och Jan samt Mona- Lisa Wahlin V-mina Kommun.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fullmäktige igår ....

... Var som Ewa Hed skriver ett mycket bra fullmäktige i samförstånd och samarbetsvilja mellan de olika partierna. 

Nu är det socialnämnden på torsdag( med gruppmöte på onsdagskväll) och på lördag är det sommaravslutning på repskapet sen sommaruppehåll. 

För min del blir det en tid för reflektion inför framtiden, familje/husvagnsliv och puppieträning.

Ruggugglan tar således sommarlov från bloggandet . 

Ha en varm och skön och solig sommar alla läsare önskar

Kicki Norman, Vilhelmina S-förening 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg