Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juli 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Lagar och regler inte nåt för Maria Kristoffersson

I ett blogginlägg frossar Maria Kristoffersson med forskningsrön som skulle förklara varför konflikter uppstått i vilhelminapolitiken. Hon menar bl a att kommunfullmäktiges ordförande skulle ha använt regelverket för att på något sätt understryka majoritetens makt och inflytande i politiken.

Det är ytterligare en av Maria Kristofferssons märkliga slutsatser. Man ska alltså enligt henne inte använda lagen och gällande regelverk när beslut ska fattas??!! Man skulle egentligen bli väldigt förvånad, men efter allt som hänt, alla uttalanden och alla bloggar som vi sett från hennes sida, så bekräftar detta besynnerliga inlägg återigen hennes uppfattning om hur demokratin ska hanteras. Passar inte lagen och reglerna, då gör man nya, tycks hon mena?! Man börjar undra var skon klämmer, för att den klämmer är nu övertydligt.

Jag menar att man faktiskt har rätt att kräva mera av en erfaren politiker som hon ändå måste anses vara. Man får inte hålla på att hur länge som helst slå blå dunster i folks ögon för att förstora sig själv eller för att komma åt fördelar som man varken har rätt till eller anses kunna anförtros. Kommunfullmäktiges senaste beslut i ansvarsfrågan talar ett mycket tydligt språk om vad som egentligen gäller. Är det inte snart dags att acceptera verkligheten som den är?

K G Abramsson
socialdemokrat

Angående vad som är ...

... arbetarparti och inte. Och varför Moderaterna aldrig kan bli ett arbetarparti...

Läs detta lysande historieexempel som Roger Jönsson (S) sammanställt idag......

Utdrag ur bloggen:

Fredrik Reinfeldt och moderaterna vill gärna ge en bild av de är det nya arbetarpartiet. Jag ska i detta blogginlägg ge en beskrivning av en bakgrund som är så fjärran från det Fredrik Reinfeldt och moderaterna står för att partiet aldrig kan vara ett arbetarparti. Det som moderaterna står för är något helt annat men den retorik som används är just bara retorik. En retorik som understöds av ekokammaren.

Läs hela bloggen här>>>


Svar på insändare i VK

Insändare med anledning av Jonny Kärkkäinens insändare i VK den 12/7 2011

Jonny Kärkkäinen fortsätter att handskas vårdslöst med sanningen. I en insändare i VK den 12 juli fortsätter han att misstänkliggöra fullmäktige som den viktigaste demokratiska institutionen i Vilhelmina kommun och därtill tar han heder och ära av kommunrevisorerna. Dessutom ger han sig på mig personligen för ett beslut som kommunstyrelsen tog enhälligt betr. ett lån till ett företag med utvecklingsplaner i övre Vojmådalen. Frågan blir – hur långt är Kärkkäinen beredd att gå i förvanskningen av verkligheten innan andra i hans parti – Kristdemokraterna – väljer att säga ifrån? Eller pågår inskolningen i ett nytt etiskt program för detta parti? Den uppförandekod Kärkkäinen skriver om, motarbetade delar av Kristdemokraterna så att det med nöd och näppe kunde antas av de i fullmäktige representerade partierna. För Kärkkäinens del handlar det tydligen om att tjäna sanningsbegreppet intill oigenkännlighet. Trist för hans parti, men desto tristare för det politiska klimatet i Vilhelmina kommun.

Kärkkäinen påstår att ingen revisor avstyrkte ansvarsfrihet för Maria Kristoffersson? Tre av fem revisorer, därtill en av hans egna partikamrater, avstyrkte ansvarsfrihet för hela kommunstyrelsen, där Kristoffersson var ordförande det år granskningen avsåg! Han påstår vidare att flera majoritetspolitiker röstade för ansvarsfrihet eller lade ner sina röster? Varifrån hämtar Kärkkäinen dessa uppgifter? Om han inte var med vid själva omröstningen finns röstningsprotokollen att tillgå. Det visar dessbättre helt andra uppgifter och visar att Kärkkäinen har svårt att verkligen hålla sig till sanningen.

Underlaget för fullmäktiges ställningstagande ifråga om att inte bevilja Kärkkäinen ansvarsfrihet var framtaget av sakkunniga som kommunrevisionen anlitat. Beskyller Kärkkäinen också dem för att vara partiska eller t o m partipolitiskt handgångna? Av den rapport som de lämnade, framgår mycket tydligt vem som brast i ansvar, vem som var totalt passiv och det var just Jonny Kärkkäinen. Bättre underlag för beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet får man nog söka efter.

Åke Nilsson (S)
gruppledare för Socialdemokraterna i fullmäktige

 

Årets bästa...


... alla kategorier...

Kramkalas på Rådhustorget.

Jesper Lissmark Hult som är på väg att cykla genom Sverige på enhjuling gjorde en kärleksmanifestation på torget i går efter mordet på sjuåringen i Umeå. Han delade ut gratis kramar - och många tog chansen.

Jesper Lissmark Hult från Karlskrona har i juni startat på enhjuling vid Treriksröset i norr och är på väg söderut till Smygehuk.

..........

Jesper ! Du e min IDOL!

KRAM PÅ DIG!!!

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Aktuellt i socialnämnden Juli 2011


Vi har i socialnämnden haft både socialnämnd och au där vi bland annat gjort budget uppföljning och ekonomisk delårsrapport. Det ekonomiska läget i maj var underskott med ca 4 miljoner, och om man jämför med tidigare år så har det varit underskott de första månaderna, men underskottet minskar senare under året.

Oavsett det så har vi i socialnämnden beslutat att verksamheterna som ser att dom kommer att överskrida tilldelad budget ska komma till socialnämnden och redovisa presentera vilka åtgärder verksamheterna gör för att hålla budget. Och då kan vi i nämnden se om ytterligare åtgärder behöver göras.

Ett stort problem som vi S och V ser är att budgetöverskridande sker i vissa verksamheter utan att det blir några åtgärder under året. Det är svårt att åtgärda något i slutet av året, detta är ett arbete som måste pågå under hela året ute i verksamheterna och i socialnämnden.

Vi har beslutat om riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen och gemensamma principer som ska gälla i Vilhelmina Kommun.

Redovisning av arbetsmiljökartläggning medicinsk enhet och där vi begärt in uppgifter om vad en leasing bil till denna grupp skulle kosta så att deras arbete underlättas.

Beslut om verksamhetsplan för äldreomsorgen och handikappomsorgen och vi har fått information om patientsäkerhetslagen.

Avgifter är ett ärende som kommer upp ofta och vi har beslutat att gå igenom dessa grundligt under hösten 2011 för att se om vi ska göra om vårt avgiftssystem, och jämföra med hur andra kommuner gör.

Två mycket kompetenta och omtyckta tjänstemän har gått i pension, Birgitta Jonsson våran MAS, och vård och omsorgs chefen Barbro Johansson. Det är mycket kunskap och historia som går iväg med dessa personer men jag önskar dom lycka till med sin nya tillvaro.

Vi tog beslut om ny organisation efter många och långa diskussioner. Åsikterna är många och det är bra. I vårt förslag till beslut så har vi en förvaltningschef och en utredningssekreterare som är direkt underställd förvaltningschefen som är direkt chef över alla områdescheferna i vård och omsorg och IFO chef. Det blir en något plattare organisation då vi tar bort ett chefs led.

Vi har utökat med en områdeschef som placeras på Tallbacka dit även Medicinsk enhet placeras som en enhetlig grupp vilket vi tror är viktigt att dom fortsätter att vara. Att en chef till placeras på Tallbacka är utifrån den höga arbetsbelastningen med ett boende med 65 + 14 personal och 51 boendeplatser + en plats korttidsboende, på endast en arbetsledare. Detta gör vi S och V för att få någorlunda lika arbetsbelastning på dom områdeschefer vi har idag och vi tror att det är närmast brukarna och personal vi behöver chefer.

Det finns de som påstår en massa strunt och skriver på bloggar, att vi gör en omorganisation i socialnämnden utifrån att det ska gagna några i det egna ledet, men det säger väldigt mycket om dessa personers egna sätt att bedriva politik och verksamhet.

Det var Maria Kristoffersson under sin korta tid som ordförande i socialnämnden som genomförde en organisationsförändring som skulle utvärderas och det har vi nu gjort och kommit fram till det förslag som vi lagt.

Vi i S och V ser till behovet och helheten i våra verksamheter, strukturerar och styr utifrån det, inget annat som det påstås från några i alliansen.

Glad sommar på er alla, Annika Wibrell Socialnämndens ordförande


Ödmjukhet, insikt och vidsynthet

Jag har tidigare sagt att vi från Socialdemokraternas sida inte kommer att tillåta att lögner och medvetet undanhållande av fakta inte kommenteras. Vi vill däremot inte bidra till att dra ner debatten till den nivå som Kristdemokraterna och nu Centern gör. Det senaste inlägget av Maria Kristoffersson i sin VK-blogg är bara ett i raden av insinuanta och osanna inlägg. Därför vill jag förtydliga vad som är sant och vad som gäller enligt den lagstiftning som styr bl a kommunalval.

