Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från mars 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Den oförstående bloggaren Jonzon

Göran Jonzon använder varje tillfälle och alla medier han kommer åt för att smutskasta Socialdemokraterna. Han använder vid varje tillfälle lämpliga årtal, siffror och uttalanden för att det ska passa hans syften. Kommunens bostadsbolag, Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) har han ett särskilt ont öga till, varför? Kan han vara förbigången i nåt sammahang? Kan hans tidigare ansatser, som alla misslyckats,  att komma åt bolaget rättsligt i olika frågor vara förklaringen? Eller är det fråga om det ständigt pyrande hatet mot allt vad socialdemokrati och socialdemokrater står för som är drivkraften? Jag börjar själv tro att det är det senaste.

Lite fakta: Vibos låneskuld är per den 31/12 2012 drygt 176 miljoner kronor. Den siffran kunde Jonzon ha använt, men nej. Det passa bättre med en siffra 7 miljoner högre. Vad menar Jonzon med att låneklyftan mörkas? Det är väl som vanligt hans bristande ekonomiska kunnande som far iväg med honom. När Vibo började investeringarna för att bygga om och ut i Trissen, hade vi en mycket lång bostadskö. Kommunen och Vibo ville bygga bostäder för att ge Vilhelminaborna nånstans att bo. Så enkelt var det. Att konjunkturen och arbetsmarknadsläget försämrades, kunde vare sig bostadsbolaget eller kommunen rå på.

"För den stora skaran bidragsberoende ...". Som Kristdemokrat slår Jonzon hårt, oförsonligt och blint mot människor som oförskyllt hamnat i arbetslöshet, som drabbats av sjukdom eller på annat sätt inte klarar sin försörjning. Han så att säga slår två flugor i en smäll; nedvärderar drabbade människor och förfasar sig över att det finns andra partier och politiker som vill värna de svaga.

Värderingen av Vibos fastigheter bygger bl a på den avkastning som fastigheterna ger genom de hyresintäkter som bolaget tar in. På grund av att många lägenheter stått tomma, blir resultatet enligt den värderingsmodell som används ett lägre fastighetsvärde. Det bokförda värdet är givetvis dock avsevärt högre. Styrelsen har under många år bl a uttrycket följande i årsredovisningen:

Med beaktande av fastigheternas ekonomiska livslängd, det kommunala bolagets särställning och ägarens syfte att långsiktigt erbjuda kommuninnevånarna i Vilhelmina ett bra och modernt boende utan vinstintresse, har Vilhelmina Bostäder AB:s styrelse bedömt att det inte finns anledning att göra någon upp- eller nedskrivning av fastigheterna."

 Denna formulering har också kommunen ställt sig bakom, men det torde inte vara till stor tröst för Jonzon, för det styrker inte det syfte Jonzon har med sina inlägg, nämligen att smutskasta socialdemokraterna och kommunens styrande. Men vad han glömmer är att hans partikamrat, som också är vice ordförande i Vibo:s styrelse, också står bakom skrivningen.

Slutligen en fråga till Jonzon: Vad är ditt recept för att bota alla problemen? Något som du själv provat eller något ytterligare nytt som inte visar sig fungera i verkligheten?

K G Abramsson
socialdemokrat

Glad Påsk !

 :-DGlad Påsk! 

 :-)Önskar  

 :-)Socialdemokraterna 
 

 ;-)

 O:-)Vilhelmina 

 :-P
0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialdemokraternas historia Del 8 , sista delen

Vi riktar oss till alla de som delar våra värderingar

Socialdemokraternas politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som innebär samarbete för att lösa gemensamma problem och utveckling. En majoritet av det svenska folket delar våra värderingar. Vi har därför ett mycket bättre utgångsläge än Moderaterna. Vårt fokus är att med dessa insikter som utgångspunkt skapa en framtidsinriktad politik.

Socialdemokraternas och den svenska arbetarrörelsens historia.

Del 8 (sista delen)   

1990-talet
Den borgerliga regeringen 1991-1994 körde Sveriges ekonomi i botten. När Socialdemokraterna fick väljarnas förtroende att ta Sverige ur den värsta krisen sedan 1930-talet var det två mål som prioriterades. Statsfinanserna skulle stabiliseras och den öppna arbetslösheten halveras.

Den borgerliga regeringen lämnade efter sig en ekonomi i fritt fall och ett årligt underskott i statens budget på 200 miljarder kronor. Samma misskötsel som präglade borgerlighetens ekonomiska politik på nationell nivå har också präglat de landsting där borgerligheten styrt. Högern visade litet intresse av att värna en sund offentlig ekonomi, istället tycks underskotten ha setts som en viktig del av det systemskifte de vill genomföra.

Socialdemokraterna tog 1994 genast itu med att få ordning på ekonomin för att kunna säkerhetsställa välfärden på lång sikt. Vid mitten av 1990-talet tvingades Socialdemokraterna genomföra kraftiga nedskärningar för att sanera ekonomin. De offentliga verksamheterna sa upp personal och minskade sina ambitioner. Detta drabbade i hög grad vården och omsorgen. De ekonomiska problemen påskyndade strukturförändringarna inom sjukvården.

Det var den höga arbetslösheten som var orsaken till den ekonomiska krisen. Och det var bara genom sunda statsfinanser som arbetslösheten kunde bekämpas. Det gällde att på lång sikt försvara välfärdssystemet.

När samhällsekonomin åter kom i balans handlade det socialdemokratiska välfärdsuppdraget framför allt om att åstadkomma en välfärd av högsta internationella klass för att ge alla människor lika goda chanser till ett gott liv. Ett omfattande reformarbete inleddes. Den socialdemokratiska regeringen ansåg det särskilt viktigt att förbättra kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen om barn och gamla.

År 1993 blev Mona Sahlin partiets första kvinnliga partisekreterare. Under sin tid som jämställdhetsminister bidrog hon till att jämställdhetsfrågorna fick ett stort utrymme. År 1994 folkomröstade svenska folket om ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen, EU. Tillsammans med Finland och Österrike blev Sverige medlem i EU 1995.

I början av 1990-talet avskaffades Apartheiden i Sydafrika. Socialdemokratin hade tillsammans med övrig arbetarrörelse och stora delar av svenskt samhälle kämpat för att skapa rättvisa och demokrati i Sydafrika. Olof Palme hade tidigt deltagit i arbetet mot det rasistiska systemet i Sydafrika. Socialdemokratin internationella engagemang har varit stort genom hela historien och har också fortsatt vara det.

Ingvar Carlsson avgick som partiordförande 1996 och efterträddes av Göran Persson, som tidigare varit bland annat skolminister och finansminister i den socialdemokratiska regeringen. Göran Persson blev därmed Sveriges statsminister något han fortsatte som efter valet 1998 då den socialdemokratiska regeringen fick förnyat mandat.

Det nya millenniumets första år
Första halvåret 2001 var Sverige ordförandeland inom EU. Det betydde att den socialdemokratiska regeringen utövade ett betydande inflytande över den europeiska politiska dagordningen. Socialdemokraterna valde att prioritera tre frågor; östutvidgningen, sysselsättningen och miljön.

Valet 2002 blir en stor framgång för Socialdemokraterna. I riksdagsvalet ökade partiet sin andel av rösterna med 3,5 procentenheter till 39,9 procent. Väljarna visade tydligt att de föredrog satsningar på välfärden framför stora skattesänkningar för höginkomsttagare.

Den 11 september 2003 avled utrikesminister Anna Lindh, efter att dagen innan ha blivit nedstucken med kniv under ett besök på varuhuset NK i Stockholm. Mordet skedde under brinnande valrörelse inför den svenska folkomröstningen om EMU.

Valet 2006 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten. Göran Persson meddelar att han avgår som partiordförande.

På extrakongressen den 17 mars 2007 väljs Mona Sahlin som första kvinnliga partiordföranden för Socialdemokraterna.

Valet 2010 blev ytterligare ett nederlag för Socialdemokraterna.

På extrakongressen den 26 mars 2011 väljs Håkan Juholt till ny partiordförande. Den 21 januari 2012 beslutade Håkan Juholt att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna och efterträddes av Stefan Löfven.

SLUT DEL 8

Den 14 september 2014 är det val, din röst kan göra skillnad.

Göran Jonsson

 

 

  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Appropå...

...controller och kommunikatörer i Vilhelmina kommun, så undrar Maria Kristoffersson om S tänker bli mera öppna (????)
 
Hon skriver:
 
"Det läggs även förslag på en kommunikatör. En kommunikatör ska arbetar med att förmedla och forma kommunens budskap, varumärke samt sprider information till framförallt medborgare men även media. Så frågan är om S nu känner att de måste bli mer öppna eller om de ska ha en kommunikatör som övertygar Vilhelminaborna om att de sköter sig inför valrörelsen 2014?"
 

 
Socialdemokraterna har varje år sedan valet haft en turne med poltikercafeer ute i byarna och på tätorten. Öppna möten där alla är välkomna. Vi har lyssnat in läget och tagit med oss synpunkter i det fortsatta arbetet. Alla mötesdeltagare har haft möjlighet att ställa frågor ta del av aktuell information, informationn om hur arbetet medatt verkställa vårt handlingsprogram och diskussioner. och under tiden har respektive S-förening bjudit på förtäring i olika slag.
 
Vad gör Centerpartiet ? Vad gör Alliansen?

För övrigt så tål det tydligen att upprepas igen, att pengarna som Vilhelmina Kommun har lånat har gått till investeringar som varit belagda med myndighetsbeslut och därför ett måste. Det handlar om Bollhallen, Granbergstippen och Reningsverket.

Det hade Alliansen också varit tvungna att ta tag i om dom hade suttit kvar i majoritet. I annat fall har stora viten måst utbetalas.

Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utbildningsnämnden har många bollar i luften.

För tillfället diskuteras en rad frågor där vi förhoppningsvis, i nämnden och kommunfullmäktige, ska fatta kloka beslut.

Här kommer lite kort information om en del ärenden.

Utökning av antalet förskoleplatser. I dag har vi närmare 60 barn placerade hos dagbarnvårdare. Föräldrarna har rätt till förskoleplats och vi har nu ett förslag till fullmäktige som innebär en förskola vid Tallmon där ca 50 barn ska beredas plats och en utökning av lokalerna vid Vågen för att kunna ta emot 8-10 barn.

Samordning förskola, skola, fritidshem i Latikberg och Nästansjö. Enligt beredningen så ryms verksamheterna i skolornas lokaler, men diskussionen fortgår var de ska förläggas. I Nästansjö där lokalen är i ett plan är man i stort sett överens, men i Latikberg är det inte lika enkelt.
Det kommer att kosta en del eftersom kraven är hårda när man förändrar verksamheten i en lokal, men på sikt spar vi pengar i form av lägre lokal- och personalkostkostnader. Dessutom kan vi förhoppningsvis få intäkter genom försäljning av förskolans lokaler.

Ledningsorganisationen inom för- och grundskolan. Vi har ett förslag på tydligare och billigare ledningsorganisation, ett förslag som av förklarliga skäl inte gillas av alla, men som vi ser som en nödvändighet för att inte behöva minska resurserna ytterligare ute i verksamheten.

Lokalbehovet på Volgsjö skola. Till hösten går två klasser vidare till Hembergsskolan men tre nya klasser tillkommer, vilket gör att vi saknar ett klassrum.
Vi har idag en grupp fritidsbarn på Hembergsskolan och vi hyr lokaler på Folkets Hus för en förberedelseklass. På Hembergsskolan finns det tre klassrum samt grupprum som skolan inte behöver för egen del.
I det läget har vi tre alternativ att välja på; att flytta åk 6, Bikupan eller Särskolan till Hembergsskolan.
Au har i dag valt att föreslå nämnden att åk6 flyttas till Hemberget hösten -13. På så vis frigör vi tre klassrum på Volgsjö skola, ett för åk!, ett för förberedelseklassen och ett för Bikupan. Fritidsbarnen på Hemberget kan då flyttas ner till Volgsjö samtidigt som vi kan minska gruppstorlekarna på Kittelä.

Faktakollen!

Maria Kristoffersson fortsätter att skriva innan hon har tänkt klart.
Hon skriver:
"Vilhelmina har tre miljoner plus för förra året. I det ligger10 miljoner som kommunen fått in extra från AFA kassan som är en kassa som fyller på kommunens ekonomi om det är få som är arbetslösa"
.....
..."AFAkassan är en kassa som fyller på kommunens ekonomisk det är få som är arbetslösa " ....
.???? Vad menar hon ?
 
AFA är en avtalsförsäkring som faller ut när man som anställd blir tex långtidssjukskriven.
De pengar Maria talar om är återbetalning av tidigare inbetalda medel, då den förväntade sjukfrånvaron varit Högre än den faktiska.
Mer kan man läsa om AFA här:
http://www.afaforsakring.se

Läs också information från SKL här

http://www.skl.se/press/nyheter_2/engangsintakter-gav-overskott-i-kommunsektorn


 
Kristina Norman

Moralen falnar inom KD

Det verkar som KDs skjut järns politiker Göran Jonzon får ljuga och fara fram med osanningar hur som helst utan att det etiska och moraliska kd sätter stopp.
I sina bloggar upprepar Göran Jonzon gång på gång att jag är ordf i styrelsen i Vilhelminabygdens skoterförening. Något som jag inte är och aldrig har varit.
När ska vilhelminaborna genomskåda detta falsarium som tillåts inom KD??

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Minnet är kort hos vissa..

Maria Kristoffersson skriver i sin blogg och talar om hur mycket låneskulden ökat i kommunen sedan valet.
 
Det hon glömmer bort, och det säkert helt medvetet,är att tala om för alla läsare är att de lämnade tre stora ofinansierade projekt till oss när vi tog över. Projekt som vi var skyldiga att genomföra utifrån myndighetsbeslut. Dessa uppgick till i runda tal 60 milj kr.
 
När de lämnade in sin skuggbudget för 2011 fanns inga investeringar med eller något om hur dessa åtaganden skulle finsieras.
 
Till detta ska läggas mycket svaga investeringabudgetar under deras fyra år vid makten. Till detta ska också läggas att de lämnade ett ofinsierat underskott på 17 mil kr till oss.
 
De dränerade den välfyllda kassa som vi lämnade över till dem. Över 80 milj kr fanns i kassan när de tog över.
 
Nu måste vi låna för att klara upp ekonomin efter fyra år med borgerligt styre i Vilhelmina.
 
Med ett så dåligt och kort minne som Maria uppvisar ska vi med jämna mellanrum hjälpa henne att komma ihåg hur det var när dem styrde.
 
PS. Ni kommer väl ihåg att de höjde skatten också. En borgerlig allians som höjr skatten!! DS

Taggat med: 

Årsmöte och gruppmöte!

... Årsmötena duggar tätt den här tiden på året . Igår hade vi årsmöte på repskapet. 
Som vanligt sedvanliga årsmöteshandlingar, trevlig samvaro, och glada kamrater . Och den goda maten var som pricken över Iet. 

Idag har vi haft fullmäktigegruppdag med information och diskussioner. Bokslut 2012 och diskussion mål /verksamhetsresultat bl.a. På eftermiddagen gick vi, S- och V-gruppen, igenom fullmäktigeärendena som kommer upp på nästa fullmäktige . Gruppen som ska på distriktskongressen samlades direkt efter mötet för att gå igenom sina uppgifter.  Det är som alltid ett grannlaga arbete och det gäller att inte  ligga på latsidan. Och det ska bli kul att höra hur det var, vad som sades och vilka belsut som fattats när gänget kommer hem efter den .

I övrigt känns det som lite småroligt att vi snart har Partikongress och det ska bli mycket intressant att få höra våra representanters intryck när dom kommer hem igen. Från Vilhelmina åker Viveka Abramsson, Åke Nilsson som är våra valda ombud och Nimer Iglesias, SSU.

1maj står för dörren och också och innan vi vet ordet av så är semestern här 

I övrigt känns det som vi är ett väl sammansvetsat gäng och vi samarbetar bra! Det bådar gott för kommande uppgifter som väntar oss ...

Vi börjar komma i fas med de lagstadgade projekt som ålagts oss och nu kan vi på allvar börja lägga energi på det politiska vägval som vi vill göra. Vi jobbar envetet och oförtrutet med att verkställa det handlingsprogram som vi gick till val på och snart på börjar vi arbetet med att ta fram ett handlingsprogram till nästa mandatperiod.

 Det är en spännande och rolig tid som kommer ... 0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Sammandrag av gruppsamtal i nämnderna.
Mätning av mål och verksamhetsresultat.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Idag har vi gruppmöte med fullmäktige.
Vi pratar bla ekonomi för det gångna året och kommande år.
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag

Dagens repskap
 

Föreningsfientlig, vad menas?

En numera rätt välkänd KD-profil ondgör sig över att Vilhelmina kommun anskaffar snöskotarar och lånar ut dem till föreningar, som ska sköta skoterleder och skidbackar i kommunen. Skoterlederna är till för kommunmedborgarna och tillresande och kan också sägas vara en del i den turistiska infrastrukturen. Det är enligt min mening ett bra sätt att sköta en för hela kommunen angelägen verksamhet. Det gagnar både företag och medborgare i Vilhelmina kommun.

Tyvärr så är det inte första gången som agget mot föreningslivet apostroferas. Är det en del i KD:s program för att försämra och försvåra för föreningarna i Vilhelmina - och för den delen också för kommunmedborgare och företag?

Vakthundar mot oegentligheter och missbruk av allmänna medel behövs säkert, men då borde legitimitet och någorlunda träffsäkerhet vara nyckelord i sammanhanget. Om alla gör rätt för sig, skapas ännu större utrymme för att vara generös och omtänksam mot medborgarna, föreningslivet och företagen. Men så är det ju inte alltid som bekant.

K G Abramsson
socialdemokrat

I dag

Nu kan vi blogga på våra telefoner från precis var helst vi befinner oss i världen. :-)

Socialdemokraternas historia Del 7

Jag kommer att under ett antal veckor lägga in Socialdemokraternas historia här på bloggen. Det kanske väcks en tanke och även en förståelse till varför pappa, mamma, morfar, mormor osv var / är Socialdemokrater. Det kanske behövs ett uppvaknande bland dagens arbetare vad som håller på att hända med vår välfärdsstat. Hög arbetslöshet, framförallt ungdomsarbetslösheten, försämringar inom arbetslöshetsförsäkringen, försämringar inom sjukförsäkringen. Försämringar inom anställningstryggheten. Läs vår historia, tänk efter, 2014 är det val igen.

Göran Jonsson

Socialdemokraterna Vilhelmina

Socialdemokraternas och den svenska arbetarrörelsens historia.

Del 7  (del 1 publicerades 13-01-23, del 2 13-01-31, del 3 13-02-07, del 4 13-02-14, del 5 13-02-22

                   del 6  13-02-28)

1970- och 1980- talen
I politiskt avseende blev 1970-talet ett händelserikt årtionde. Det nya decenniet inleddes med val till den nya enkammarriksdagen. Författningsändringen och enkammarriksdagen hade tillkommit i stor politisk enighet. De val som sedan följde präglades minst av allt av någon avmattning av de politiska striderna. I början av 1970-talet slog Centern och Folkpartiet följe med Moderaterna i en förenad kamp mot socialdemokratin. Den borgerliga samordningen av attackerna mot socialdemokratin tycktes i början framgångsrika, då de efter valet 1976 kunde bilda en borgerlig regering. Efter sex misslyckade borgerliga regeringsår, och för landet allvarliga kris- och nedgångsår återvann socialdemokratin regeringsmakten efter ett segerrikt val 1982. Också valet 1985 blev en framgång för socialdemokratin och Olof Palmes regering kunde fortsätta sitt viktiga och framgångsrika arbete.

En dominerande fråga för Socialdemokraterna under 1970- och 1980-talet var kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen. En annan viktig fråga var löntagarfonderna vars syfte var att kollektivt äga aktier och därmed få inflytande i näringslivet.

Reaktorolyckan 1979 på kärnkraftverket i Harrisburg, USA, blev startskottet till en debatt om energipolitiken i Sverige. År 1980 hölls en rådgivande folkomröstning om kärnkraften. Omröstningen gällde tre alternativ: Linje 1 innebar att kärnkraften skulle behållas, linje 2 att kärnkraften skulle avvecklas då det var möjligt och linje 3 att kärnkraften skulle avvecklas direkt. Linje 2 fick flest röster och riksdagen beslutade senare att kärnkraften skulle vara avvecklad år 2010.

Olof Palme

"Jag är demokratisk socialist med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen fast en del var oerhört rika; när jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom i Förenta staterna.. ". Orden är från ett av Olof Palmes mest kända och klassiska tal, under en valdebatt 1982.

Olof Palme var känd för sitt stora internationella engagemang långt utanför Sveriges gränser. Fortfarande är hans namn omtalat i många internationella sammanhang, inte minst på grund av Palmecentrets stora internationella verksamhet tillsammans med den svenska arbetarrörelsens organisationer runt om i världen.

Det är en socialdemokratisk tradition att arbeta med internationellt solidaritetsarbete och med fredsfrågor. Efter första världskriget fick Hjalmar Branting Nobels fredspris. Även Alva Myrdal som bland annat arbetade med fredsfrågor, speciellt med uppbyggnad under efterkrigstiden och nedrustning av kärnvapen, fick 1982 Nobels fredspris.

Den 28 februari 1986 mördades Olof Palme. Han sköts ner på Sveavägen i Stockholm efter att tillsammans med hustrun Lisbet ha varit på bio.

Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson utsågs till ny partiordförande. Han engagerade sig särskilt i att lyfta fram kvinnor i politiken. Det var under hans period som partiledare som socialdemokraternas valsedlar utarbetades efter principen "varannan damernas" och efter valet 1994 var hälften av socialdemokraterna i regeringen män och hälften kvinnor.

”Vi vill ha en fortsatt ekonomisk tillväxt.. ..då måste vi lära oss att kombinera det materiella välståndet med varsamhet om vår natur och vår miljö”, sa statsminister Ingvar Carlsson vid LO-kongressen 1986. Under 1980-talet blev miljöfrågan en alltmer angelägen fråga och ett samlat miljöprogram mot luftföroreningar och försurning antogs av riksdagen 1988.

SLUT DEL 7

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Internationella Kvinnodagen 8 mars !

Det var Internationella Kvinnodagen igår . Det uppmärksammas över hela världen på olika sätt. Här i Sverige har tex räknat ut att en kvinna jobbar gratis mellan kl 15:52 till 17:00 pga av den sämre lön som hon får i jämförelse med en man . HBTQ-personer, handikappade, och personer med Utländska bakgrund har det inte lättare. 

En ursvensk heterosexuell man är normen och alla andra  är avvikelser och behandlas som sådana, i många olika situationer. 

Här är en berättelse som slår huvudet på spiken 

http://www.vian.se/jamstalldhet/jo-du-maste-faktiskt-flytta-pa-dig/

//Kristina Norman 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE ÅRSMÖTE

KALLELSE                     KALLELSE                            KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till

Vilhelmina arbetarekommuns årsmöte

söndagen den 24 mars 2013 kl 16.00 på Folkets Hus.

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

OBS!! Anmälan om närvaro ska ske så snart som möjligt, dock senast den 18 mars till Göran på partiexpen (tel 144 90).

VÄLKOMNA!!

K G Abramsson

Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Årsmöte Vilhelmina S-förening

Vi har haft årsmöte ikväll.

 Vanliga årsmöteshandlingar och god smörgåstårta från Folkets Hus Cafeteria till fikat. 

Det var bra diskussioner angående ungdomsarbetslöshet, arbetsförmedlingen, sågen och andra näringslivsfrågor. 

 Vi ska också börja lägga upp strategier för kommande val och så har vi kommande studiecirklar: budget , handlingsprogram mm 

Ett kort styrelsemöte  efter årsmötet och vi drog upp dom första riktlinjerna för kommande politiska arbete. En mycket bra kväll.

Vilhelmina S-förening /gm Kristina Norman 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilhelmina S-förening årsmöte


Vilhelmina S-förening 

kallar till årsmöte 

Tisdagen den 5 mars kl 18.00 

På Folkets Hus lokaler

Sedvanliga årmöteshandlingar och fika 

Nya och gamla medlemmar varmt välkomna! 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE KULTSJÖDALENS S-FÖRENING

INBJUDAN till

ÅRSMÖTE KULTSJÖDALENS S-FÖRENING

SAXNÄS SKOLA 20 mars kl 18.00Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Direkt efter årsmötet (ca 18.30) inbjuds alla att ställa frågor om vad som är aktuellt inom politiken. Vi Kultsjödalens politiker finns där för er.

HELA KULTSJÖDALEN BAKAR!!! SÅ NATURLIGTVIS ÄR DET GO FIKA!!

VÄLKOMNA!!

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar