Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från november 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Hur var det nu???...

Maria Kristoffersson har återigen delgett oss sina tankar och åsikter på sin blogg... och som vanligt hade jag en del att säga om det ...

 

Maria skriver : Är det rimligt att kommunpolitiker har rätten att sätta sina medborgare i skuld? Vi får ofta höra att det är borgarnas fel att Vilhelmina kommun nu lånar mer än någonsin och sätter medborgarna i en tuff skuldbörda. Trots att det är S som lånar! Är det inte en lita väl enkel förklaring?

Jag:

Tja, hade borgarna investerat och verkställt lagstadgade myndighetsbeslut ( vilket man enligt lag är skyldiga att göra ) så hade inte vi socialdemokrater behövt låna upp de summor som vi nu nödgats göra.

3 st stora investeringar har vi genomfört/genomför under de två åren sedan vi tog över majoritetn från borgarna i Vilhelmina

Bollhallen- som det togs beslut om redan innan valet 2006. När borgarna tog över sköts beslutet på framtiden och verkställdes aldrig... räkna själva hur länge det myndighetsbslutet har legat och släpat...Klart-check

Täckning av Granbergstippen . ett myndighetsbeslut som kom under borgarnas mandatperiod... Klart-check

Renovering av reningsverket- ännu ett beslut som kom under borgarnas mandatperiod. Här har vi påbörjat arbetet... -check

Men istället för att ta tag i dessa påbud så valde borgarna att skjuta alltihopa famför sig och lägga pengarna i kassan istället för att få bra siffror i bokslutet.

Tyvärr... så gick ju inte behovet av verkställande över i någon av dessa frågor och man kan nog med sannolikheten som garant också hävda att det blev inte billigare att verkställa besluten när vi socialdemokrater slutligen fick dom i knäet vid övertagandet 2010.

Jag säger bara ....

Maria skriver :När S nu tog över så trodde de att de skulle kunna investera sig ur krisen genom att bygga. Den politiken kanske fungerade på 70 talet då Sverige som land satte sig i skuld. Det fungerar dock inte idag i det läge som kommunerna befinner sig i.

Jag :

En " sanning" med modifikation...

Man måste kunna, även i kristider, kunna satsa en del och det gjorde vi i frågan om Bollhallen. Förutom det faktum att detta var en arbetsmiljöfråga för både lärare och elever, så satsade vi på alla kommuninnevånare, som genom föreningsliv och annat nu har en naturlig mötesplats för olika aktiviteter...

Det andra handlade både om arbetsmiljö och MILJÖN. Som Centerpartist borde väl Maria K uppskatta att det satsas på MILJÖN ???

Om vi inte satsar nånting nånstans utan bara drar in och sparar så stannar hela samhället...Är det så borgarna vill att utvecklingen ska ske? Ska vi lägga oss ner och dra nått gammalt över oss på i väntan på att krisen ska passera? Om alla tänker så, vem ska då ta oss ur krisen ?

Jag bara frågar...


Maria skriver: Sanningen är att kommunen måste anpassa verksamheter så att de hamnar i nivå med andra kommuner då det gäller kostnader, personaltäthet, kvalitet, effektivitet och våga pröva nya sätt att erbjuda medborgare den service de har rätt till.

Jag:

Ett arbete som pågår...Jag säger bara...

Maria skriver : Många ringer och frågar mig vad det är som gör att Storumans kommun går med överskott, där medborgare verkar ha framtidstro och där kvalitén ligger högt i mätningar som görs. Kommuner som är så lika varandra utåt kan vara så olika varandra inåt.

Det man kan se är hur olika man prioriterar ekonomin i de båda kommunerna, hur man satsar på Utvecklingsprojekt och hur man agerar utåt mot andra politiska nivåer. Det är skillnad och det får olika effekter.

Jag:

Menar hon att det inte finns nån kvalite i Vilhelmina????

Men Hallå!!! Har vi inte nyss läst rapporter om vilken bra äldreomsorg vi bedriver i Vilhelmina kommun. Vi fick högsta betyg vid inspektionen på boendet för ensamkommande flyktingbarn och att betygsstatistiken för grundskolan ökat betydligt enligt senaste mätning ...Har vi inga lyckade företagare i Vilhelmina? Återigen förringar Maria både invånare och den egna kommunens insatser för medborgarna... !!!LÅGT!

Maria skriver: I grunden handlar det om ideologi och politik, vad man tror på, vilka metoder man nyttjar, om man vågar pröva nytt, jobba med utbyten med omvärlden och hur mycket man längtar tillbaka till en tid som svunnit.
Det är skillnad!

Jag :

Jag håller med. Man kan tydligt se ideologiska skillnader. Tydliga skillnader på hur man värderar rättvisa och jämlikhet. Borgarna i Vilhelmina och Maria Kristoffersson i synnerhet, borde jobba mera på att komma med reella förslag på vad vi ska göra för att förbättra situationen istället för att sprida lögner och skitsnack. Lyft blicken ovanför den egna näsan ...

 

En aspekt, som jag tycker att man ska hålla i minnet ... Budget för 2013 som togs förra veckan i fullmäktige. Vi var oense om 10 % . Det är en antagen siffra från Marias Ks blogg i förra veckan. Men om vi antar att den siffran stämmer så är vi alltså överens om 90 %... övriga 10% handlar om förslag från borgarna som var antingen ospecificerade och därför inte kunde tas till beslut eller så var det frågor som redan är uppe på bordet i nämnderna och därför "faller bort", eller så var frågan inte beredd och det fanns ingen konsekvensanalys... (Min reflektion av detta kan man läsa på Möjligheterna(S) Vilhelmina)

JULREPSKAP

KALLELSE         KALLELSE         KALLELSE                                                                              

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till julrepskap söndagen den 16 dec kl 15.00 på Folkets Hus

OBS!! Anmälan om närvaro ÄR ETT KRAV och ska ske så snart som möjligt till Göran på partiexpen (tel 144 90) så kokgruppen kan dimensionera julmaten efter antalet deltagare.

VÄLKOMNA!!

K G Abramsson

Ordförande

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hur oseriös får man vara?

Maria Kristoffersson twittrar och skriver ”I Vilhelmina tänker S lägga ner byarna. Man börjar med skolorna.”

Förslaget om småbarnsskola är inget som någon förtroendevald jublar åt, men vi måste se över alla möjligheter att sänka kostnaderna i kommunen och i det här fallet handlar det inte om någon skolnedläggning.

Vi har alltid värnat om byaskolorna, men som med allt annat så finns det en smärtgräns och under de senaste 30 åren har fyra skolor av olika anledningar lagts ned.
Kostnaderna talar sitt tydliga språk och de besparingar som gjorts har oftast skett på tätorten.  
Som ett exempel så kostar en elev på Volgsjö skola ca 76 tkr medan en elev i Latikberg/Nästansjö kostar ca 115 tkr.
Att byaskolorna kostar mer är något vi med öppna ögon har accepterat i vår strävan att behålla de som finns idag.

Det vi däremot har svårt att acceptera är den ersättning som ges till Strandskolan.

Den sk skolpengen har hittills beräknats på den totala kostnaden som vi har för våra skolor och eftersom vi har förhållandevis många små skolor så blir snittkostnaden hög.

Strandskolan får en ersättning på ca 91 tkr att jämföra med Volgsjö skolas 76 tkr.
60 elever där får alltså 900 tkr mer än vad 60 elever på Volgsjö skola. Då har jag inte räknat med deras rätt till ersättning för barn i behov av särskilt stöd, vilket de också begär.
För att nå samma standard skulle Volgsjö behöva ca 5,5 miljoner i utökad ram.
Jag har inte siffrorna för Hembergsskolan men förhållandet är nog detsamma där.

Jag förstår att MK inte vill att vi diskuterar det i fullmäktige, men det rimmar dåligt med tanke på hennes vackra ord om transparens.

Mycket snack men lite verkstad

Maria Kristoffersson skriver ofta om nyckeltalsanpassning och att vi måste rätta mun efter matsäcken, men vilka förslag har hon för att klara det? Den frågan har jag ställt i hennes blogg, återstår att se om jag får något svar.

Min uppfattning utifrån måndagens fullmäktige är att deras förslag inte innebär några större neddragningar i budgeten och många gånger slog man in öppna dörrar och la förslag på frågor som redan bereds ute i förvaltningarna.

En besparing på IT-enheten 500 tkr, höjda avgifter till musikskolan 50 tkr, frysta bidrag till Folkets Hus ca 165 tkr samt ökad medfinansiering för föreningarnas som inte prissatts är de enda reella förändringar som jag kan se.

Ringbilen mellan Slussfors och Dikanäs vill man ha kvar.

Man TROR att fjärrundervisning och ökad samverkan mellan skolorna samt fler pedagoger och färre assistenter i skolan ska innebära en besparing på ca 1 miljon kronor, trots att assistenresursen redan dragits ner i samband med åtgärdspaketet.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inte få genomföra verksamhetsförändringar inom ramen för anvisade medel för att klara budgeten 2013, frågorna ska upp i fullmäktige vilket kan innebära en fördröjning.

Men mest häpnadsväckande; man vill nyckeltalsanpassa ALL kommunal verksamhet vilket man tror ska ge en besparing på 2 miljoner, men vi ska inte få röra byaskolorna eller diskutera Strandskolan.

För att komma ner i den nivå som hon förespråkar så krävs mycket stora strukturella förändringar, men alliansen ville inte ens utreda förslaget från föräldrarna i Nästansjö, ett förslag som bygger på att behålla så mycket som möjligt i förskola-skola till en lägre kostnad.

Vi lånar inte för att förvalta vidare, vi lånar för att kunna göra nödvändiga investeringar. Under våra tidigare år har vi samlat i ladorna för att kunna investera med egna medel, men en stor del av den kassan förbrukades under förra mandatperioden, trots minimala åtgärder.

Jag önskar att jag slapp hålla koll på vissa bloggar och sociala medier, jag läser nämligen inte dessa för att det ökar förståelsen och öppenheten. Jag läser dessa därför att de ofta innehåller både felaktigheter och grodor som ibland måste bemötas eller diskuteras i olika sammanhang.

Reflektioner från en rugguggla !

Idag frångår jag nästan alla principer vad gäller bloggande ... Det blir både lång o rörigt.. Hoppas ni hänger med ändå ....

Budgetfullmäktige nov 2012

Igår var det Fullmäktige i Vilhelmina, och det tyngsta punkten på dagordningen var budget 2013. Det blev ett bra möte med ganska gemytlig stämning trots att det förekom klara skiljaktigheter i våra ideer om hur vi ska nå målet som är en sund ekonomi i balans för Vilhelmina Kommun.

Den allmänna politiska debatten dominerades av skolfrågan och besparingsförslaget om småbarnsskolan i byarna Nästansjö och Latikberg.

Den frågan lyftes ut ur beslutsprocessen därför att föräldrarna i Nästansjö vid informationsmötet förra veckan kom med ett ( lysande, tycker jag) förslag om hur man kan förändra verksamheten på ett annat sätt och vi, S+ V vill bereda vidare och även se om det förslaget går att applicera på Latikbergs skola. något som även föräldrar från latikberg uttryckt önskan om per telefonsamtal, sms och mejl . Det förslaget var mycket välkommet, eftersom det inte är någon politiker som egentligen vill försämra våra skolor i någon mening. besluet blev också att frågan lyfts ut ur budgetförslaget, bereds vidare och tas upp igen tidigast i nästa fullmäktige den 14 februari, beroende på hur långt vi kommit med beredning och konsekvensbeskrivning. Tills vidare görs en generell besparing på motsvarande tänkta belopp.

Förvånad blir man ( minst sagt) över att Jonny Kärkkäinen lägger förslag om att strunta i att bereda förslaget från föräldrarna. Det tolkar jag som ett mycket populistiskt utspel som nog inte var riktigt färdigt genomtänkt. Bra tänkt om vi hade haft pengarna, men då skulle å andra sidan förslaget om småbarnsskola aldrig ha kommit upp på bordet...Jag undrar just vad föräldrarna som jobbat fram detta förslag skulle tänka om man skulle säga - Jo, det här var ju fint men det nu skiter vi i det!...????... Ja jag vet, nu hårddrar jag , men nog förstår ni vad jag menar ...

Att ,som dom här föräldrarna, ta fram egna förslag. Dom har tänkt och funderat, varit kreativa och påhittiga och det kan inte uppskattas nog. Det känns mycket uppfriskande och positivt, till skillnad från alla som för diskussionen

" Vi förstår att det måste sparas, men spara nån annanstans , spara inte på oss ... " eller

" Va ? ... nä vi har inga egna förslag...men era tycker vi inte om .... "

Debatten blev ändå bitvis rätt intensiv då Alliansen vill påstå att socialdemokraterna bryter sina vallöften med detta förslag. Vi menar att så är icket fallet då vi i vårt handlingsprogram (det som vi gick till val på 2010) skriver att vi vill behålla byskolorna. Vi arbetar för en "samordning av skola och barnomsorg för en långsiktig och hållbar utveckling i området". När jag läser igenom vad jag skriver så ser jag att det kan uppfattas som att vi hela tiden planerat för detta men det kan jag försäkra att så är inget fallet. Förslaget om småbarnsskola från början var ett förslag som alliansen tog upp under förra mandatperioden men som vi , S+V sa nej till då. Men att vi måste jobba för att förankra byaskolornas säkerhet på något sätt har vi hela tiden varit helt eniga om. Förslaget om småbarnsskola kommer upp igen , enbart pga av att, de besparingsåtgärder som gjordes i åtgärdsplanen från maj 2012 inte räckte till. och ideerna tog slut. Nu har Utbildningsnämnden fått en ny infallsvinkel , tack vare föräldrarna i Nästansjö. Mycket bra!

Här har också Alliansen och PA en dubbelbottnad inställning då man å ena sidan skarpt sätter sig emot en förändring av byaskolorna å ena sidan , å andra sidan ville man ta beslut om nyckeltalsanpassning. Det skulle isåfall inneburit att den skolor som ska sparas på är Volgsjö, Hemberget och Malgomaj. Skolor där man redan i dag har tex lägre lärartäthet/elev idag pga av tidigare besparingar.

Borgarnas guldklimp , Strandskolan, det frivilliga alternativet, vill man inte ens att man ska få prata om i sammanhanget, trots att bidragen till denna skola är en stor orsak till åderlåtningen på våra övriga skolor. Detta beror på ett så totalt snedvridet skolpengssystem som skapar stor orättvisa. Detta system innebär att Strandskolan(med ca 60 elever) får en skolpeng som är ca 900 000 kr större än skolpengen som går till tex Volgsjö skola som har ca 350 elever.

Maria Kristofersson sa att det var " olämpligt att dra upp Strandskolan i diskussionen ..." (????) Varför det? Trots att man säger att det finns inga "heliga kor" i kristider så finns det tydligen det ändå. Och nu ville man med förslaget om nyckeltalsanpassning åderlåta våra kommunala skolor i tätorten ännu mera. Byaskolorna är ju också enligt borgarna ett stort "NONO". Kvar finns ju då bara våra kommunala skolor på tätorten...

Rättvisa? Demokrati? Öppenhet? Nja...

Vi socialdemokrater och vänstern tycker att vi ska se framåt, tackla dom problem vi har idag och lägga vår energi på att lösa frågor om idag och framtiden. Alliansen har en annan infallvinkel och Jonny Kärkkäinen börjar sitt debatt inlägg med en historiebeskrivning om det ekonomiska läget i kommunen var så verklighetsalienerat, så jag undrar om han kanske befann sig på Mars under den förra mandatperioden, när hans allians satt i majoritet.

Som Åke Nilsson mycket riktigt påpekar så låg den ekonomiska krisen enbart i sin linda 2008 när Alliansen, dåvarande majoritet, uppvisade ett underkott på 17 miljoner, och eftersom skatteintäkter mm har en fördröjning på två år så kan det knappast ha varit den värdsliga krisen som var orsak till det underkottet, som JK försöker hävda. Om vi ska skylla på världskriser så är det isåfall den här mandatperioden som effekterna börjar synas...

När nu rösterna från Alliansens sida höjs och anklagar S+V för att inte kunna hantera ekonomin så tycker jag att det kan vara på sin plats att påminna om att vi ärvde underkottet 17 miljoner från förra mandatperioden och då hade alliansen under två år inte gjort ett enda försök att återställa balansen enligt god ekonomisk hushållning. Inte heller tycks man ha förstått att pengar ska bokföras på det år som dom förbrukas. Det visar Jonny Kärkkäinen med all tydlighet när han, som ett försvar för alliansens minuspost i sin slutbudget, nämner posten från Migrationsverket som Alliansen hade bokfört som en klumpsumma istället för att fördela på de år som utbetalningen gällde ... Jag är ingen ekonom men till och med jag begriper att så kan man inte göra ...

Något annat som vi "ärvde" från Alliansens mandatperiod , är ej utförda myndighetsbeslut, som tillsammans kommer upp i ca 70 miljoner kronor. Då talar vi om

Täckning av Granbergstippen, Bollhallen(arbetsmiljöfråga ) och Renovering av Reningsverket.

Detta är bemyndiganden och beslut som Alliansen puttade framför sig och kunde därigenom stärka kassan genom att inte investera. Ej genomförda myndighetsbeslut= viten och böter= ännu mera utgifter. Dessa beslut har vi nu tagit tag i och frångår därigenom risken för viten och bötesbelopp. Att genomförandena har skjutits på framtiden har också förmodligen inte gjort saker och ting billigare....Jag säger bara....

Bristande beredning och konskvensbeskrivning har vi S+v fått på hundhuvudet ett antal gånger för... Ändå lägger både Alliansen och PA förslag som är varken det ena eller det andra... Tommy Streling PA tog bort sitt förslag om fjärrundervisning och ökad samverkan skolor av just den anledningen . Bra Tommy! Man ska vara konsekvent i sitt uppsåt!

I andra frågor hette det från Alliansens sida " Vi har kollat lite ..." när frågan om var konsekvensbeskrivning finns, tas upp ...Hmmmm....

Alliansen tycks inte heller ha koll på det arbete som redan görs i nämnderna. Det framkommer när man lägger förslag om "punkter att se över och bereda". De flesta punkterna hörde till socialnämndens område, (där jag är ledamot) och är redan tagna i nämnd, delegerade för vidare utredning och beredning och några av punkterna ska upp i nästa nämnd för beslut. Vi gör redan det jobbet alltså...

Punkter som tillhör Socialnämnen som nämdes

Matkostnader på Sagagården ses över, under beredning-check

OBJEKT-anställa personliga assistenter, beslut taget- check

Vi ser över sysselsättningsgraden för anställda, under beredning -check

Undersöka möjligheten att samköra resurser, under beredning-check

 

Maria Kristoffersson är väldigt glad över att hon fick igenom att man ska se över hyresavtalet VIBO- Strandbacka ... Nu gäller det avtalet för hela 2013 så det har alltså ingen besparingseffekt på den budget som vi klubbade igår men ...OK ! Kul för henne!

Sen kan man ju tycka att se över specifika hyresavtal inte är en fråga som man behöver ta upp i fullmäktige. Och ...Vi har ett beslut i Socialnämnden om att se över alla hyresavtal och omförhandla där det går. Men personligen så kan ju jag tycka att detta är ett jobb på tjänstemannanivå. För visst känns det som det skulle höra till verksamhets- och driftsrutiner?

Och en överhängande fråga som biter sig fast blir...Varför vet man inte om vilka frågor som redan ligger i nämnd? Pratar dom inte sins emellan inom alliansen?...

Inom socialdemokraterna har vi ständigt möten med information från nämnderna och nyheter...

När det gäller Gläntan så har många turer gått runt det, och vi har tittat igenom en mängd olika förslag och jag måste kolla det senaste som ligger på bordet förnärvarande. Sådant kan vår eminenta ordförande i Socialnämnden hålla i huvudet men inte jag ...Jag får återkomma om det när jag hunnit läsa in mig på de seanste handlingarna...

En väldig knepig sak som jag också reagerade med förbryllan

Först går vi igenom punkt för punkt i budgetförslagen debatterar och ställer dom mot varandra i röstning. Vi i majoriteten S+V är eniga om vårt förslag så det resulterade i att alliansen inte fick igenom sina förslag där dom avvek ifrån våra.

( Tack gode gud och lov säger jag i några fall )

Men det som vart jättekonstigt... och som jag inte varit med om förr, är att Alliansen sedan yrkar på avslag för hela budgeten...eftersom " det fanns delar i den som dom inte kunde godta..." jag tror att det var fler än jag , med mera erfarenhet än jag, som ställde sig djupt frågande till detta agerande...och efter en god natts sömn och lite eftertanke så kan jag tyvärr inte likna det hela som något annat än... lekstuga.

I sin blogg skriver Maria Kristoffersson att "vi är oense om 10 % av innehållet i budgeten". Ändå yrkade Alliansen avslag på hela ... och reserverade sig...mot hela budgeten ....Min privata reflektion är att, det är nog tur att vi har det majoritetsförhållande vi har ibland. Kanske man också ska fundera över vad begreppet öppenhet betyder...Jag menar ... ska det vara öppet så ska det.. då ska man också vara lika noga och lika ärlig med att tala om när man klantar sig...

En del andra saker som Maria nämner i sin blogg som kan vara värt att komplettera . Några förtydliganden kankse ...

Fler pedagoger i skolan ... Vi säger inte nej till det , men i besparingssyfte tror vi inte att det ger någon effekt och det var besparingsåtgärder det handlade om igår ."Ett annat hot mot demokratin var de förslag som S+V lade för att flytta besluten från fullmäktige till kommunstyrelsen...." Skriver Maria ... Samma Maria som tycker att vi ska spara pengar på politiken när vi sparar på andra områden...

Det gäller denna formulering: " - Bemyndiga kommunstyrelsen och varje nämnd att genomföra erforderliga verksamhetsförändringar inom ramen för anvisade medel för att klara budget 2013."

Ja Maria!... En konsekvens av att spara i politiken är att en del av öppenheten och transperensen som du talar du så varmt om går till spillo... men detta är ett sätt att effektivisera och förenkla och i förlängningen skapa en mera kostnadseffektiv behandling av ärenden. Bla : Processen att jobba i nämnderna förenklas och effektiviseras. Det blir mindre ärenden i fullmäktige och därmed kortare möten ...= Billigare!

Här vill Alliansen, återigen, spara med ena handen och inte spara med den andra...Att vara konsekvent är också kostnadseffektivisering. ...och så måste man ju nånstans bestämma sig för om man verkligen har förtroende för de personer som man har valt till förtroendeposterna i nämnderna ... Kan man inte lita på att dom gör sitt jobb och utför det uppdrag som dom fått med valsedeln ,... ja, då är vi alla i trubbel !

Maria uttrycker också glädje över att medlemmar i S+V läser hennes bloggar, twittar mm ... Hon önskar att det skulle "öka förståelsen och öppenheten på sikt". Min önskan är att Maria ska finna den förståelsen och öppenheten också... Men för att göra det så måste ju också hon börja ta del av andras åsikter... Det skulle ju vara en ny företeelse isåfall.

En annan fråga som nästan får mig att utveckla en hjärtinfrakt , så upprörd blir jag, är frågan om avgiften till Musikskolan. S+Vs förslag var en blygsam höjning av terminsavgiften från 590 kr till 600 kr. Alliansen ville ha en höjning på avgiften på 25 %... alltså 750 kr per termin. Argumentet( och det var detta som fick mig att nästan tuppa av av ilska )

" Jobbskatteavdraget har gett mera pengar i plånboken för föräldrarna och då anser vi..Alliansen, att man kan betala för sig".... Så lät budskapet från Kds Jonny Kärkkäinen... ... ...Alltså!... Det där jobbskatteavdraget ska räcka till en hel massa saker som man nu ska ha råd att stå för själv..." Du har ju mer pengar i plånboken nu, så punga ut nu... "... jag blir nästan fnissig av ironin i det hela... I mitt hushåll, där vi har en sjukpension och en lön som inkomst, åts det där jobbskatteavdraget upp nästan samma månad det kom, av ökade A-kasseavgifter och fördubblad bilförsäkring, sen dess har vi gått minus på jobbskatteavdraget. Det är tex ökade kostnader på mediciner genom avregleringen av apoteken och en hel rad med reformer och åtgärder som inte precis gynnat vårt hushåll...men som borgarna tycker att hushållen kan stå för själva, nu när jobbskatteavdraget har gett mera pengar i plånböckerna... Det kanske funkar i de hushåll där båda är högavlönade och får ut en väldig massa pengar, men som lågavlönadser man inte många + i slutändan när vi ska betala allt som vi nu har råd med. Och är man sjuk eller arbetslös då kostar det bara ...

...MEN.... det var inte det som fick hjärnan att koka... Det som fick mig att koka var den cyniska inställning som man har till barnens möjligheter att få gå Musikskola... ALLAS barn alltså... Vad händer med dom ungar som har en ( eller två förälder) som är sjuk eller arbetslös ( jo...det händer...ofta ... ) och inte kan ta del av det där välsignade jobbskatteavdraget? Vad händer med dom ungar som har en ensamstående förälder ... Ska inte dom ungarna få ta del av musikskolan,längre?

Ett sånt förslag skulle ha inneburit ännu mera segreation ,större klasskillnad mellan dom som ha och dom som har mindre... Ett sånt förslag värnar inte Kds paradgren familjen och barnens väl och ve... Tack o lov att vi hade muskler att kunna rösta bort det förslaget !

Hela systemet med jobbskatteavdrag är cyniskt och oempatiskt, men att använda det som argument mot de sämre lottade barnen är så elakt så jag vill... inte såga det vid fotknölarna ... jag vill såga det vid knäskålarna, och så vill jag skicka en uppmaning :

"Försök springa nu om du kan ...!" För det är vad detta förslag innebär för de barn som drabbas av konskvenserna . Dom förhindras att "springa".

Musik (och kultur) i alla former är välgörande för både inlärning och kretivitet. Musik (och kultur) kan vara den lilla extra trappsteg som behövs för att barnen ska kunna höja sig över tröskeln och besegra de problem man har hemma när familjen har drabbats av arbetslöshet och sjukdom. För ni tror väl inte att barnen i dom familjerna går skadelösa eller att dom inte belastas med de problem som uppstår då? Musik (och kultur )kan vara det lilla ljuset i mörkret för den som är drabbad av fattigdom, vilket är verkligheten för många av dom här barnen. Musik (och kultur) borde egentligen, tycker jag, ligga på schemalagd skoltid för ALLA barn...

Musikskolan är jätteviktig för alla. och ALLA ska ha råd att delta i den om man vill !

Ja ... som ni ser fanns det en och annan punkt som fick blodomloppet att skjutsa på lite snabbare för mig, men på det hela taget hade vi en bra dag.

Nu önskar vi alla ett fint och vilsamt juluppehåll . Vi ses med vässade pennor och tungor i februari !

Må gott allihopa! ///Kristina Norman

 

 

 

 

 

Medlemsmöte Vilhelmina S-förening


VILHELMINA S-Förening

December månads MEDLEMSMÖTE

4 dec kl 18.00 på Folkets Hus

På dagordningen bl a:

-Dagsaktuella händelser i politiken.

-Nomineringar

Alla medlemmar välkomna!

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skrotbilar och bygglov, nytt från MBN

Kommunmedborgare reagerar allt oftare över att antalet ovårdade tomter ökar och att övergivna skrotbilar samlas på fastigheter runt om i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden har därför fått ett stort antal påringningar och anmälningar från grannar, övriga kommunbor och inte minst turister som reagerat på förfallet.

Miljö- och byggnadsnämnden har jobbat extra med dessa frågor under sommaren och det har resulterat i att en mängd bilar lämnats till skrotning och att ett antal ovårdade fastigheter städats upp. Dock återstår mycket att göra men förhoppningsvis tar fastighetsägarna själva tag i problemet och utan uppmaning från oss städar upp på sina tomter och ser till att skrotbilar och annat avfall omhändertas.

Vi har sedan en tid tillbaka en auktoriserad bilskrot i Vilhelmina. Ahmed Abdalla i Övre Lövliden, har på kort tid hämtat/fått in över 200 skrotbilar och sammanlagt sedan han började sin verksamhet cirka 800 ton av diverse skrot. Därtill har många bilar skrotats via andra som exempelvis hos Norrlands bildemontering i Lycksele eller Kuusakoski.

Mycket av detta insamlade skrot tror vi har sin förklaring i miljö- och byggnadsnämndens aktiviteter och det samarbete vi har med kommunborna.

I övrigt noteras från miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde att antalet bygglov/bygganmälan uppgår till drygt 200 ärenden hittills i år vilket är i nivå med fjolåret. Även ansökningar om strandskyddsdispens ligger på samma nivå som ifjol. Anmälningar om installation av värmepumpar ökar och hittills i år har nämnden fått 43 anmälningar att jämföras med 30 stycken under hela 2011.

 

Lillemor Jonsson

ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KOMMUNALPOLITISK DEBATT

Halvtid i politiken

Halva mandatperioden har snart gått. Med anledning av detta inbjuds till en
KOMMUNALPOLITISK DEBATT
VILHELMINA FOLKETS HUS, BIOSALONGEN
TORSDAG 22 NOV KL 19.00
Fika kommer att serveras under en paus i debatten
---
I panelen finns representanter för Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Debattledare: Anita Johansson och Inga-Lena Larsson

Debatten kommer att sändas via kommunens hemsidawww.vilhelmina.se

Om du har någon fråga som du vill ska debatteras kan du skicka in den redan nu:
SMS             070-7277393        eller via e-post debatt@vilhelmina.se 
Du kan också ställa dina frågor direkt under mötet.
Välkommen !

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsen

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kultsjödalen bakar!

Tävla med din bästa kaka

Var med alla! Vi ska visa upp att vi är bäst!

Baka din favoritkaka och ta med den till tävlingen  8 december klockan 13:00 på Saxnäs Skola  där vi har öppet möte.

Vi hoppas att det blir massor av kakor. Det bjuds på kaffe och Ni får träffa politiker från olika nämnder.

Vi kommer att berätta för Er vad som händer och  kommer att hända i möjligheternas Vilhelmina. 

Passa på att fråga vad du vill ha reda på om Vilhelmina, men framför allt i Fjälldalgångarna.

Vägar - South Lapland – Gruvan – Ransaren – Fatmomakke - Näringslivet –     Saxnäsgårdens servicehus – m.m.

Nämndernas ordföranden är jury i kaktävlingen som under kvällen utser den godaste kakan.

Väl mött till en möteseftermiddag där vi träffs och har trevligt.

                                    Välkommen!

        Arr: Kultsjödalens S-förening och ABF

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vit Jul!

... skriv på för en vit jul för barnens skull

http://vitjul.se/

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ny hobby...LIMERICKAR

 Obs ! Detta är ett humorinslag... Känsliga läsare! Beware!

 Limerickar med politiskt budskap...det får bli min nya hobby !

Någon föreslog att vi ska ha en dag med debatt i limerickform eller att alla motioner skrivs i limerickform... för att sätta lite knorr på det hela...

Tillåt mig att bjuda på mitt första försök att skriva limerick

En borgarregering på Rosenbad
satt på sina bara arslen och bad
Gud ! Vi har slut på idèer!
Kan du fixa några klichèer?
som vi kan köra när varslen blir av.

....Genast fick jag respons av vännen, Stefan:

En sosseregering på Rosenblad
Satt även dom uppå röven och bad
Åh Gud, hör oss bi
Trots att även vi
liksom borgarna ljuger, i högsta grad

...eller vad sägs om den här som är skriven av en annan vän, Mattias:

För populisterna i Rosenbad
rämnar punschdoftande fasad
det som finns bakom denna
vill SD helst ej bekänna
vilken avsaknad helt av ryggrad!

 

Hejsan hoppsan ! Va roligt man kan ha med ord!

Ha en trevlig helg !

Kristina Norman

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kränkande

Jag tycker att det är kränkande att "tyckare" på VK säger att Volgsjö skola är en dålig skola. Jag vet att vi måste spara , jag vet också att alla går på knäna för att göra besparingarna så lindriga som möjligt.

Förstår inte Vilhelminaborna att Volgsjö skola genom att man tappat intäkter för de elever som går på strandskolan får bära större kostnader nu än förr. Volgsjö har fortfarande kvar alla kostnader för både lokaler, lärarresurser mm. Det enda som minskade var direkta kostnader som kost och läromedel när eleverna valde den skolan.

Det är ju inte så att det har försvunnit en eller två klasser från Volgsjö utan det har fminskat några elever här och där ur några klasser, lärarna kan ju inte tas bort från de klasserna för att elevantalet har minskat.

Nu är förslaget att mellanstadieleverna i Latikberg och Nästansjö ska gå på Volsjö. Och det blir genast ramaskri. Det är drygt 2 mil in till tätorten och redan i dag åker barnen in för olika aktivieter regelbundet. Det är också så att det inte går att hålla uppe kompetensen hos lärare i byskolorna när det är så få elever. Idag krävs att lärarna har sin spetskompetens även ute i byarna.

Förslaget innebär inte att skolorna läggs ner utan att man omfördelar tills vidare. Idag går det 13 elever i mellandstadiet på vardera skola. Skulle barnantalet öka i byarna så går det att starta upp igen.

Men att skrika ut att Volgsjö är en dålig skola är verkligen ett lågvattenmärke. Det finns fantastiska lärare på Volgsjö som varje dag ger våra barn ett lärande för livet. Istället för att hacka ner på dom på ett väldigt orättvist sätt för att man är arg så borde man isåfall rikta ilskan mot oss som tar besluten.

För min del är det viktigare att vi kan behålla Dikanäs och Saxnäs skola för där har eleverna verkligen långt att åka om de ska byta skola.

Dessutom så är det som vanligt att man tycker en massa innan man fått saklig information och att politikerna har haft möten är så den politiska gången är vid ett budgetarbete. Alla nämnder, arbetsledare, personal mm är involverade i ett budgetarbete. När man kommit fram till ett förslag då först går man ut och informerar. De som nu har barn i de berörda skolorna har blivit kallade till ett informationsmöte.

Jag tycker att kritiken kan vänta tills man varit på det mötet och fått höra varför vi lägger fram förslaget. Då kan alla frågor ställas och svaren ges. Men inte på nån tyckarsida med anonyma skrivare på VK.

Suzanne Sellin

som inte längre har barn i Volgsjö men barnbarn på förskolan Bikupan som trivs ypperligt.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ibland blir man riktigt besviken

Att det ekonomiska läget för Vilhelmina inte är det bästa kan knappast ha undgått någon.

För vår del har vi haft ett flertal möten där vi diskuterat kommunens ekonomi och budget. Trots att de varit förlagda till kvällar och helger, trots långa avstånd för många och trots att vi inte haft någon ersättning för dessa timmar så har det varit bra uppslutning. Stämningen har varit god, taket högt och diskussionerna givande.
Vi har även haft ordförandedagar/träffar och vi har under resans gång hämtat information och samrått med våra förvaltningar.

Förutom det så har vi har haft gemensamma gruppmöten och två överläggningar med den samlade oppositionen.
Även där tycker jag att det har varit en bra stämning och i väldigt många frågor är vi överens.

 

Men…..

….. som en dolk i ryggen börjar centern och kristdemokraterna via olika medier att  basunera ut de områden vi varit oense om.
Detta utan att tala om vilka deras alternativ är, t ex skattehöjning, nedläggning av musikskolan, lägre ersättning till Folkets Hus och att föreningarna tillsammans ska betala 500 000 kronor i lokalhyra.

Kd:s invit vid senaste fullmäktige kändes bra och diskussionerna vid våra träffar har inte bara rört ekonomin utan även kommunens framtid.
Vi har varit öppna med våra tankar och förslag och förväntade oss ett förtroendefullt agerande, men vissa har en förmåga att sätta käppar i hjulen och nu är jag tveksam till om det är lönt att fortsätta dessa samtal.

Flyktiga beslut i migrationsverket

Kolla länken.
 
http://blogg.vk.se/ake-nilsson-kommunalrad-s-vilhelmina/2012/11/14/flyktiga-beslut-i-migrationsverket-1152988

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirklarna börjar!

Hej Kamrater !
Vilhelmina S-förening startar studiecirkeln "Från Palm till Löfven" och kör dessa kvällar. 
Anmäl er till Göran På expen 14490 eller på PIAN ...
Man kommer de kvällar man kan ( utifrån Jobb och dylikt ) men försök vara med ändå så mycket det går ...  KG ska vara ledare
19/11, 3/12 och den 10/12.
Stöttingfjällets S-förening startar sin cirkel den 13 /11 !
 
NU kör vi kamrater ! :)
Kristina Norman , Vilhelmina AK , studierådet