Kristoffersson menar att fullmäktiges val av styrelsen och nämnderna skulle göras om. Lindrigt sagt - man häpnar! Vi skulle enligt Kristoffersson välja utifrån mandat i valet och väljarnas röster i ett proportionerligt val (hon menar säkert då proportionellt val). Då skulle det blir rätt. Men det är just vad kommunfullmäktige gjorde den 1 november 2010. Alla poster tillsattes efter valresultatet och inget annat! Allianspartierna har fått de platser de har rätt till enligt valresultatet, men det försöker Kristoffersson förmå Vilhelminaborna att tro inte har skett.

Jag tror att jag vet var skon klämmer. Kristoffersson fick inte förtroendet att väljas till kommunstyrelsens vice ordförande. En överväldigande majoritet av kommunfullmäk-tiges ledamöter, och då inte bara Socialdemokrater, ville inte ha Kristoffersson på den platsen. Den fråga som hon borde ställa sig är - varför?

Ett löfte till Kristoffersson och Allianspartierna - något omval av styrelse och nämnder kommer inte att göras om.

En uppmaning till Kristoffersson och andra som sysslar med att systematiskt föra folk bakom ljuset - sluta med dessa tilltag! I det långa loppet är dessa "demokratins dödgrävare" de stora förlorarna. Vinnarna kommer att vara de som lovat att uträtta nåt och som också gör det.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Okunskap och inkompetens

I en grannblogg ondgör sig en numera rätt välkänd person inom ett numera ganska rudimentärt parti över ett uttalande jag gjort ang en inbjudan till samtal som kommun-fullmäktiges presidium skickat till samtliga gruppledare i fullmäktige. Han kan som vanligt varken hålla sig till fakta eller sanningen om man så vill.

Min undran var varför tre partier inte svarat på inbjudan, medan tre svarade i princip med vändande post (Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet). Personen ifråga undrade om det var så konstigt med tanke på vem som skickat inbjudan!? Jag upplyste då honom om att det var kommunfullmäktiges presidium - alltså jag själv, Inga-Lena Larsson (KD) och Anita Johansson (S) som stod bakom inbjudan och hade inte ett dyft med partipolitiska diskussioner att göra utan om arbetsformerna i fullmäktige m m. Med den vinkling han gjorde, så ifrågasatte jag om mottagarna av denna inbjudan inte hade förstått varifrån den kommit och vad den handlade om. Därav min fundering om det möjligen kunde bero på okunskap eller inkompetens. En snäll tolkning av uteblivna svar är att man inte läst inbjudan tillräckligt noga. Däremot så förstår jag till fullo den aktuella personens avsikter - de gamla vanliga att smutskasta Socialdemokraterna. Men, upplysningsvis - nu har nog sympatierna tippat över i en riktning som den personen inte kan vara så glad för.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Leva & lär!

Livet är en resa där man under åren som går samlar på sig olika erfarenheter. Livets väg har lika många variationer som det finns människor. Det är det som gör mig mest förundrad över hur vi i Vilhelmina som arbetar inom politiken och samtidigt säger oss vilja göra allt för kommunens bästa, ändå inte kan enas om ett mål. 

Kampen om att slå det största slaget mot sina meningsmotståndare pågår för fullt. Man ger sig inte bara på organisationer utan även enskilda personers privata förhållanden. Det kanske är tid att ta ett steg tillbaks och reflektera över situationen. Det är min övertygelse om att det hårdaste slaget blir inte mot Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet Moderaterna eller Politiskt alternativ eller dess enskilda medlemmar utan det blir mot den kommun vi håller kär och vill utveckla. 

Jag tror att vi i denna tid tar ett steg tillbaks. Vi skriver inte den sista förödmjukande kommentaren utan vi enas om att vi inte är enig i allt. Men att vi tillsammans ska jobba för Vilhelmina och dess positiva utveckling. Vem vill flytta till en kommun där det råder undantags tillstånd och man som bäst håller på och gräver en skyttegrav mitt i samhället. 

Detta är ett ärligt försök att bättra på klimatet. Jag hoppas att man imorgon kan gå ut i solen och lämna hjälmen hemma. Men det är ju som alltid upp till var och en att ta det steget.


Kärkkäinen går på i ullstrumporna

Enligt en, tydligen kommande insändare i VK, bemöter Jonny Kärkkäinen den insändare som jag skrivit och som fanns införd i VK den 1 juli. Det som hände i fullmäktige den 20/6 plågar tydligen Kärkkäinen rejält, då han respektlöst försöker inbilla folk att han och några till är förföljda och att beslutet om att inte bevilja honom (och Maria Kristoffersson?) ansvarsfrihet skulle vara ett utslag av "politisk missnöjesmarkering mot en för makten obekväm oppositionspolitiker". Återigen detta hybrisbeteende som Kärkkäinen tidigare visat prov på. Kärkkäinen kan knappast betraktas som obekväm, men däremot - och tyvärr efter många år i politiken - som påtagligt okunnig och med bristande respekt för de demokratiska institutionerna. Han tar heder och ära av kommunrevisorer och en majoritet av fullmäktiges ledamöter och då inte bara socialdemokrater! Det halmstrå han hänger upp sin argumentation på är påhittad och konstruerad av honom själv. Anledningen är inte svår att förstå. Hans anseende mår inte väl av den mycket allvarliga prickning han fått av fullmäktige och därtill ska beaktas att detta är det första som hänt i Vilhelmina kommuns historia (såvitt jag kan minnas).

Sen har han dessutom fräckheten att påstå att jag skulle ha glömt att ytterligare några inte skulle beviljas ansvarsfrihet, nämligen kommunstyrelsens samtliga ledamöter - för ett enhälligt beslut om ett lån till ett företag med utvecklingsplaner i övre Vojmådalen. Ett beslut där hans partikollega och ytterligare allianspolitiker deltog. Kärkkäinen har ytterligt svårt med sina valda referensramar. Han påstår dessutom att beslutet är olagligt trots att förvaltningsrättens dom inte vunnit laga kraft. Kärkkäinens beteende skadar politiken och Vilhelmina kommun. Jag hoppas att han snart har insett det och att han snart kommer till sans.

MItt inlägg här kan möjligen betraktas som ett försök att hålla igång den destrukiva debatt som pågått i Vilhelmina under en längre tid men det är absolut inte avsikten. Jag har själv bestämt att inte elda under detta bedrövliga samtalsklimat, men jag har också bestämt mig för att aldrig tillåta andra beljuga politiken eller politiker och jag accepterar inte att erfarna politiker använder lögnen eller fabricerade påståenden för att skydda sin egen oförmåga eller för att kränka sina politiska motståndare. Det skulle vara orätt mot väljarna i Vilhelmina kommun.

K G Abramsson
ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

En seger för mänskligheten...

..Suzanne Lindberg Sellin  skriver dagens om röstning om sjukförsäkringen

och Conny Forsström skriver om Olof Palmes empatiska ord om varför han var en Demokratisk socialist.

Idag känner jag mig också stolt över att vara demokratisk socialist. Vi har tagit ett första steg att återställa det som borgarna raserat .

Det går inte tillräckligt fort, men bättre än inget alls.


 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jag vill inte vara...

..negativ , men nu är det varmt. Så varmt så att det börjar bli för varmt...Nej jag ville inte säga det men tyvärr...  Det får bli en skuggig plats i dag där det blåser lite lämpligt.

På Apoteket inhandlades Resorb igår. Jag har känt några dar att jag inte hinner vätska upp mig ordentligt , så en extra "boost" kan aldrig vara fel... och tur att vi tänkte så , för maken höll på få ett riktigt värmeslag igår... men en Resorb upplöst i vatten, gjorde susen och han mådde mycket bättre nästan direkt. I morse tog han ännu en och nu mår han bra igen. Själv mår jag också bättre nu. Den dova huvudvärken som hängt över mig  i flera dagar är nästan väck.

På tal om Apotek så kom diskussionen upp på FB om att det var så bra att Apoteket är avreglerat för nu går det minsann få tag i grejjer... Jag vill än en gång vittna emot detta påstående. Det går inte alls bättre att få tag i grejjer numera. Ja vissa saker kanske... Alvedon och sånt som man numera kan köpa vart som helst. Men min mediciner kräver förbeställning och inte ens det hjälper ibland... Det kan periodvis vara väldigt svårt att få tag i.

Det blir ett litet moment 22 när du å ena sidan inte kan beställa din medicin i hur god tid som helst, pga av den där tidsregeln. Å andra sidan så måste man vara ute i väldigt god tid för det tar tid att få hem medicinen... och jag tar inte ens upp frågan om priset, som skulle bli billigare med avreglering. Resultatet har blivit mindre förpackningar men ändå dyrare. Jag har bara en sak att säga om detta...Vi är grundlurade!

NU ska jag försöka uppdatera mig om  dagens debatt om sjukförsäkringen...

Hej på en stund !

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar