Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från mars 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Distriktskongress i Vilhelmina


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Distrikskongressen

Kongressen har startat och inleddes med skön underhållning av McRoar(vet tyvärr inte hur det stavas) från Vilhelmina och stämningen var därmed på topp från start.
Därefter höll vår ordförande Lilly Bäcklund hälsningsanförande och förklarade kongressen öppnad.
I vanlig ordning så är kongressen offentlig och förutom ca 200 ombud, styrlseledamöter och funktionärer, så besöks kongressen också av andra intresserade.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stefan Löfven

Vid vår distriktskongress nu i helgen får vi besök av vår partiledare

Stefan Löfven.

Vill du ta del av vad han har att  förmedla

så är du välkommen till Folkets Hus, lördagen den 31 mars kl 16.00   

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Välkommen

  MEDLEMSMÖTE

  Tisdagen den 3 april kl 19.00 på Folkets Hus.

  På dagordningen bl a

  kommunens budget 2013-2015 och

  aktuella frågor.

   

  Vilhelmina s-förening/Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Referat SAP:s årsmöte

Vid Vilhelmina Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte valdes Karl Gustav Abramsson till ordförande för ytterligare ett år och Åke Nilsson, Gunilla Prång, Ulf Hansson, Anita Johansson samt Per Vedbring till styrelseledamöter för två år.

Av verksamhetsberättelsen kunde utläsas att det varit ett mycket aktivt år med möten, studiecirklar, besök i byarna och deltagande på olika sociala medier.

Partiet har arbetat för att genomföra det handlingsprogram som presenterades före valet och bl a har vi genomfört olika lokalomställningar som flytt av förrådet och Transportprogrammet samt försäljning av fastigheter. Den nya sporthallen står snart klar och Destinationsbolaget Södra Lappland är bildat.

I verksamhetsberättelsen fanns även information från kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet, studierådet och senioransvarig.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så behandlades remisser och motioner och därutöver fick deltagarna aktuell information om vad som pågår i partiet och kommunen.

Efter ett givande möte, med många deltagare, god förtäring och trevlig stämning ser vi fram emot ett lika bra år 2012.

 

Viveka Abramsson/referent

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmöte 29 mars 08.00

Christer Staaf, Utvecklingsenheten Vilhelmina kommun


Till Visit Vilhelminas frukostmöte 29 mars kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Christer Staaf frånUtvecklingsenheten på Vilhelmina kommun, han berättar om den nya enheten och vad dom jobbar med. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

 


 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ikväll ...

... är det Representantskapets årsmöte på Folkets Hus kl 18.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar och  förtäring

Välkommen!

Socialdemokraterna Vilhelmina /gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Är det så här vi vill ha det i framtiden ?

 

... Ungdomslönerna sänks och i praktiken betyder att alla löner sänks ... En undersköterska kommer att ha en årslön som är lägre än tex Annie Lööfs månadslön...

http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/03/det-ska-lona-sig-att-arbeta-nu-vill-c.html

Redan idag är man tvingad att ta jobb som ligger under avtalets lönegrad om man är arbteslös ... Det händer redan och ingen säger nått

http://www.ka.se/index.cfm?c=100884

Suck! Suck ! Suck ! Dubbelsuck !

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmötet INSTÄLLT

Kommentarer: 0 st
Frukostmötet i morgon 22 mars 08.00 på Stenmans kondis är INSTÄLLT p g a sjukdom. Välkommen åter torsdag 29 mars 08.00

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmöte 22 mars 08.00

Adrian Eriksson,

Platschef SCA Timber /Vilhelmina Sågverk

Till Visit Vilhelminas frukostmöte 22 mars kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Adrian Eriksson, Platschef SCA Timber / VIlhelmina Sågverk. Han talar om framtiden & möjligheterna för Vilhelmina sågverk. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skrivelse till landstinget 111025

Västerbottens Läns Landsting

              Landstingsstyrelsen

              901 89 Umeå


Landstingets förslag till förändring av verksamhet för att få en ekonomi i balans.

Vi som undertecknat detta brev är kommunledningarna i de åtta kommuner som idag utgör 8 kommun-gruppen, nämligen Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Vi är tillika de kommuner som oftast benämns som ”inlandskommunerna”. Vi vet av egen erfarenhet hur svårt det är att genomföra förändringar som innebär att verksamheten förändras. Det har också inträffat att vi fått backa och förändra våra förslag till beslut, många gånger i dialog med de målgrupper som berörts.

 Tisdagen den 25 oktober hade vi ett telefonmöte där vi enades i att skriva till landstingsledningen och presentera våra gemensamma förslag och ställningstaganden.                    

 Allt sedan det blev känt vad landstingets förslag till förändring av verksamhet kommer att innebära för oss kommuner har många synpunkter framförts från allmänheten, organisationer m fl. Det som ALLA ger uttryck för är att den trygghet som man hittills upplevt, när det gäller tillgång till snabba insatser, kommer att försvinna i ett enda klubbslag. Även om innevånarna i den del av länet som vi representerar är färre till antal, betalar vi samma landstingsskatt som alla länsbor och har därmed lika stor rätt till en snabb och säker vårdinsats när behovet uppstår.

 Vi anser att det ska finnas en ambulans placerad i varje kommun. Den dag-ambulans som enligt förslaget skulle placeras i Lycksele anser vi istället ska placeras i Malå eller i Åsele. Avståndet mellan exempelvis Borgafjäll–Lycksele är 24 mil enkel väg vilket innebär en restid på 3-4 timmar. Tänk er vad som hinner hända med en patient under denna tid.

Färre ambulanser och längre tid innan patienten får läkarvård kommer att ställa större krav på transporter med ambulanshelikoptern. Ambulanshelikoptern är i sin tur väldigt väderberoende och kommer troligen inte att vara ett alternativ i all lägen till de indragna ambulanserna.

Vid etablering av företag ställs alltid frågor om tillgång till hälso- och sjukvårds insatser och vilka möjligheter som finns till snabb behandling. Vår uppfattning är att det är många gånger avgörande om det blir en etablering eller inte. För turist- och besöksnäringen är det mycket viktigt att ambulanser finns på respektive ort om benbrott och andra sjukdomstillstånd skulle inträffa.

Varje kommun är beredd att förhandla med landstinget om ytterligare samverkan mellan kommun och landstinget i syfte att sänka kostnaderna. Några av kommunerna har redan gjort beräkningar på olika förslag till verksamhetsförändringar. Det kommer inte att vara klart till den 2 november när de första besluten fattas som ligger till grund för landstingsstyrelsen sammanträde den 8 november.

Vi behöver mer tid för att kunna göra ett bra arbete, allt i syfte att våra medborgare, så långt det är möjligt och oavsett ålder, ska kunna uppleva samma trygghet oavsett var i länet man bor.

 Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att

-        det ska finnas en ambulans i varje kommun

-        dag-ambulansen ska placeras i Malå eller i Åsele

-        varje kommun är beredd att förhandla om ytterligare samverkan med landstinget i syfte att sänka kostnaderna


Dorotea kommun              Lycksele kommun       

Malå kommun                    Norsjö kommun                                    

Sorsele kommun          

Storumans kommun                           

Vilhelmina kommun         Åsele kommun            

 

Wilmia 25-27 maj

Välkommen till Wilmia 25 - 27 maj 2012

Den traditionella mässan, Wilmia(f d Inlandsmässan) , kommer vi att arrangera i maj 2012 . Wilmia har sin givna plats i Vilhelminas historia, ända sedan 1983 då den första mässan gick av stapeln. Wilmia 25 - 27 maj 2012 är ett ypperligt tillfälle för dig som utställare att marknadsföra dina produkter genom att t ex arrangera en aktivitet eller presentera aktuella erbjudanden. Vi erbjuder er mässplatser både inomhus och utomhus. Vi försöker i största möjliga mån ta hänsyn till de önskemål som ni utställare har, ju tidigare anmälan sker desto större valfrihet. Så tveka inte, anmäl er redan nu till Wilmia 2012.
Mer info hittar du på  www.visitvilhelmina.se
Välkommen till oss och en givande mässhelg.

Det finns platser kvar, Här hittar du anmälningssidan

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirkel/ Mötesteknik

Hej Kamrater !

Vi har flyttat nästa träff till torsdagen den 22 mars kl 19.00FH lokaler .... Anledningen till detta är att det drar ihop sig till gruppmöte för de som är utsedda till Distriktskongressen den 31/ -1/4

Måndagens träff var väldigt intressant  och givande ... Den som tror att ämnet Mötesteknik är tråkigt har fel. Det är hög intressant och väldigt roligt ! Häng på alla som kan !

Hej på en stund

Kristina Norman

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmöte 15 mars 08.00

Helen Nilsson,  Convoy

Till Visit Vilhelminas frukostmöte 15 mars kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Helen Nilsson, Convoy, hon berättar om Convoy som är ett plattformsföretag för människor med en affärsidé som vill ha möjlighet att ta uppdrag, fakturera, och driva verksamhet på ett enkelt sätt. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirkel

Hej Kamrater

Vi startar upp med en studiecirkel på måndag

Mötes/styrlesmötesteknik
... Följande datum: 12/3, 20/3 till att börja med
Ledare :KG
Tid : KL 19.00
Lokal: Folkets Hus
Anmäl er på PIA eller på expen 14490
Välkomna!
 
Kristina Norman
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förvaltningsrättens dom i ansvarsfrågan om Regnbågen

Förvaltningsrätten i Umeå har, efter det att bl a Maria Kristoffersson besvärat sig över kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja henne ansvarsfrihet för 2010, beslutat att upphäva beslutet i den del det berör henne. Beslutet om att inte bevilja Jonny Kärkkäinen ansvarsfrihet står dock fast enligt förvaltningsrätten.

Vad som för många kanske är oklart, är att förvaltningsrätten inte kan pröva lämpligheten i det beslut som kommunfullmäktige fattat utan enbart lagligheten. Förvaltningsrätten har alltså bedömt frågan så att beslutet inte tillkommit på sätt som kommunallagen föreskriver. Huvudargumentet tycks var att beslutet inte är motiverat. Frågan kvarstår dock varför man valt att acceptera beslutet i avseende på Jonny Kärkkäinen men inte på Maria Kristoffersson. Beslutet i Kärkkäinens fall var heller inte motiverat. När frågan gäller motiveringen, så fanns i det underlag som fullmäktige tog ställning till, en omfattande promemoria, vilken förklarade bakgrunden till yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för nämnda personer. Men de motiv som där anfördes, återgavs olyckligtvis inte i själva beslutet i fullmäktige.

Den slutsats man borde kunna dra av förvaltningsrättens beslut är att beslutet skulle ha stått sig om fullmäktige motvierat beslutet. Om det var befogat eller annars lämpligt att inte bevilja Maria Kristoffersson ansvarsfrihet kan förvaltningsrätten således inte lägga till grund för sin bedömning.

Vad som nu kommer att ske, ligger närmast i det beslut som kan fattas om ev. överklagning med i första hand en begäran om prövningstillstånd i Kammarrätten. Rent formellt skulle kommunfullmäktige kunna ta upp frågan till ny prövning och då "göra om och göra rätt" - alltså motivera sitt beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet. Då skulle beslutet ha tillkommit i laga ordning och kan då inte upphävas av förvaltningsrätten???

K G Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Internationella kvinnodagen!

Grattis till alla kvinnor!

 

Rekommenderad läsning, dagen till ära:

>>>Skulle du acceptera att jobba gratis en timme och nio minuter varje dag? Som kvinnor gör idag?

Nej, jag tänkte väl att du inte skulle det! Och det tänker inte Kommunal heller!

Kvinnor ska få HELA LÖNEKAKAN!

Om man jämför mäns och kvinnors lön så ligger kvinnornas löner 14,3% lägre än männens enligt en undersökning som SCB gjort 2012.<<<

Läs mera>>> http://www.storaresan.se/blogg/zara-leghissa/skulle-du-acceptera-att-jobba-gratis-en-timme-och-nio-minuter-varje-dag-som-kvin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte med Vilhelmina S-förening

Igår kväll hade vi medlemsmöte ...

På agendan hade vi en diger lunta med punkter, Bla

-Hemsjukvården, Åke visade ett bildspel 

-Utvecklingen i Kittelfjäll och Stekenjokk,

-Remisserna som ligger ute  just nu,

-Information från nämnderna och styrelsen,

-Aktuella frågor inom Landstinget och kyrkan,  och

-Studiecirklar som vi har på gång.

 

En mycket intressant och givande kväll och bra uppslutning av medlemmarna,trots att det är sportlovsvecka ... och som vanligt trevligt umgänge och gott fika

Nästa möte tisdagen 3 april kl 19.00

Väl mött då !

Hej på en stund

Kristina Norman

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmöte 8 mars 08.00

Per Lindberg Rektor Malgomajskolan
Till Visit Vilhelminas frukostmöte torsdag 8 mars kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Rektor Per Lindberg, Malgomajskolan, som talar om de problem och möjligheter gymnasieskolan har i Vilhelmina. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte

Vilhelmina S-förening medlemsmöte

Tisdag 6 mars kl 19.00

Folkets Hus

Vi fortsätter att diskutera remisser, hemsjukvård mm, mm och vi får ta del av den senaste dagsaktuella informationen ... 

Kaffe med fikabröd

Välkomna Nya och Gamla medlemmar!

 

Vilhelmina S-förening

//gm Kristina Norman

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg