Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från oktober 2012

Tillbaka till bloggens startsida

KOM IHÅG, Val av ombud

MEDLEMMAR I SOCIALDEMOKRATERNA

Val av ombud till Socialdemokraternas partikongress 3-7 april 2013 ska göras.

Röstning görs på partiexpeditionen, Folkets Hus, Vilhelmina

kl 09.00-12.00 tisdagar och onsdagar den 30-31 okt, 6-7 nov & 13-14 nov.

Valsedlar finns tillgängliga på expeditionen.

Välkomna!

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Årets företagare i Vilhelmina..

       

...den prestigefyllda utmärkelsen, har utsetts i helgen.

...Och de välförtjänta vinnarna är ....

http://www.vk.se/728984/hyllade-foretagare-i-vilhelmina

Grattis allihopa !

Foto: Johanna Eriksson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

En bild som talar för sig själv !Kulturpolitik för fler jobb och ökad tillgänglighet till kultur

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 332 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet.

Läs mera >>>HÄR!

 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Klimatpolitik för jobb och välfärd

Uppdraget att hejda planetens klimatförändringar är enormt. En omställning från ett samhälle helt beroende av fossila bränslen till ett samhälle med förnybara energikällor är nödvändig. Det är ett stort politiskt ansvar. Socialdemokraterna har i sin budgetmotion förslag till investeringar och åtgärder för en klimatpolitik som positivt påverkar både jobb och välfärd.

Läs mera>>>HÄR!0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dagens lästips...

... blir Peter Anderssons betraktelse om Partiledardebatten från igår....

Han skriver bla :

Hur blev partiledardebatten i riksdagen igår? Ja, jag skrev ett inlägg i förväg med vissa förhoppningar om svar när det gäller jobben. Mycket riktigt präglades debatten av varselvågen som nu drar över Sverige, så sent som i går i form av ett omfattande varsel från Telia Soneras sida om 2000 anställda.

Läsmera>>>Ett Sverige i kris behöver en regering- Inte dubbla oppositioner

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dagens Fullmäktige ...

....tar ett break för att inleda Folkhälsoveckan...

Se sån stil vi har ...

http://www.folkbladet.nu/330960/motion-mellan-motioner-pa-fullmaktige

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kom ihåg !

KALLELSE:
 
Valda ombud och förtroendevalda kallas till representantskapsmöte söndagen den 14 okt kl 15.00 på Vilhelmina Folkets Hus.. VÄLKOMNA!!
 
Vilhelmina arbetarekommun tel 144 90
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MEDLEMMAR I SOCIALDEMOKRATERNA

Val av ombud till Socialdemokraternas partikongress 3 - 7 april 2013 ska göras.

Röstning görs på partiexpeditionen, Folkets Hus, Vilhelmina

kl 09.00 -12.00 tisdagar och onsdagar den 30-31 okt, 6-7 nov & 13-14 nov.

Valsedlar finns tillgängliga på expeditionen.

KALLELSE: 

Valda ombud och förtroendevalda kallas till representantskapsmöte söndagen den 14 okt kl 15.00 på Vilhelmina Folkets Hus.. VÄLKOMNA!! 

                                                         Vilhelmina arbetarekommun     tel  144 90

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirklar

Kamrater / studieorganisatörer i Vilhelmina Arbetarekommuns föreningar!

Vi har fått nu hem boken " Från Palm till Löfven ", som skrivits av statsvetaren och S-aren Henry Pettersson.

Det är tänkt att den boken ska ligga till grund för våra Studiecirklar om Ideologi under vintern.

Det ligger nu an på varje förenings studieorganisatör att ta hem böcker ( som finns i 15 ex, till att börja med, ho...
s Göran på expen )och bilda minst en cirkel i varje förening på hemmaplan ... minst 3 tillfällen x 3 deltagare...

Får vi ihop sammanlagt 33 studietimmar så står ABF för böckerna, så kämpa på nu.


.... och till alla andra medlemmar ...

Passa på att boka in några kvällar med intressant och mycket trevlig samvaro när er studieorganisatör meddelar att det är dags att sätta igång ... ! Vi har ett val att vinna 2014, så vi måste börja ligga i nu .... :)))

...och när vi har klarat det så kommer nästa roliga ämne ... Retorik o Media !!!
Det är roligt med Politik och det är häftigt med kunskap!

Väl mött i på studiecirklarna i vinter ...

Önskar

Kicki, Irene och Nimer ////
Studierådet Vilhelmina Arbetarekommun


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden Oktober 2012

Här kommer lite fakta kring framtida eventuella förändringar inom Socialnämndens områden.

Utifrån det allvarliga budgetläge som vi i Vilhelmina kommun befinner oss i så har vi socialnämnden S och V, lagt bl.a., ett förslag på att flytta ut avlastnings och kortids boende/avlastnings platserna från GLÄNTAN till dom avdelningar som vi har på särskilda boenden. 

Vi flyttar Hemtjänsten och hemsjukvården till lokalerna som Gläntan idag använder.

På det viset kan vi säga upp lokalerna på Tallmon och slippa den hyran på 804 687,24. All Medicinsk personal och Hemtjänsten, Mobila Teamet blir då samlad på samma ställe, med  närhet till Åsbackas och handikappomsorgens chefer, Handläggarenheten. Ökat samarbete och team arbete är ett måste.

Detta gör vi utifrån att vi kommer att ta över hemsjukvården 2013 och behöver en organisation kring detta, vi har tänkt att flytta in Hemtjänsten och Hemsjukvården till den lokal som idag är Gläntan det ska vara ett Team arbete kring dom brukare som har behov av vård och service från oss. VI försöker spara pengar och kunna hålla budgeten utan att i första hand sänka personalbemanningen inom vård och omsorg. Vi anser att vi har en mycket kompetent och professionell personal som gör att vi har en av landets bästa vård och omsorg.

Både Åsbacka, Tallbacka, Strandbacka är särskilda boenden och Strandbacka är idag enbart demensboende.

Vi har tänkt göra ena halvan av en avdelning på Strandbacka till kortids/avlastning med 5 platser där, för dom som i första hand  är dementa och som behöver den särskilda omvårdnad/vård som en dement kräver utifrån säkerhet och omsorg.  Vi har bra bemanning och mycket kompetent personal på Strandbaka demens boende, högre bemanning än vad det är idag på Gläntan.

Vi har även förslag på att använda 2 av Björkens dubbelrum där det går ha 2 platser i vardera rum. Vi har även ¨Hospis¨ rummet på Björken som vi kan använda.

Vi har idag även en avlastningsplats på Tallbacka. Totalt mellan 9-11  platser kommer vi att kunna ha.
Våran omvårdnads personal ute på avdelningarna är mycket kvalificerade och kompetenta,  vi har krav på att alla på sikt ska vara undersköterskeutbildade och vi har nästan uppfyllt detta.

Vår medicinska enhet är alla utbildade erfarna och mycket kompetenta ansvarstagande personer och dom har idag ansvar för alla brukare på särskilda boendena. Vi är fullt medvetna om att vi kommer att måsta arbeta på annat sätt än idag men att vi tillsammans kommer att kunna klara av det.

På korttidsboende är det människor som är medicinskt färdigbehandlade utskrivna från landstinget, ett mellanboende innan hemgång i en del fall med hemtjänst hemma, ibland kan en del få förstärkt hemtjänst i väntan på ett boende.

Avlastningsplatserna är till för dom som bor hemma och vårdas av anhörig och för att det ska fungera så behöver anhöriga avlastning.

Var kortidsboendet/avlastningsplatserna är belägna spelar nog mindre roll för den enskilde sjuke, för kompetent personal har vi på ALLA våra boenden.

Det har  gått många rykten och mycket tyckande från olika håll och inget ont i det men jag och mina kamrater i socialnämnden har inte sett ett enda förslag på var vi ska spara pengar från någon i Alliansen. Det är lätt att kritisera och tycka att alla förslag som läggs är fel, det är svårare att komma med konkreta förslag. Det har inte kommit ett enda förslag från alliansen på vad vi ska göra istället, hur vi löser detta.

Alla valda politiker oavsett majoritet eller opposition, har fullt ansvar för kommunens ekonomi, vi är alla skyldiga att ha en budget i balans.

Ingen förtroendevald politiker med uppdrag som dom får betalt för har rätt, tycker jag, att sitta på åskådarläktaren……

 

 

Annika Wibrell

Socialnämndens ordförande 

En stark upplevelse...

... var det att se Palmefilmen igårkväll.


 En film som berörde i allra högsta grad... Han var en orädd man som följde sin övertygelse in i det sista. Nått som hade både för och nackdelar för människor runt omkring honom, men kanske mest för honom själv. Man tror att allt hat som florerar idag är värre än då ,men frågan är om det inte bara är så, att det tack vare internet bara kommit fram i ljuset i större utsträckning. Palme levde med detta outgrundliga hat under hela sin politiska gärning. Enbart för att han var en person som levde efter sin övertygelse och tog ställning för de svagare. 

Filmen  är en stark film om människan Palme som visade både hans styrkor och svagheter och den gav mig många eftertankar... det tar nog ett par dagar att smälta intrycken... Kände mig lite ledsen när jag kom hem faktiskt ... 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Palmefilmen....

... visas nu på söndag  i Åsele, den 7 oktober, kl 19.00...

Filmen har fått fantastiskt fina recsensioner och lär ska vara högst sevärd, även om man inte är sosse...Så alla rekommenderas att åka och titta...

Filmen har visats i Vilhelmina, men då vi ännu inte har installerat digitalbio och filmen finns endast i dvd-format så blev det den visningen på en liten duk ingen optimal upplevelse.

Vi är nu några stycken som vill åka och se den och tänker ordna samåkning från Vilhelmina Folkets Hus. Avgång ca kl 17.30

Om det är nån fler som vill åka så anmäl er gärna. Ring "SnällGöran" på Expen, 0940- 14490. Då blir han glad :)))

Gamla som nya medlemmar hälsas Välkomna till en minnesvärd filmkväll!

Film är bäst på bio.

 

//Kicki Norman, S-föreningen Vilhelmina

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar