Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Diskriminering

Synskadade diskrimineras fortfarande trots flera försök att få till en diskrimineringslag. Gravt synskadade/blinda får inte tillgänglighet till all information. Måste ex.vis avstå från samhällslivet om kommunen nekar ledsagning enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade..... Eller då en person med ledarhund avvisad från olika lokaler i samhället.

Låt oss nu få en diskrimineringslag där all tillgänglighet ingår.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Relativ vs absolut fattigdom.

Jag läste ett inlägg häromdagen som hänvisar till en debattartikel som måste betecknas som nått slags rekord i villfarelse och verklighetsförvrängning. 

När det gäller fattigdom och klassklyftor så får vi inte glömma bort vår(Sveriges)historia. Det är trots allt inte så länge sedan vi hade fattighjon och statararbetare som fick stå med mössan i handen och buga och bocka för överheten. Det finns fortfarande människor i livet som kan berätta egna vittnesskildringar på vad vi hade för sorts samhälle, innan tanken och planen för Folkhemmet slog rot. 

Att människor idag kan resonera som Ebba Busch, KD, kommunalråd i Uppsala, måste bero på att man har glömt sin/vår historia. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har med oss den för att ha ett perspektiv på den politik vi för i dagens Sverige. Vi vill ju inte ha det som det var förut .... Eller hur ?! 

Här kan du läsa inlägget . 

Och här kan du läsa svaret som Skrivits av 
Lina Stenberg
   lina.stenberg@asmedjan.se 


///Kicki Norman , S-föreningen Vilhelmina 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Förskola eller pedagogisk omsorg

Kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats till alla 1-åringar vars föräldrar så önskar. Vilhelmina kommun lever inte upp till det kravet i dagsläget, något som Skolinspektionen har påpekat. De bevakar oss och om inget görs så är det vite som gäller.
Utbildningsnämnden har därför beslutat att utöka antalet platser i anslutning till Vågen och tillskapa nya vid Tallmon när hemtjänsten lämnar sina lokaler.
Beslutet handlar inte om ekonomi eller ifrågasättande av den verksamhet som bedrivs av våra dagbarnvårdare, beslutet handlar om att leva upp till de krav som ställs på oss.
På tätorten har vi i dag 206 barn inskrivna på förskola, inkl 19 barn på Olympus, och 63 barn inskrivna hos dagbarnvårdare. Mer än 80 % av de föräldrar som har sina barn hos dagbarnvårdare önskar plats i förskola.
Kommunen är inte skyldig att erbjuda plats hos dagbarnvårdare men om det finns önskemål från föräldrarna så kan man göra det. Skulle så vara fallet i Vilhelmina så får vi pröva den frågan efter att Tallmon tagits i bruk.
Bemanningen kommer att följa nuvarande praxis och några av dagbarnvårdarna kan ev komma ifråga på barnskötartjänsterna. Det är en procedur som enligt gällande regler sköts av personalavdelningen.
Förskolan är en skolform och på sikt kommer, mest troligt, kravet på enbart pedagogiskt utbildad personal att gå igenom.
Frågan om framtida bemanning vid våra förskoleavdelningar kommer att behandlas i nämnden under hösten.

Apoteken!

Jag har roat mig en stund med att läsa ledare i olika tidningar.... 

Fredrik Jansson på Folkbladet skriver en mycket bra ledare om det apoteksavregleringen. 

Det skulle bli mångfald, billigare, mera öppettider och lättillgängligare. Men hur blev det egentligen? 

Det enda jag kan se som varandes en fördel är att man kan slinka in på Statoil eller Coop och köpa Alvedon numera. Men är den fördelen värd allt som förlorades? 

För min egen del har min medicin blivit dyrare och svårare att få tag i. Innan avregleringen kunde jag gå in på Apoteket och hämta min medicin när jag behövde den. Nu måste jag vara ute i god tid , minst 14 dagar i förväg och se till så att man kan beställa hem. Och det har hänt att man har haft svårigheter att få tag i den medicin som jag fått recept på så jag har tvingats ta nått av dom billigare alternativ som erbjudits, även fast det står förkrossat på mitt recept att medicinen inte får byta ut (vilket det gör av en orsak) .  Det är ett fasligt bök en sån gång då apotekspersonalen då måste ringa och få tag i receptskrivaren( läkaren) för att checka av att det verkligen går och få tillåtelse att byta. 


Nåväl  läs Fredrika Janssons ledare! Blev det bättre? 

http://www.folkbladet.nu/368040/vi-har-fatt-ett-dyrt-apoteksoligopol

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kyrkofullmäktige

Igår hade Stensele Vilhelmina samfällda kyrkofullmäktige sammanträde.


Bland många ärenden så förrättades ett fyllnads val på posten som ledamot i kyrkonämnden och som ordförande efter Max Fredriksson.


Han hade som en följd av sitt beslut att omedelbart lämna socialdemokratiska partiet avsagt sig sina uppdrag i kyrkonämnden.


I sedvanlig demokratisk ordning så hade vi utsett en efterträdare till honom
Agneta Lindström – Berg valdes som ny ordförande.
Hon har lång och gedigen vana av kyrkopolitiskt arbete och vana av både parti och kommunpolitik.


Hon bla a varit kommunalråd en period.


Hon är en mycket kompetent och kunnig efterträdare till Max F.


Vi tycker det är mycket tråkigt att Max valt att lämna oss. Han har gjort ett bra jobb i kyrkan men en sak har livet lärt mig. Ingen är oersättlig. Det finns alltid någon som är beredd att ta vid där man slutar.
Så också i detta fall.


Jag är helt övertygad om att kyrkans verksamhet kommer att fortskrida på ett sätt som gagnar oss kyrkotillhöriga i församlingarna.
 
Åke Nilsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

Gått vilse igen? - Maria Kristoffersson

Dina uppgifter i blogginlägget "Delårsrapporter och kommunranking" innehåller felaktiga och också vilseledande uppgifter. Om underlaget ursprungligen var felaktigt så har du fått korrekta uppgifter, men du har tydligen inget intresse av att rätta till vad som blivit fel. Vad är avsikten? Jag tror jag vet och det gör nog många med mig.

Prognoser är prognoser och det är slutresultatet som räknas. Men vi tar allvarligt på den information som prognoserna ger oss, men mot bakgrund av förra mandatperiodens haverier är det väl magstarkt att försöka skrämma Vilhelminaborna med Socialdemokraternas sätt att sköta verksamheten och ekonomin. Hur klarade Allians för Vilhelmina balanskravet? Fullmäktige kände sig förpliktat att 2012  besluta om att inte återställav det minusresultat på 17 miljoner som du var med och skapade under er styrestid och som hänförde sig till räkenskapsåret 2008. Inga förslag om åtgärder annat än att försöka ta av Vilhelminaborna mera pengar genom den skattehöjning som ni föreslog.

Sen blir det ännu mera magstarkt med "grädden på moset" och upplysningen om de lånade pengarna. Vi har tidigare i detalj redovisat varför vi har varit tvungna att låna pengarna. Jag tar det en gång till. Vilhelmina kommun har genom myndighets-förelägganden bl a ålagts att täcka Granbergstippen, bygga om och till sporthallen och bygga nytt avloppsreningsverk. Dit har lånepengarna i huvudsak gått. Varifrån skulle kommunen annars ha tagit pengarna, då du och Allians för Vilhelmina lämnade ifrån er en tömd kassa när Socialdemokraterna tillträdde efter valet 2010?

Kom ner på jorden och ut i verkligheten, Maria Kristoffersson! Det hedrar dig inte att fara fram med osanningar och påhittade omständigheter för att klanka på sossarna i Vilhelmina. Försök inte föra Vilhelminaborna bakom ljuset för att själv komma i bättre dager. Din förmåga att bl a hantera kommunens ekonomi har vi redan kvitto på och det är många som har läst och förstått detta. Lite självkritik och ödmjukhet skulle nog inte skada.

K G Abramsson
socialdemokrat

Miljö- och byggnadsnämnden, aktuell information

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ett bra boende och bra möjligheter till rekreation i vacker miljö med frisk luft och rent vatten.

För att bevara miljön med den friska luften och det rena vattnet så jobbar nämnden med bland annat uppföljningar och information om betydelsen av att hålla tomter i vårdat skick, att skrotbilar tas bort och omhändertas på riktigt sätt samt andra miljövårdande åtgärder.  

Under fjolåret samlades det in omkring 200 skrotbilar/reservdelsbilar och andra bilar som allför länge blivit stående av olika anledningar. Gamla utrangerade bilar finns fortfarande uppställda på skilda platser runt om i kommunen och miljö- och byggnadsnämnden ser gärna att kommunmedborgarna fortsätter arbetet med att ta bort sina bilar från naturen.

Ett annat aktuellt område som miljö- och byggnadsnämnden arbetar med är hur enskilda avlopp fungerar. Vi vet att inte godkända avloppsanläggningar påverkar vattenmiljön på ett negativt sätt.

Ett antal nya detaljplaner i attraktiva lägen har medfört att byggandet av fritidshus underlättats i och med den ökade tillgången till tomter. De senaste åren har det byggts över 100 nya fritidshus i kommunen, de flesta i fjällmiljö. Därtill har miljö- och byggnadsnämnden beviljat ungefär lika många bygglov för om- och tillbyggnad av befintliga fritidshus så lockelsen till vacker miljö med frisk luft och rent vatten är alltjämt stor och kommer med största sannolikhet att växa.

Intresset håller i sig och hittills i år har omkring 40 nya ansökningar inkommit till byggnadskontoret från personer som har för avsikt att bygga. Det gäller såväl nya fritidshus som om- eller tillbyggnad av befintliga hus eller gäststugor, garage och liknande.

Vi måste därför hjälpas åt att vara rädda om vår miljö, för såväl kommunens invånare som för alla våra besökares bästa

Lillemor Jonsson

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Företagslunch med ett femtiotal deltagare om angelägna frågor. Bra stämning. Huvudtemat är att vi måste hjälpas åt för att skapa vår egen positiva utveckling.
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NU ÄR JAKTEN SNART IGÅNG?

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) offentliggjorde i veckan som gått att sjukskrivningarna bland människor som drabbats av psykisk ohälsa har ökat så dramatiskt så regeringen ska se över regelverket för dessa sjukskrivningar. I dag har närmare 40 procent av de sjukskrivna en psykiatrisk diagnos och gruppen ökar stadigt.

Redan här börjar det kännas hur regeringen tänker. Det är inte människan man ser bakom sjukskrivningarna, det är reglerna som är viktigast.

Naturligtvis kommer ju resultatet av den undersökningen att visa på hur regeringen ska få ut dessa människor i arbetslivet igen. Resultaten av tidigare utredningar som denna regering gjort när det gäller sjukskrivna så har det visat sig att det blir en förändring i bedömningen av arbetsförmågan hos den sjukskrivne. Det blir en ännu mer tvingande verksamhet som försäkringskassan får jobba med.

Människorna som är sjukskrivna på det ena eller andra sättet vill säkert inget annat än att bli friska och kunna komma tillbaka till arbetslivet igen, men då måste det ske med riktade åtgärder och insatser för att hjälpa dessa människor tillbaka in till det sociala livet som ett arbete ger. Regeringens tvingande åtgärder där man pressar människor till det yttersta ligger i en negativ spiral som leder till fler sjukskrivna med både fysisk och psykisk ohälsa.

Göran Jon(S)son

Socialdemokrat Vilhelmina

 

Upplåtelse av gravkapellet för icke kyrkotillhöriga

Jag fick en fråga för en tid sedan om begravning i vårt gravkapell för icke kyrkotillhöriga, vilket inte tidigare var möjligt, utan hänvisning skedde till församlingshemmet. Detta är sedan den 23 okt. 2012 ändrat i kyrkonämnden och beslutet lyder enl. följande

1. Gravkapellen i Stensele och Vilhelmina upplåts till samtliga begravningar.

2. Vid en borgerlig begravning i invigt kyrkorum ska respekt tas till kyrkorummets helgd.

3. Godtas inte de kristna symbolerna vid borgerlig begravning får man hänvisa till annan lokal. För Stensele, församlingshemmet i Stensele och för Vilhelmina församlingshemmet här.

4. Vid borgerlig begravning utanför tätorterna hänvisas i första hand till nämnda lokaler. därest annat kyrkorum kommer i fråga ställer sig Samfälligheten positivt till upplåtelse såvitt punkt 2 beaktas. Önskas annan lokal anvisas till befintliga församlingshem, saknas sådana delegeras lokalfrågan till kyrkoherden, såvitt punkt 2 beaktas.

Ovanstående meddelas med anledning av att jag är valt begravningsombud i Vilhelmina kommun för Stensele-Vilhelmina pastorat. För Storuman-Stensele är Robin Ramstedt, Skarvsjöby, vald.

Anita Johansson

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE REPRESENTANTSKAP

KALLELSE           KALLELSE            KALLELSE             KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda

till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte

söndagen den 26 maj kl 16.00 på Folkets Hus.

OBS!! Anmälan om närvaro ska ske så snart som möjligt, dock senast

          den 22 maj till Göran på partiexpen (tel 144 90).

Med vänlig hälsning

K G Abramsson

Ordförande

/ Gj

Vb svt.se - "Inlandet förlorare i skatteutjämning"

Läs om och se inslaget om inlandets problem med att bl.a. Klara av sina åtagande 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sammanträde med Region Västerbottens styrelse

Per Edlund, vice Vd för Norrlands Operan inleder mötet med en föredragning.

Ärende listan är lång och full med intressanta ärenden.

Cannabis ...

...debatten blossar upp efter att CUF röstat igenom en motion om legalisering av cannabis.

Maria Kristofferson skriver att hon tycker att CUF är "tufft" och att "Jag tycker det är bra att ungdomsförbundet vågar ifrågasätta det gängse och att de tänker nytt"

Den övervägande Forskningen visar på att detta är en drog som verkar som inkörsport till tyngre droger. Sett utifrån det perspektivet kan jag inte förstå att man ens hintar om att det skulle vara ok att legalisera och använda. Det är i mina ögon som att säga fritt fram till alla droger... Att försöka flytta över focus på alkohol och påstå att problemet med cannabis är marginellt som en annan flitig skribent gör i ett annat inlägg är som att stoppa huvudet i sanden och göra sig blind, döv och ...ja.....

Nu påpekar Maria Kristoffersson också att Centerpartiet är emot förslaget, men vad hjälper det när hon samtidigt uppmuntrar till flera dumma förslag genom sin hållning att det här skulle vara "tufft". Det är det inte!  Det är bara dumt !

Det skulle vara "tufft" om CUF gick emot moderpartiet (C),  och tex ifrågasatte och tog avstånd ifrån lögner och efterhandskonstrutioner i KU...

 

Länkar i ämnet som kan intressera!

Andreas Lundgren skriver om en intressant iakttagelse.

C som i cannabis

http://blogg.vk.se/lundgren/2013/05/11/c-som-i-cannabis-1206838

 

 

Lars Johansson, "Socialdemokraten" har tagit fram lite statstik i sin blogg

Statistik ang Canabis

http://blogg.vk.se/Socialdemokraten/2013/05/12/statistik-ang-cannabis-1206906

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

77000 ( Sjuttiosjutusen)..

... ungdomar mella 16-29 år har varken studerat eller arbetat under de senaste 3 ( tre) åren och FINNS DÄRFÖR INTE ENS I STATSTIKEN...skriver AF.

Alliansfritt Sverige  skriver:

77 000 ungdomar är inte bara arbetslösa, de är så långt borta från jobb att de inte ens finns statistiken.
Innan valet 2006 skulle högerfolket skrikit sig hesa och anklagat regeringen för att mörka arbetslösheten. Nu säger de ingenting. INGENTING!

http://www.alliansfrittsverige.nu/2013/05/hela-77-000-ungdomar-finns-inte.html

 
490 dagar kvar till val...

 

// Krisrina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"JO pekar slutligen på den självgodhet och arrogans som Regeringskansliet visar

Suzanne Sellin har saxat Ur Dagens Juridik en ledare som tål att läsas...
 
( http://www.dagensjuridik.se/2013/04/jo-pekar-slutligen-pa-den-sjalvgodhet-och-arrogans)
 
LEDARE - av Stefan Wahlberg
 
Efter fem år som justitieombudsman avslutar Hans-Gunnar Axberger sin gärning med ett beslut som riktar sig direkt mot maktens högborg - Regeringskansliet. Han gör det i en av sina hjärtefrågor och på ett sätt som gör att han kan lämna vaktposten som demokratins ombudsman med flaggan i topp.
 
I sitt beslut slår Hans-Gunnar Axberger, utan omsvep, fast att regeringskansliet systematiskt ägnar sig åt ”grova åsidosättanden” av svensk grundlag.
 
Och trots att höga jurister vid Regeringskansliet gör sitt yttersta för att försöka förklä sina grundlagsbrott till nitisk ämbetsmannaplikt i sina yttranden så klär JO framgångsrikt av deras undanflykter in på bara skinnet med hjälp av juridikens ABC.
 
I sak handlar det om hur offentlighetsprincipen fungerar – eller snarare inte fungerar – när organisationer, allmänhet och media försöker få en kontinuerlig och konkret insyn i regeringens arbete. I de fyra fall som JO har gått till botten med har några av Sveriges största medier - Dagens Nyheter, TV 4 och Aftonbladet - gång på gång försökt att göra sitt arbete men gått in i en kompakt vägg av hemlighetsmakeri och politisk byråkrati.
 
JO stannar dock inte vid dessa fyra enskilda fall i sin kritik. Han konstaterar i stället att situationen inom Regeringskansliet – från operativa detaljer och hela vägen upp till den högsta strategiska nivån – är förödande när det gäller möjligheten till insyn enligt svensk grundlag. Han slår till och med fast att Regeringskansliets organisation inte är anpassad till de krav på offentlighet som följer av grundlagen och som statsmakterna själva kräver att underlydande myndigheter ska följa.
 
Och även om man kan tycka att det borde kännas fullkomligt överflödigt - nära nog pinsamt - att behöva påpeka det mest självklara så väljer JO ändå att göra det med en papegojas ogenerade envishet:
 
"Det är av särkild vikt att just regeringens kansli respekterar allmänhetens insynsrätt. I motsatt fall är risken stor att inte heller andra myndigheter anser sig behöva leva efter grundlagens bokstav".
 
Handlingar som enligt JO borde kunna lämnas ut efter en snabb och rutinmässig handläggning visar sig alltså ta månader att processa inom Regeringskansliet. Någon form av allmän ängslighet får dessutom tjänstemännen att skicka runt handlingarna inom departementen - och för säkerhets skull hela vägen upp till ministrarnas politiska staber för bedömning.
 
Ofta fattar Regeringskansliet överhuvudtaget inte något beslut förrän en JO-anmälan sätter fart i korridorerna.
 
Rättschefen vid Statsrådsberedningen har i sina yttranden till JO förklarat att det i själva verket skulle vara ”tidsödande sekretess-prövningar" som har fått grundlagens omedelbarhetsprincip att förvandlats till månader av politisk byråkrati. JO konstaterar dock att dessa undanflykter inte håller och är "mindre övertygande”.
 
I ett av de granskande ärendena handlar det till exempel om två listor med uppgifter om intern och extern representation. En av listorna var på fyra sidor och den andra på sju sidor. Handlingarna lämnades ut efter elva veckor - och först sedan den reporter på Dagens Nyheter som hade begärt ut uppgifterna hade vänt sig till JO.
 
JO är givetvis inte omedveten om de resurser som finns inom Regeringskansliet. Med 6,6 miljarder kronor i årlig budget och så många anställda att de siffror som presenteras brukar variera mellan 3 500 och 5 000 personer - ”beroende på hur man räknar” - så är det svårt att hävda att man inte skulle hinna med det som enligt JO är en av Regeringskansliets kärnuppgifter - nämligen offentlighetsprincipen.
 
JO understryker också att det inte kan vara bristen på "kompetens eller resurser i övrigt" som är orsaken till Regeringskansliets sövande långrandighet: "I det hänseendet måste anspråken på snabb handläggning i princip ställas högre på Regeringskansliet än på de flesta andra myndigheter", skriver han.
 
Eftersom JO är ämbetsman och inte politisk debattör så hänfaller han dock inte till några spekulationer kring vad orsaken då skull kunna vara till Regeringskansliets ovilja till öppenhet i ärenden där man inte själv har sökt offentlighetens ljus.
 
Ett tragiskt faktum i sammanhanget är att detta inte är första gången som Regeringskansliet får den här typen av kritik utan att bättra sig. JO har tidigare slagit ner som en hök i maktens korridorer och även Konstitutionsutskottet har vid upprepade tillfällen riktat förödande kritik mot Rosenbad för att man inte följer en av demokratins mest grundläggande principer - väljarnas möjlighet att kontrollera hur den offentliga makt som de har anförtrott åt regeringen förvaltas.
 
JO avslutar sin kritik med att peka på den självgodhet och arrogans inför grundlagen som regeringskansliet visar prov på i sina egna yttranden. Hans-Gunnar Axberger beskriver saken på ett... JO-mässigt sätt:
 
”Det är från JO:s synpunkt ovanligt att uppenbara brister i handläggningen av frågor som gäller offentlighetsprincipen uppdagas inom en myndighet utan att myndigheten själv vidgår och beklagar det som brustit. I de här granskade fallen synes Regeringskansliet anse att dess handläggning varit normal och godtagbar”.
 
Man får ju utgå ifrån att denna inställning till grundlagen inte är någonting som rättschefer och andra höga befattningshavare inom statsmakternas toppskikt bara slänger ur sig utan att den också är förankrad hos Regeringskansliets högsta chef innan den saluförs offentligt - nämligen hos statsministern.
 
Han slutar som JO efter 6 812 beslut - "all juridik och varje formulering vägs på guldvåg"
2013-04-03 10:14
 
Stefan Wahlberg
 
stefan.wahlberg@blendow.se

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden idag....

Tunga beslut och mycket diskussioner ... 

Men allt som allt så har vi gjort ett gott dagsverke idag. 

Mera om detta när protokollet är justerat. 


Medlemsmöte i VilhelminaS ikväll ... Frågor som diskuterades:  förtroendemannautredningen, 

nomineringar 

information från nämnderna , landsting och kyrkan

Studiecirklar

Kommunikationsplan 

Fortskridande arbete för gruvan i  Stekenjokk , livet efter sågen, 

Ekonomi och en hel del annat dryftades  över kaffe, te och goda mackor. 

Allt som allt en intensiv men mycket givande dag. 


Kicki Norman 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Visa korten Göran Jonzon !

Visa korten Göran Jonzon !
Motståndarna mot Vojmåns utbyggnad lovade guld och gröna skogar om vi röstade nej till utbyggnad. Nu är det dags satt visa korten !
 80 -100 personer berörs av Vilhelmina Sågens nedläggning och står i kö för nya jobb. Så Göran Jonzon m fl, var har ni jobben ?

Stöttingfjällets S-förening / Håkan Henriksson

Vad säger Alliansen nu ?

Vad säger Alliansen nu ?
Alliansen beskyllde tidigare S-regering för att skapa massarbetslöshet. Vad har hänt efter regeringsskiftet? Jo, arbetslösheten har ökat och nu är arbetslösheten uppe i 8 % och över 25 % bland ungdomar. Betydligt högre arbetslöshet än jämförbara länder.
Men vad säger Alliansen nu ? Jo, att Sverige står sig väl i en europeisk jämförelse. Så låter en regering som hellre sänker skatten för högavlönade än satsat pengar på utbildning och jobb för unga människor.

Stöttingsfjällets S-förening / Britt-Mari Elvinesdotter Eriksson

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg