Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från februari 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Det har hänt en hel del inom socialnämndens områden sedan sist.

 

Vi håller på att undersöka olika saker för att utveckla vår verksamhet till det bättre och använda våra begränsade resurser på ett effektivt sätt, med brukare i fokus.

Bland annat så tittar vi på parboende för äldre, där en i paret har fått beviljad plats på något av våra boenden och där den respektive fortfarande är pigg och inte i behov av ett boende, men där paret vill fortsätta att bo tillsammans, trots sjukdom och allt vad det kan innebära. Det behöver utredas och verkligen ses över hur det i så fall ska fungera och hur villkoren regleras kring detta.

Jag bjöd in inlands kommunerna till en träff där vi diskuterade samverkan och samarbete kring olika verksamheter. Vi diskuterade bland annat gemensam familjehems verksamhet, hur vi ska kunna hjälpas åt och rekrytera professionella familjehem med kvalificerad handledning och utbildning mm.                                                                                         Gemensam tillsyn av alkoholtillstånd, och mycket annat. Det är en härlig grupp och jag tror att vi kan hjälpa varandra.

Vi har haft en förvaltningschef provanställd och hon har slutat på egen begäran av privata skäl, och vi håller på med ny rekrytering av denna befattning.

Under tiden vi gör detta har vi en tillfällig organisation med tillförordnad förvaltnings chef Gunnel Karlsson som i vanliga fall är personalchef, (det fortsätter hon att vara).

Under henne har vi tre ”ben”, äldreomsorg Gunilla Westergren, handikappomsorg Barbro Johansson, ifo och HBV boendet Birgitta Johansson.  Det känns tryggt och bra med denna ledningsgrupp, där även vår förvaltningsekonom naturligtvis ingår.

 Anställnings intervju för tjänsten som utredningssekreterare har vi genomfört där det var flera intressanta sökande. Nu pågår referens tagning och jag ser fram emot att vi får anställa en person på den tjänsten.  

En stor fråga som vi ska ta ställning till är hemsjukvården.

Avtal, genomförande, innehåll ekonomi, mm.

Västerbottens länslandsting och kommunerna har en gemensam ambition om att ansvaret för hemsjukvård ska flyttas till länets kommuner från och med 1 januari 2013.

Hemsjukvård utförs idag av bland annat distrikts sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och undersköterskor på hälsocentraler/sjukstugor. Tre st kommun- och landstings gemensamma arbetsgrupper arbetar parallellt  med att ta fram förslag till hur och vad som ska överföras från landstinget till kommunerna.

Tre grund principer är vägledande för detta

Patienten /brukaren är i fokus. En huvudman, skapar mervärde och samordningsvinster. Undvika parallella organisationer. Vill ni läsa mera kring detta så kan ni gå in på landstingets webbplats www.vll.se/kommunalhemsjukvard.

Något som vi hela tiden måste arbeta med och fokusera på är vår budget, bokslutet för 2011 är inte klart ännu men vi kan se att vi inte kommer att hålla budgeten, störstq underskottet finns inom handikappomsorgen och ifo.

Det som är otroligt bra är att vi har mycket kompetent vård/omsorgs personal som tar stort ansvar ute hos brukarna/vårdtagarna. Det gör att vi har bra kvalité på vårt arbete.

Annika Wibrell, Socialnämndens ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Juholt vågade tänka större...

....skriver man på ledarsidan på Folket.

Det ligger mycket i den slutssats Fredrik Petterson kommer fram till här...

Utdrag ur texten:

>>> Juholt utmanade Reinfeldt genom att måla bilden av framtiden med bred pensel. Han tänkte utanför den så kallade boxen och, framför allt, han vågade tänka längre: ”Vad händer med ett samhälle om de gemensamma drömmarna och förbättringsplanerna ställs in”. Kanske var det just detta säregna drag hos Juholt som gjorde honom så enormt provocerande i mångas ögon?

Men faktum kvarstår: inför dessa frågor stod Reinfeldt tomhänt på svar. Istället varnade han för sådana visioner.

Men nog är det i sanning märkligt att en statsminister som beskriver tillvaron som en institutionsskadad innehavare av akademisk professur förmår nå fram till väljarna bättre än en arbetarledare som talar genom kulturen? Kanske beror det på att vad som sägs i huvudsak tolkas av och filtreras genom borgerlig media? Kanske beror det på att arbetarrörelsen sedan länge lämnat kulturen, som en gång av var en sådan självklar del av den politiska kampen, fjärmat sig från dess språk och form?

n Mycket har sagts, sägs och kommer att sägas om Juholt. Men en sak står klar – med honom vid rodret skilde sig socialdemokratin från alla andra.<<<

Läsmera >>>>http://folket.se/asikter/ledare/1.1361574

Barnfattigdom

Sverige är ett rikt land - Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.

Barnfattigdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på området tyder allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting görs.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.


Ta ställning för dina värderingar:


Vårt land står inför ett vägskäl. Ska vi låta fattigdom och klyftor breda ut sig, eller ska vi gemensamt agera för ett starkare Sverige med framtidstro för alla?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, vald till ny ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna den 23/2. Foto: Magnus Selander

Magdalena Andersson

"Som nationalekonom och som Socialdemokrat så vet jag att det inte finns en samlad mängd framgång i ett samhälle som vi kan distribuera mer eller mindre rättvist. Det är tvärtom så att vi alla kan nå framgång – i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar. Sker det så får vi också ett framgångsrikt samhälle. På så sätt hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är inte varandras motsatser utan tvärtom – de föder varandra.

Jag kommer dra igång arbetet som ekonomisk-politisk talesperson med full kraft. Sverige behöver mer tillväxtinriktad politik för fler jobb."

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Idag har jag och ett par av mina kamrater...

... i partiet deltagit i en cirkelledarutbildning i Lycksele på ANSIA... En rolig och mycket intressant dag.

Inom ramen för Partidistriktets utbildningssatsning ”Folkrörelseutbildning Västerbotten” har ABF tagit fram studiecirkeln ”Socialdemokratins århundrade”. Det är en studiecirkel i partiets ideologiska utveckling från Arbetarrörelsens framväxt till dags dato.

För att få möjlighet till fördjupning i materialet som vi sedan ska använda i kommande studiecirklar så har vi erbjudits möjlighet till en dag tillsammans med författaren av materialet, Henry Pettersson.

Henry Pettersson har ett förflutet som SSU:are från Skåne för att sen bl.a. disputera i statsvetenskap i Örebro. Han jobbar numer som politisk sekreterare åt Socialdemokraterna i skatteutskottet i riksdagen.

Vi har också förutom fördjupningen fått en massa intressanta boktips som man också kan använda i studiecirklar. Tex 

- Bokslut Reinfeldt/ Christer Persson, Stafan Carlèn och Daniel Suhonen

- Studier i Rött, Socialdemokratins ideer/ Henry Pettersson

- Alla underbara dagar/ Henrik Berggren

 En del har jag läst och andra ska jag med glädje ta mig an framöver ...

Dessutom har vi umgåtts med trevliga, engagerade och alerta människor från olika delar i partidistriktet och kunnat utbyta lite tankar och det är alltid lika givande...  och vid det här laget kan man också säga att det bli kära återseenden, bland kamrater som man annars inte träffar så ofta...

Ja god mat och fika har vi också kunnat åtnjuta under dagen...Kan det bli mera rätt?

Tror inte det!

Nu är jag hemma igen och har bäddat ner mig i bingen... Ruggugglan är sliten och trött efter en intensiv men rolig dag .

Hej på en stund !!!!

Kristina Norman

 

 

 

Frukostmöte 1 mars 08.00

Magnus Norlin Hotell Wilhelmina
Till Visit Vilhelminas frukostmöte 1 mars kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Magnus Norlin, ägare till Hotell Wilhelmina, som berättar om hur han ser på framtiden för Hotell Wilhelmina. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

S presenterar ny laguppställning

S presenterar ny laguppställning

I dag har Socialdemokraternas riksdagsgrupp valt ny ekonomisk-politisk talesperson, nya gruppledare för några av utskotten samt ny gruppsekreterare. Magdalena Andersson blir ny ekonomisk-politisk talesperson.

Magdalena Andersson är nationalekonom och har en lång bakgrund i regeringskansli och riksdag, bland annat som statssekreterare. Hon går från en tjänst som överdirektör på Skatteverket.

Mikael Damberg blir ny gruppledare i Riksdagen medan Berit Högman blir vice gruppledare. Jennie Nilsson blir ny gruppledare i Näringsutskottet, Ibrahim Baylan ny gruppledare i Utbildningsutskottet, Fredrik Olovsson ny gruppledare i Finansutskottet, Leif Jakobsson ny gruppledare i Skatteutskottet och Gunilla Carlsson blir ny gruppledare i Kulturutskottet och Emma Lennartsson valdes till ny gruppsekreterare.

CV Magdalena Andersson

CV Mikael Damberg.pdf

CV Fredrik Olovsson.pdf

För mer information:

Fredrik Kornebäck, presschef Socialdemokraterna, 070-246 65 03

Erik Nises, pressekreterare åt Stefan Löfven, 072-319 82 19

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nämnd mm

Nämndens möte i tisdags inleddes med information från gymnasiet, lärcentrum, förskolan och förvaltningen.
Glädjande är att antalet förstahandssökande till Malgomajskolan ökat med ca 20 elever till 73 jämfört med föregående år. Totalt har 218 st Vilhelmina som ett alternativ, så förhoppningsvis ska vi kunna locka några fler.
Statistik kan läsas och tolkas på olika sätt och bilden att våra elever uppnår dåliga resultat, stämmer inte om man synar siffrorna, över lag ligger de bra till.
Vi jobbar vidare med inrättandet av ett elevboende och ser fram emot att kunna ta den nya sporthallen i drift, två viktiga delar i gymnasieskolans framtid.
Kön till förskolan är inte helt klar, men det ser ut som att vi kommer att klara placeringarna inför hösten. De barn som nu finns på Kefas kommer att erbjudas plats enligt föräldrarnas önskemål och information kommer att gå ut om att avgiftsreduceringen fr o m tre års ålder gäller all verksamhet, även hos dagbarnvårdare.
Bokslutet för 2011 är inte helt klart, men det ser inte bra ut. De stora underskotten ser ut att ligga inom för- och grundskolan, kostverksamheten och skolskjutsarna.  
Vi avhandlade en rad ärenden och tog gemensamma beslut även i frågor där vi inledningsvis hade olika uppfattningar.

Sammanfattningsvis så fick vi viktig information och förde givande diskussioner innan vi fattade nödvändiga beslut och stämningen var, som den oftast brukar vara, god.

Dagen avslutades med S-föreningens årsmöte. Av verksamhetsberättelsen kunde utläsas att vi haft ett aktivt år, men engagerade medlemmar och vi har hunnit med många av de punkter som vi gick till val på.

För övrigt så deltog jag i Utbildningsdelegationen sammanträde i fredags.
Vi höll till i Robertsfors och inledningsvis fick vi information om hur de har det inom utbildningsområdet.
Det är alltid intressant att ta del av hur andra organiserar sig och löser sina åtaganden och det ger en del reflektioner inför kommande arbete på hemmaplan.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukostmöte 23 feb


Laila Eliasson Museiintendent
Till Visit Vilhelminas frukostmöte 23 feb kl 08.00 på Stenmans kondis får vi besök av Laila Eliasson museiintendent, som berättar om vad som är på gång när det gäller museet och andra saker. Varmt Välkommen!

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god morgonfika,
och snackar om aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade, d v s alla
är varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sven Wollter censurerades i P4....

... Här är orden som inte fick sägas ...

>>>>”Kan man tänka sig något mera hjärtlöst än förslaget om tio års höjning av pensionsåldern? Jag blir så förbannad att jag får blodsmak i munnen. När man äntligen får chansen till ett nytt liv, som man knegat för i alla sina dar, ja då skall man bli snodd på det för att dom som sitter på stålarna inte vill lyfta på rumpan och släppa till vad som behövs, medan ungt folk får vänta i evigheter på en chans i arbetslivet.

Ett enda liv har vi, en enda kort stund på jorden, och då skall några småljugande äggskallar komma och försöka bestjäla oss på det viktigaste vi har när hösten tonar in. Vår tid. Vår dyrbara tid i ålderdomens frihet. Men det är helt i stil med gamla traditioner från det hållet.”

”Alla hjärtans dag känns som ett hån när jag tänker på alla dom som ­bara möter stenhjärtan i vårt allt mer förhårdnade fosterland. Sockrade ­gelehjärtan smakar kanske gott men bästa användningen skulle vara att ta tusen ton av dom och vräka dom över maktens boningar.

Dags för de hjärtlösa att få smaka på folkets hjärtan. Tack för att ni orkade lyssna på denne argsinte pensionär. Jag skall inte klaga, jag får ut dryga 17.000 i pension.”<<<<

http://kulturbloggen.com/?p=48979

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ett stort privilegium ...

... var det att få bevista SSU Vilhelminas Årsmöte idag. Jag och Viveka svarade på en inbjudan att komma på mötet och berätta om varför vi blivit socialdemokrater.

Våra historier stämde ganska bra överens visade det sig. Vi kommer från liknande bakgrunder med hårt arbetande föräldrar som engagerat sig mot dom självupplevda orättvisorna och vi har lärt oss från början att tillsammans är man så mycket starkare.

Det är jätteroligt att få medverka i detta möte. Vi har ett gäng jättesmarta och duktiga ungdomar som är superengagerade... Det gör en annan alldeles varm i hjärtat.

I övrigt har jag roat mig dom senaste dagarna med att läsa en bok som jag fick från en kommunalmedlem som heter "Fotarbete-  Resereportage publicerade i fackförbundspressen 2005-2006" ( ISBN 978-91-977340-0-4 )

Riktigt intressanta skildringar om hur arbetande människor har det i andra länder. Boken ger perspektiv och får en att förstå, varför det är så viktigt att organisera sig och engagera sig. Vi behöver gå samman och bli starka för att ska pa bättre villkor för alla...

NU ska jag se "Bodyguard" Det får bli min hyllning till den nyss avlidna Whitney Houston som begravdes idag. En av världens bästa sångerskor någonsin.

Hej på en stund

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fler jobb och politik mot vinstuttag ur välfärden

Fler jobb och politik mot vinstuttag ur välfärden

Efter de senaste månadernas turbulens i och kring vårt parti är det nu hög tid att börja driva politik igen. Den stora uppmärksamhet som vi får i medierna visar att det är många som är nyfikna på vårt parti. Vi är viktiga i svensk politik och det är viktigt för Sverige att vi utvecklar våra lösningar för framtidens samhälle.

Läs mera >>>> http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=1465414&sid=454458417146475C4B7744405E43

 

gm/ Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rikta kritiken åt rätt håll

Lena Sandlin skriver en mycket bra ledare om landstingets besparingar... Mycket informativ och saklig...

>>>>LANDSTINGSRÅDEN Peter Olofsson (S) och Robert Winroth (MP) har det svettigt just nu. Man kan lugnt säga att det råder upprorsstämning kring landstingets besparingar och omorganisation. För att få ordning på den ansträngda landstingsekonomin – där kostnaderna måste minskas med 150 miljoner kronor för 2012 – har majoriteten S och MP fattat beslut om ett omfattande åtgärdsprogram.
Det handlar till exempel om 50 indragna vårdplatser vid universitetssjukhuset i Umeå där såväl geriatriken som medicinavdelningen har drabbats hårt, vilket ledarsidan skrivit om tidigare. Men det handlar även om att akutsjukvårdsplaterna avvecklats i Dorotea och Sorsele och att Åsele blivit av med den stationära ambulansen. <<<<<

Läs mera >>>>http://www.folkbladet.nu/285323/2012/02/17/rikta-kritiken-at-ratt-hall

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE Malgomajdalens S-förening

Malgomajdalens S-förening

Årsmöte

24 Februari kl 18.00

Samlingslokalen Malgovik

Vi bjuder på fika .

Välkomna!

gm/ Kicki Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE KULTSJÖDALENS S-FÖRENING

Hotell Klimpfjäll 28/2 kl. 17:00

Klockan 18:00
Öppet möte för alla i bygden där vi får diskutera vad händer i politiken idag. I Vilhelmina och i Kultsjödalen. Projekt och aktiviteter.

Hotellets nya värdar berättar och presenterar sig.

Klimpfjälls Tappas och dryck finns till försäljning. Välkomna önskar styrelsen!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rösta för Palestina i FN

http://www.socialdemokraterna.se/

Artikel publicerad i SVD 15 februari 2012

Idag debatteras Sveriges utrikespolitik i riksdagen. I en av de mest aktuella frågorna står den borgerliga regeringen djupt splittrad. Vi är tydliga – det är hög tid att Sverige erkänner Palestina. Idag har utrikesminister Carl Bildt möjlighet att ge besked om regeringens position.

Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Gång på gång krossas drömmen om två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till frihet och ett tryggt liv. Våldet, stridigheterna och fattigdomen har drabbat befolkningen hårt. Alla har ett ansvar att avstå från våld och inleda förhandlingar. Israel som den starkaste parten har ett särskilt stort ansvar. Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås.

Den palestinske presidenten Abbas betonade under 2011 att han ville se fredsförhandlingar med Israel. Länge fanns ett palestinskt krav på att bosättningspolitiken skulle upphöra innan förhandlingar kunde inledas. Israel vägrade och godkände istället fler illegala bosättningar. Så sent som i oktober godkändes 1 100 nya bostäder i Gilo som ligger i Östra Jerusalem. Det var bara ett i raden av beslut som riskerar att för alltid omöjliggöra en tvåstadslösning och ett fredsavtal.

President Abbas accepterade trots allt förhandlingar om en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser. För detta har den palestinske presidenten starkt stöd i FN:s resolutioner, av EU och av den amerikanske presidenten Barack Obama. En lösning och ett fredsavtal kommer i slutändan bygga på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens.

Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte är en lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet. Det är därför viktigare än någonsin att det internationella samfundet agerar. Sverige ska bidra till en öppen dialog och vi ska använda vår egen röst i FN. Idag är regeringen splittrad och Sveriges röst för fred har tystnat. Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning i Europa och i världen. Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna ska utgöra vår utrikespolitik. Dessa hörnstenar i har tyvärr hittills vägt lätt när regeringen gör sin bedömning om man ska godkänna Palestinas rätt till sin egen mark.

Frågan om ett palestinskt medlemskap i FN är aktuell och kommer att avgöras i närtid. Folkrättsligt finns tre huvudsakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att ett erkännande ska kunna göras. I stora drag handlar dessa kriterier om att det ska finnas ett territorium, en befolkning och en regering som har kontroll. De två första kriterierna är uppfyllda och trots den långvariga israeliska ockupationen anser nu FN:s koordinator att palestiniernas har möjligheter att uppfylla kontrollkriteriet. Dessutom anser internationella valutafonden IMF att den palestinska myndigheten är fullt kapabel att hantera ekonomin som en oberoende stat. Att neka palestinierna stöd för ett erkännande innebär att beslutsrätten om ett fritt Palestina ges till ockupationsmakten, vilket vore ett orimligt förhållningssätt från Svensk sida.

Trots att konflikten i Mellanöstern är en av de viktigaste som FN har att hantera, saknar den svenska regeringen ett klart besked om hur Sverige kommer att rösta i FN:s generalförsamling. Under hösten röstade regeringen dessutom oväntat och som enda nordiskt land nej till ett palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco. Av de stater som deltog i omröstningen röstade 107 ja, 52 avstod och endast 14 röstade nej. Sveriges nej sände mycket förvirrande signaler, inte minst i Mellanöstern. Ytterligare ett nej i FN:s generalförsamling skulle skada Sveriges anseende än mer, och minska vår möjlighet att bidra till fred och utveckling i Mellanöstern.

Att som regeringen hänvisa till de avstannade fredsförhandlingarna är i detta läge tämligen poänglöst eftersom Israel ensidigt avvisar dessa. Ett erkännande av Palestina och medlemskap i FN är inget alternativ till fredsförhandlingar. Tvärtom kan fredsförhandlingar efter ett erkännande ske mellan två erkända stater. Regeringens hållning innebär i praktiken att Israel ges beslutsrätt över när Palestina ska bli en fri och självständig stat. Detta är en orimlig politik som inte leder till fred eller trygghet, varken för israeler eller för palestinier.

Vi kräver att regeringen klargör att Sverige kommer att rösta för ett medlemskap för Palestina i FN och att de därefter skyndsamt förbereder ett svenskt erkännande av staten Palestina.

Stefan Löfven (S), partiledare
Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP), språkrör
Jonas Sjöstedt (V), partiledare
Urban Ahlin (S), utrikespolitisk talesperson
Bodil Ceballos (MP), utrikespolitisk talesperson
Hans Linde (V), utrikespolitisk talesperson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

S Utrikesdeklaration 2012

Vid riksdagens utrikespolitiska debatt idag presenterar Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, socialdemokraternas utrikesdeklaration.

Några punkter ur deklarationen:

 • Sverige bör erkänna staten Palestina och säga ja till palestinskt FN-medlemskap.
 • Regimen i Syrien måste avgå. Det fruktansvärda våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.
 • Sverige bör främja fred samt social, ekonomisk och demokratisk utveckling i spåren av den arabiska våren.
 • Europa behöver en politik för ökad rättvisa, för jobben och en trygg ekonomi samt mot högerextremism och diskriminering.
 • Sverige får inte svikta i stödet för en fortsatt utvidgning av den Europeiska unionen.
 • Socialdemokratisk säkerhetspolitik ligger fast. Sverige ska inte gå med i Nato.
 • Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. För alla operationer Sverige deltar i ska det finnas ett folkrättsligt mandat.
 • Socialdemokraterna vill öka det svenska deltagandet i FN-operationer.
 • Konceptet med EU:s stridsgrupper bör ses över.
 • Kvinnors rättigheter måste få större genomslag i arbetet för fred och säkerhet.
 • Sverige bör verka för en förlängning av uppdraget som FN-representant angående sexuellt våld i konflikter.
 • Sverige och det internationella samfundet måste verka kraftfullt för mänskliga rättigheter, bland annat i arbetslivet och det fria ordet, tex i journalistiskt arbete.
 • Jämställdhet och respekt för kvinnors rättigheter lönar sig för kvinnor och för hela samhället.
 • Sverige behöver en FN-strategi.
 • Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition och verka för att fler länder ansluter sig.
 • Sverige bör arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna.
 • 50 år av internationell solidaritet formas till en utvecklingspolitik för dagens utmaningar.

Ladda ner hela utrikesdeklarationen här (PDF)

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vi bygger den Nordiska Modellen

Artikel publicerad på DN debatt 31 januari 2012.

>>>När vi i SAMAK (organisationen för de nordiska socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen) idag inleder vårt årsmöte i Stockholm, sker det med stor tilltro till framtiden. Socialdemokraterna i Norden vinner val, leder egna regeringar och skapar framgångsrika politiska koalitioner. Med sina drygt 25 miljoner invånare är Norden i dag den tionde största ekonomin i världen. De flesta jämförelser mellan världens länder lyfter fram att de nordiska länderna är de absolut främsta att växa upp och leva i. <<<

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Vi-bygger-den-Nordiska-Modellen/

 

Reinfeldth hade samma vecka ett möte med de nordiska och baltiska statsministrarna + Englands Premiärminister(?)  Där diskuterades också den Nordiska modellen. Statminister Reinfeltdh vill göra gällande att det är moderaterna och nuvarande allians regering som är ingengörer till den Nordiska modellen... Kanske det , men Jag tror inte att Stefan Löfven och övriga deltagare i SAMAK talar som samma modell som Reinfeltdh på hans Northern Future Forum. Stefan Löfven talar om den modell som som grundar sig på folkhemsmodellen som innebär rättvisa, jämlikhet och lika villkor år alla. Vad Reinfeltdh grundar sina teorier på vet vi alla. "Åt var och en så mycket som man kan sko sig på andra"

För övrigt är moderaten Hanif Bali tillbaka från den ofrivilliga semester som han tvingades ta pga av sina mer än elaka utspel  olika sociala medier. Han börjar som han slutar...

Den här gången påstår han att arbetslösa är skitiga ...

http://rodaberget.wordpress.com/2012/02/14/hanif-bali-m-anser-att-arbetslosa-ar-skitiga/

Så tryggt att veta att inte ränderna har gått ur ....

Hej på en stund

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fullmäktige den 13 feb 2012

 

... blev ett relativt kort möte vilket ju var skönt som omväxling till de maraton sittningar som annars har haft några stycken av.

Vi har bla beslutat om revidering av reglementen i nämnderna , avgifthöjning av trygghetslarmen , Interpellationsdebatter och valärenden bla.

Maria Kristofferson har sagt ifrån sig  sin plats i kommunstyrelsen och ksau. men behåller de övriga 5 uppdragen som hon valts  till i fullmäktige. Ingrid Ericsson ersätter Maria ... Jag reflekterar precis som Max gör i sin blogg,

http://blogg.vk.se/Dr_Max/2012/02/13/kommunfullmaktige-idag-588009

att det är många avhopp från Alliansen sedan det nya fullmäktige tillträdde.

 

Socialdemokraterna har börjat knappa in på opinionsundersökningarna igen efter Stefan Löfvens tillträdande som partiledare i Socialdemokraterna... Det känns glädjande ... Nu kan vi börja politik, även om vi får vara beredda på att en attack på Stefan Löfven kommer också.... 

 

 

Inte lika glädjande är att Alliansen styr skutan Sverige mot ättestupan...

Vi ska jobba tills vi fyller 75. Vad tror ni männen i Pajala säger om det ?  Deras medellivsålder är 74,5... Hmmm!

Byta jobb mitt i karriären för att orka jobba till 75. Där hade han tänkt till lite grann den gode Reinfeldth... bara ett fel .... Alliansen har tagit bort i princip all vuxenutbildning och satsar enbart på tungsamma  låglöneyrken för att dumpa lönerna på arbetsmarknaden. Detta gör att arbetaren inte har en chans att få ett jobb som hem räknar med att  orka tills pensionen. Och jobben som skull komma med skattesänkningarna lyser med sin frånvaro...

Lägre löner för ungdomar som utför samma jobb som den som är äldre... ??? Man ska ha lön för det jobb man gör och inte pga hur gammal men är

Mera utbildning och jämställda löner... Ge ungdomen jobb, så kan dom jobba ihop många av dom arbetstimmar som behövs för att försörja våra pensionärer ...  Respektera våra gamla och låt dom gå i pension i rimlig tid...

Det ska inte heta att  " ett dåligt jobb är bättre än inget jobb" (den devis som moderaterna matar in i svenska folket )... Med utbildning och satsningar på arbetsmiljö och forskning kan vi få BRA jobb som vi trivs med.  Tyvär så har Reinfeltdh och co lagt ner forskning om Arbetslivsmiljö och dy så där har vi inget att hämta längre.

Tågtrafiken... förseningar och tillskott för att renovera banor pratar dom om på tv just nu ... Det var ju synd att Regeringen drog in 800 miljoner från dåvarande banverket... nu skickar man tillbaka "nålpengen" för att stoppa igen dom största hålen som bildats efter den utsugningen , och så försöker man inbilla Sveriges befolkning att man investerar och storsatsar ... Jo tjena.. Och semantiken om huruvida arbetslösheten har ökat eller minskat och det spel med siffror som Moderaternas och regeringen sysslar med är ingenting annat än en stor skandal... Man försöker luras helt enkelt...

Jag skulle kunna hålla på länge och räkna upp saker som har gått helt galet de seanste sex åren under Alliansens styre men jag ger mig innan min hjärna kokar...  och avslutar med detta  citat från Alliansfritt

>>>>>Och sist men inte minst har vi rykande färsk matematik signerad Moderaterna som visar att om man räknar bort var femte svensk så har klyftorna inte ökat i Sverige. Nä, om man räknar bort var tredje svensk har vi heller inga som röstar på Moderaterna i landet. Vore inte det underbart?<<<<

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fler unga i arbete räddar pensionerna

....så säger Gabriel Wikström Förbundsordförande i SSU... Mycket läsvärt !

 

>>>>Reinfeldts utspel om pensionsåldern visar att han har fel fokus. Om vi kan vända den negativa spiralen och få fler unga i arbete tidigare behöver inte utgångspunkten vara att höja pensionsåldern. Men det skulle kräva en betydande omläggning av politiken, skriver Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU

Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU.

Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU.

Fakta -Bakgrund

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) gjorde nyligen ett utspel om att höja pensionsåldern för att klara framtida pensioner och den välfärd och ekonomi många förväntar sig.

Som ett exempel nämnde Reinfeldt att jobba till 75 års ålder och vara beredd att byta karriär mitt i arbetslivet.

Sämre villkor och jobba längre. Den här veckan har det blivit tydligt vad som är regeringens ”arbetslinje”. Det är svårt att bestrida att Sverige behöver fler arbetade timmar för att kunna försörja en åldrande befolkning. Men Reinfeldts utspel om att vi måste jobba tills vi är 75 år visar att han har fel fokus. I dag är mer än var femte ungdom arbetslös och den reala pensionsåldern för arbetstagare inom LO-yrken varierar mellan 60 och 62 år. En seriös jobbpolitik kan inte förbise dessa fakta. Det avgörande är inte att befintliga arbetstagare jobbar ännu mer, utan att fler människor kommer in i arbetslivet och orkar stanna kvar.<<<<

Läs mera >>>> http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.855266-fler-unga-i-arbete-raddar-pensionerna?ref=fb
 
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg