Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från april 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Gratis reklam

Sossebloggen hårdbevakas tydligen, för 00:38, ca en timme efter att jag lagt ut mina bloggar, skrevs det ett inlägg på VK:s kommentarsfunktion.

HG ondgörs sig över mina taffliga försök till förklaring kring ombudgeteringen.
 Jag har kommenterat Marias bloggar inte kommunfullmäktige i sig.
Ärendet handlade om överföring av medel inte investeringsbudgeten och har man synpunkter på våra förslag borde man ha satt sig in hur det förhåller sig.
Åke förklarade, bl a på frågan om varför socialnämndens begäran var "nollad" och om inte behovet av att byta ut vägbelysningen kvarstod, att förutom dessa överföringar finns det en investeringsbudget för kommande år.

Eriksson skriver 10:04 att jag gnälltycker i efterhand, men Marias blogg kom ju efter fullmäktige och det är den jag reagerade på och jag skrev så snart jag kunde.

Som vanligt så är det tydligen fullt tillåtet att skriva osakligt, men när vi går in och bemöter det så är det gnäll, pinsamt, häxjakt, vuxenmobbing mm.

Exempel 6, val av vice ordförande i kommunstyrelsen

”Sist på dagen kommer punkten val av vice ordförande kommunstyrelsen…De väljer alltså en av deras kandidater till den post som vi fått oss tilldelad efter valet…Är det inte folket som väljer vilka företrädare man vill ha i det politiska styret.”

 

Valet avgör endast förtroendevalda till kommunfullmäktige och mandatfördelningen.

Folket väljer inte företrädare i nämnder och styrelser, det gör partierna.

 

Hur valet och kryssen tolkas och värderas är upp till partierna att avgöra.

 

Hur den borgerliga gruppen "viktar" olika uppdrag är upp till dem, men valet av olika funktioner föranleder inget nyval som Maria ville påskina vid kommunfullmäktige.

 

Oppositionsrådet avskaffades av den borgerliga majoriteten under förra mandatperioden och kanske förstår de nu varför vi så enträget under alla år försvarat den funktionen.

 

Vice ordförandeposterna är en funktion och har egentligen inget med oppositionsarbetet att göra.

 

Vice ordförande företräder inte oppositionen utan har som uppgift att kunna ersätta ordförande när så behövs och självklart måste majoriteten kunna lita på den person som utses till det.

 

Lika självklart är att den personen måste ägna tid åt och prioritera det kommunalpolitiska arbetet, något som Maria inte har gjort.

Exempel 5, val av styrelseledamöter i destinationsbolaget

"Destinationsbolaget beslutades och det är ett av de ärenden som ligger mig varmt om hjärtat då vi drev frågan så frenetiskt förra mandatperioden…Tyvärr får jag inte sitta med i styrelsen då Vilhelmina inte valt vice ordförande."

 

Inget hindrar att kommunstyrelsen utser någon även om vi inte valt någon vice ordförande.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Budgetcirkel 2011

Budgetcirkel med de sedvanliga excelfilerna som Åke har hur många som helst i lager... och vi jobbar på...blir bra det...

Vi hann också med en stund uppdatering och några roliga historier och go'fika... Sen spånade vi också en stund om framtiden och vad man kan göra med den. Ideer finns det gott om. Bra att veta ! Kan komma väl till pass en vacker dag.  Ett bra möte iallafall... Man känner sig upplyft och stark när man kommer hem från en sån här kväll. NU gäller det att hitta bingen.

G'natt alla goa vänner!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Exempel 4, ombudgetering 2011 avs 2010 års verksamhet

"Efter lunch fortsätter vi med investeringar där alla gamla beslut på investeringar är raderade och nu gäller bara de prioriteringar som s+v lagt fram. Det betyder att det faller bort en massa investeringar som inte blir gjorda. Torget, kvicksilverlamporna som skulle bytas ut då det blir förbjudet att ha kvicksilver kommer att vara kvar 2011 då de flyttar pengarna till andra objekt som de prioriterar.”

 

Ärendet var inte investeringar, det var ”ombudgetering 2011 avs 2010 års verksamhet” och handlade om hur mycket vi skulle överföra.

 

Av 2010 års investeringsbudget på ca 38,5 miljoner har borgarna inte lyckats sätta mer än 13,5 miljoner i arbete.

Om investeringarna var så viktiga, varför har de då inte gjort något åt det?

 

Av de resterande 25 miljonerna överförde vi ca 21,3 miljoner.

 

Vi har inte flyttat pengarna till andra objekt, endast fört över det som inte gjorts 2010 och som vi ansåg bör åtgärdas 2011.

Halva 2011 har snart gått och 2012-14 har vi sammanlagt 9 miljoner för vägbelysning, tre miljoner per år, förutom det som överfördes till 2011.

 

För övrigt så framförde Maria Kristoffersson och Tommy Streling, behovet av att föra över 300 tkr för kartering av ledningsnätet i byarna, men om inget har gjorts 2010, varför föra över dessa pengar när det finns anslaget 300 tkr per år 2011-14?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Exempel 3, arvode vid partigruppsmöten inför Kfm

"Vi tycker att fullmäktiges förberedande möten ska ligga på kvällarna både för att det blir billigare för kommunen men även för att fler ska kunna delta då demokratin behöver breddas. Fler kan delta om man inte behöver ta ledigt från jobbet och begära arvode.”

 

Det står den borgerliga gruppen helt fritt att förlägga sina möten till kvällstid, men gruppmötena är till för de förtroendevalda och är inte ett partimöte för övriga medlemmar.

 

Det finns ledamöter med lång resväg och ledamöter som jobbar kvällar och nätter.

Vi vill bredda demokratin för de förtroendevalda genom att förlägga gruppmötena till dagtid.

På så vis får ledamöterna drägligare arbetsförhållanden, vi kan sätta oss in de olika frågorna under fler timmar och det blir lättare att kalla in tjänstemän och bjuda in gäster.

 

De utökade kostnaderna på ca 300 kronor/person uppstår i och med att man ersätts för heldag i stället för grundarvodet.

Rätt till förlorad arbetsinkomst har man oavsett när sammanträdet förläggs.

Exempel 2, bokslut 2010

”2010 var ett bra år och ekonomin gick plus, det är så otroligt skönt att veta att nästan 10 miljoner plus blev resultatet av fyra års slit och hårda arbete för att kunna få kommunens ekonomi i balans…Årsredovisningen kommer inte upp vid detta fullmäktige möte, utan skjuts till i juni. Jag förstår inte riktigt varför.”

 

Trots att information har getts och gavs, att bokslutet inte är klart förrän alla poster är rätt förda, så förstår hon inte att överskottet kanske blir betydligt mindre.

 

En förklaring kan ju vara att hon inte deltagit i alla möten, trots att hon tidigare försvarat sin frånvaro med att hon har koll på vad som händer och att borgargruppen diskuterar aktuella frågor.

En annan förklaring kan ju vara att hon var ouppmärksam vid fullmäktige.

Ytterligare en förklaring kan vara att hon helt enkelt inte förstår hur det förhåller sig och det förklarar ju i så fall de senaste fyra årens ekonomiska turbulens.

 

Hur som helst, vi inväntar slutredovisningen på flytten av Regnbågen, kostnader som ska bokföras 2010, samt en periodisering av förutbetalda ersättningar, ersättningar som ska räcka flera år och därför inte kan bokföras som en intäkt 2010.

 

”Kan det vara för att s+v vill försöka få överskottet från 2010 att bli mindre och flytta mer pengar från 2010 till 2011?”

 

Här försöker hon misstänkliggöra oss, förra gången det begav sig var det ekonomienheten som var syndabocken.

Allt för att inte behöva ta ansvar för sitt eget agerande och tillkortakommande.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Exempel 1, enkla frågor

”Alliansen lade fram några enkla frågor till ordföranden i början av dagen. Ordföranden ville dock inte ta upp dessa då han ville ha tid på sig att svara, så det får väl komma upp vid nästa fullmäktige. I landstinget får man lägga enkla frågor och få dem besvarade men inte i Vilhelminas fullmäktige, jag undrar vad som gör skillnad?”

 

Frågorna var ställda till mig och Åke Nilsson så fullmäktiges ordförande behövde inte tid på sig att svara, däremot så följde ordförande det reglemente som fullmäktige, inklusive Maria Kristoffersson antagit.

 

Om Maria och andra borgerliga företrädare prioriterat det kommunala förtroendeuppdraget framför annat, så skulle de slippa liknande fadäser.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dax att ta bladet från munnen.

 

Efter att ha tagit del av Maria Kristofferssons bloggar känner jag att måttet är rågat.

 

Ljuger hon medvetet? I så fall är det djupt beklagligt.
Förstår hon inte bättre, förstår hon inte hur det förhåller sig? I så fall må hon vara förlåten.
 Är det helt enkelt så att hennes idoga skrivande/bloggande under pågående möte gör att hon inte tar till sig det som sägs? I så fall är det förklarligt men inte förlåtligt.

 

En person som medvetet eller omedvetet går fram med osanning, en person som inte prioriterar det kommunalpolitiska uppdraget och skaffar sig nödvändig information, en person som inte drar sig för att insinuera och framställa andra förtroendevalda i dålig dager, en person som verkar tycka att titlar och mediebrus är viktigare än konstruktivt politiskt arbete har i vart fall inte mitt förtroende att vara kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Jag kommer att ge några exempel, men för att texten inte ska bli för lång och för att göra ev kommentarer mer begripliga, så delar jag upp dem i egna bloggar.

 

För övrigt tycker jag att det är tråkigt när man i talarstolen indirekt påstår att vi, s+v, är falska, opålitliga och inte vågar stå för våra åsikter.

Något liknande har jag inte upplevt tidigare.

När ska man anses överbevisad?

Maria Kristoffersson fortsätter att slå blå dunster i folk. I sin blogg skriver hon onsdag kväll att man får ställa frågor vid landstingsfullmäktige men inte i fullmäktige i Vilhelmina. Vad är skillnaden, skriver hon.

Det är så att man tar sig för pannan. Jag har redogjort för vilka regler som gäller, men antigen så läser hon inte mina inlägg, eller så förstår hon inte. Jag gör i alla fall så att jag kopierar in just de bestämmelser som gäller frågor i Vilhelmina kommuns fullmäktige. Denna bestämmelse har Maria Kristoffersson varit med att fatta beslut om.

"FRÅGOR (5 kap 54 – 56 §§)

32 §  En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast kl 13.00 en arbetsdag före det sammanträde vid vilken ledamoten avser ställa den. Vad som sägs i  31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts."

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg - frågorna rafsades ihop nån timme före fullmäktigesammanträdet början. De lämnades till mig som ordförande i fullmäktige när sammanträdet började. Föraktet för fattade beslut och gällande regler är uppenbart.

Detta är alltså ett utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning och såvitt jag förstår så går det inte att missförstå vad som gäller. Men Maria Kristoffersson har tydligen inte förstått. Men så har det varit med flera frågor. Nu senast i samma fullmäktige så förstår hon inte varför ett plusresultat på många miljoner kanske krymper ner till nån futtig miljon. Ändå har hon som kommunalråd och kommunstyrelsordförande haft huvudansvaret för vad som skett bl a under år 2010. Nu vill hon inte ta ansvar, när sanningen hinner ikapp henne. Och hon aspirerar på funktionen som vice ordförande i kommunstyrelsen??!!

Ja, döm själva. Vem är det som far med villfarelser och vad är syftet? Hur långt är hon och hennes borgerliga medlöpare beredda att gå i att förnedra sig själva? Hon har också fått hjälp av "han som vet bäst och som vet allt" och som en gång i tidens begynnelse slog följe med det numera rudimentära partiets partiledare i Vilhelmina.

K G Abramsson

 

<?xml:namespace prefix = o /> 

Kan inte påverka politiken?

Enligt ett referat som kan läsas i dagens VK, säger Maria Kristoffersson att man från oppositionen inte kan påverka politiken. Där nämns bl a Destination Södra Lappland, ett aktiebolag under bildande för att paketera och marknadsföra turistprodukter inom de fyra medverkand kommunerna (Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund). Kristoffersson kommer här med en nyhet. Jag visste inte att det var tillåtet att driva politik i aktiebolagsstyrelserna. Jag har fått lära mig att där råder helt andra regler och bolagsverksamheten styrs av bl a aktiebolagslagen. Kan det vara så även här att lagar och regler inte betyder nåt för henne och för oppositionen i övrigt?

För övrigt så har alliansen (oppositionen) alla dom platser dom förtjänat genom valresultatet. Bara för att man nu inte har fått Maria Kristoffersson som vice ordförande i kommunstyrelsen, så har man tappat all insyn, all påverkansmöjlighet, förlorat all information och är helt utestängda från politiskt inflytande i Vilhelmina kommun. Skulle de göra nån skillnad, då Kristoffersson, som faktiskt sitter i kommunstyrelsen, i kommunstyrelsens arbetsutskott om hon var vice ordförande? Hon deltar ju ändå bara sporadiskt i dessa sammanträden! Genom ett viceordförandeskap garanteras man inga andra politiska plattformar vare sig i kommunen eller nån annanstans. Sluta med att slå blå dunster i folk som inte har haft möjlighet att sätta sig in i hur den politiska verksamheten fungerar och vilka regler som styr den.

Jag börjar misstänka att allt detta missnöje från oppositionens sida emanerar ur det faktum att man förlorade valet och att man dessförinnan la förslag, som också blev beslutat i fullmäktige, om att avveckla oppositionsrådsposten. Var man så naiv att man trodde att man skulle vinna val och därmed göra sig kvitt en kraftfull oppositionspolitiker från Socialdemokraterna i form av oppositionsråd? Men vad är det ordstävet säger - svinhugg går igen!

Nu hotar personer från Centern och Kristdemokraterna att lämna politiken. Men det lär inte vara några problem, för där står andra partister i dessa partier redo att ta över enligt en känd Kristdemokrat. Om politiken inte är intressant och man inte tål motgångar, så - vad väntar ni på?

Vi socialdemokrater tänker i vart fall jobba vidare med att förverkliga de löften vi gav i valet. Vi har redan börjat och det kommer att hända mer, var så säker.

K G Abramsson

Frukostmöte Stenmans

Frukostmöte 28 apr kl 08.00

Christer Staaf   Kultur & Fritid  Vilhelmina kommun
 
Stenmans konditori torsdag 28 april gästas frukostmötet av Christer Staaf som talar om Vilhelmina som årets berättarkommun, kulturveckan 4-10 juli och andra intressanta saker som händer i Vilhelmina kommun under året. 

Varje torsdag kl 08.00 träffas vi på Stenmans konditori
och intar en billig och god frukost, och snackar om
aktuella frågor som berör vår kommun.
Varje vecka får vi besök av en intressant

person / företag.
Företagare, politiker och övriga intresserade är

varmt välkomna.
Kom ihåg Stenmans kl 8 på torsdagar

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Verklighet eller dikt?

I en grannblogg kan vi nu läsa ett referat från dagens fullmäktigesammanträde signerat Maria Kristoffersson. Då referatet, eller inlägget om man vill kalla det så, är behäftat med både klena sanningar, snedvridna analyser och i övrigt väldigt olustigt, vill jag kommentera detta i det följande. Ett citat:

"Alliansen lade fram några enkla frågor till ordföranden i början av dagen. Ordföranden ville dock inte ta upp dessa då han vill ha tid på sig att svara, så de får väl komma upp till nästa fullmäktige. Frågorna som jag ställde .....".

Sanningen är denna. Alliansföreträdarna satt under morronen, före fullmäktigesammanträdets början, och rafsade ihop sju frågor ställda till dels kommunstyrelsens ordförande, dels till ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden. Som ordförande i kommunfullmäktige har jag att tillämpa de regler som gäller fullmäktiges hantering av ärendena, bl a frågor ställda till majoritetens företrädare. Enligt den arbetsordning som gäller för fullmäktige, vilken beslutats av fullmäktige utan invändningar ifrån alliansen, ska frågor vara skriftliga och inlämnade till expeditionen senast kl. 13.00 en arbetsdag före det sammanträde då frågan ska besvaras. I detta fall skulle frågorna har varit inlämnade absolut senast den 21 april för att kunna besvaras vid dagens sammanträde! Att sen ha mage att undslippa sig en kommentar i anslutning till frågans prövning i fullmäktige i stil med "är detta demokrati" är osedvanligt ogenomtänkt och visar åtminstone en alliansföreträdares förakt för regler som beslutats i endräkt för att respekten för demokratin ska kunna upprätthållas.

Jag noterar, när jag läser det aktuella blogginlägget, att Maria Kristoffersson förmodligen sitter och skriver i sin blogg under pågående fullmäktigesammanträde. Är det så, är det riktigt beklämmande att notera hennes minimala respekt för fullmäktige som folkvald församling.

Valet av vice ordförande har sysselsatt allianspolitikerna under en längre tid. Man hävdar att alliansen skulle ha rätt att tillsätta den funktionen, men så är inte fallet. Frågan prövades idag med resultat att den bordlades till fullmäktiges sammanträde i juni. Den debatt som följde under ärendets hantering gav dock det goda med sig att alla fick klart för sig att Politiskt Alternativ tydligen också ser en annan person på viceordförandeposten än just Maria Kristoffersson. Enligt ett inlägg av en av PA:s företrädare, hade en annan person tillfrågats, men tackat nej.

Sen har Kristoffersson mage att nu också försöka inbilla folk att alliansen skött den kommunala ekonomin och verksamheten under sin tid vid makten på sånt sätt att det nu är ekonomiska öveskott - "... nästan 10 miljoner plus blev resultatet av fyra års slit och hårda arbete för att få kommunens ekonomi i balans". Man häpnar! Vid sammanträdet upplystes fullmäktige om att resultatet med största sannolikhet närmar sig nån futtig miljon plus då viss periodisering av intäkterna inte genomförts i det prel. presenterade bokslutet. Dessutom är det under utredning huruvida kostnaderna för förskolan Regnbågen i Trissen medräknats till rätt belopp. Tills vidare preliminära siffror visar på rejält tillkommande kostnader för kommunen och skulle detta verifieras i slutänden, har det överskott som Kristoffersson berömmer sig av krympt till att närma sig noll! Och - ansvariga för dessa uppgifter och  det blivande slutresultatet är just alliansen, med Maria Kristoffersson i spetsen! Sen har hon mage att insinuera att Socialdemokraterna och Vänstern har velat skjuta beslutet om årsredovisning till juni för att få överskottet från 2010 att bli mindre och flytta mer pengar från 2010 till 2011!!!! Varken ekonomi eller kommunala regelverk vare sig det avser beslut eller bokföring har varit alliansen starka sida och tycks heller inte bli det framöver heller.

Inga mer pengar på politiken säger Maria Kristoffersson och alliansen. Alla gruppmöten ska vara på kvällstid för att bli billigare och för att flera ska kunna delta. Det beskedet ger tydliga indikationer på att alliansens partiarbete är minimalt, då politiken enbart ska skötas på kommunalt betalda möten. Partimöten och partiverksamhet sköter Socialdemokraterna på sin oavlönade fritid!

Vem drev egentligen frågan om destinationsbolaget Södra Lappland? Den som har tittat lite bakom kulisserna och lyssnat lite vet svaret. Kristoffersson, det är tid för en liten modifikation på den här punkten!

Så slutligen, när fick Centern sig tilldelat posten som vice ordförande i kommunstyrelsen? I valet, hävdar Maria Kristoffersson. Jag hävdar att valet i september 2010 inte predestinerade Maria Kristoffersson som vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är hennes egen, och möjligen några fler i allaiansens, slutsats och konstruktion. För övrigt så hade kommunfullmäktiges valbredning inte handlagt frågan inför dagens fullmäktigesammanträde. Det var alliansens eget påhitt, men framfört av en ledamot i fullmäktiges valberedning.

En uppgift som jag inte tycker ska undanhållas Vilhelminaborna är den som en ledamot yttrade i fullmäktige, nämligen den att Kristoffersson tämligen ofta uteblir från sammanträden som hon valts att delta i. Dessutom tycks inte informationen inom alliansen fungera särskilt väl, då beslut fattade av t ex kommunstyrelsen inte når Kristoffersson som då inte deltar men som aspirerar på att innehan posten som vice ordförande i kommunstyrelsen??!!

Som upplysning så fick Socialdemokraterna 2 532 röster i senaste kommunfullmäktigevalet, Centerpartiet fick 569 och Kristedmokraterna 365. Som upplysning kan också nämnas att Socialdemokraterna i Vilhelmina inte sysslade med kryssningskampanjer i valet 2010.

K G Abramsson

 

Plakatmålning...

... hade jag aldrig varit med på förut, men det var jätteroligt... så det kommer jag att göra flera gånger...Kreativiteten flödar och skratten är aldrig långt borta. Högljutt blir det också när det är många som pratar i mun på varandra  samtidigt som skylttillverkare bankar med hammare och spik och häftpistolerna klickar. Fina skyltar blev det också. Studiecirkeln  blev också en bra diskussion och vi fortsätter att fördjupa oss i frågan.

Dagens Fullmäktige blev på ren svenska ett rent spektakel, med oppositionens företrädare som dirigenter. Men som vanligt så vinklar man det som att det skulle vara sossarnas fel och vi blir beskyllda för både det ena och det andra. Saker som man sedan får ta tillbaka och be om ursäkt för. Man sår ett frö av misstänksamhet och misstänkliggöranden och sen tar man tillbaka. Men fröet är ju redan sått då... Det är ju visserligen hedervärt att man ber om ursäkt, men man börjar ju fundera vad som är syftet när det händer gång på gång...Varför kan man fråga sig?
I övrigt så har vi socialdemokrater från allra första stund varit väldigt tydliga med var vi står och hur vi tänker driva vår politik, så allt prat om att vi skulle vara falska och opålitliga  och allt vad vi har fått höra tillbaka visas härmed bestämt... Om det är nån som inte har uppfattat vad vi har deklarerat så har man inte lyssnat. Så enkelt är det!
Nu väntar bingen på en utschasad rugguggla och i morn är en ny dag. Då ska vi ha dator skola jag och lilla mamsi
Gonatt goa vänner och tack för idag.

GLAD PÅSK

GLAD PÅSK


0 kommentarer | Skriv en kommentar

STUDIECIRKEL


Studiecirkel

Tillsammans mot Framtiden

Tid: Onsdagen 20/4, kl 18.30

Plats: Folkets Hus

Ledare : KG och Kicki


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Välkomna alla S-medlemmar !

gm/ Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Spara och slösa

I dagens VF läser jag på insändarsidan att Vilhelmina kommun slösar med pengar.

Jag har full förståelse för att föräldrar är besvikna på beslutet att inte godkänna ansökningarna om fristående förskolor, men med en brist på sju platser finns det inte underlag för en ny avdelning.
Att i det läget bevilja ansökningarna skulle ha inneburit minskat antal dagbarnvårdare och uppsägning av personal.

Vi fortsätter planeringen utifrån behov och efterfrågan.
Antalet barn är nära nog konstant, men trycket på förskoleplatser kan komma att öka och då behöver vi se över vår organisation och fundera på var en ny avdelning bör ligga.
Vårt beslut innebär att vi kan göra det utan att förhasta oss.

Vilhelmina kommun har en bra barnomsorg med dagbarnvårdare och förskolor, egna såväl som fristående, och att satsa på den ser jag inte som slöseri med pengar.
Tomma lokaler och rivningar kostar och kan vi nyttja det vi har på ett förståndigt sätt så är dessa investeringar en vinst för kommunen.

Ombyggnationerna på Strandvägen utreds för tillfället och det lär vi få anledning att återkomma till när notan är klar, men när det nu har investerats miljoner i utemiljön där, så finns det all anledning att se över möjligheten till samutnyttjande.

Alltså...

... hur tänkte han nu då?
Johan Norberg Tidigare idepolitisk chef på tankesmedjan Timbro.
 
Han menar att lagstadgad semester ska avskaffas och bli en angelägenhet mellan anställd och företagare...

 Utan att gissa alltför grovt så skulle jag vilja påstå att här har vi ett typexempel på vad som händer om man inte minns historien. Hur såg det ut för en arbetare innan man införde lagstadgad semester, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pension osv. allt det där som borgerliga välbeställda numera tycker är onödigt .

Jag är glad att min pappa som växte upp under de förhållanden som rådde innan alla välfärdsreformerna genomdrevs av socialdemokraterna, inte längre lever och behöver se det som händer nu. Han lär ju vända sig i sin grav ändå. Moderaterna motsatte sig i tur och ordning varjevälfärdreform. Som väl är hade dom inte mycket för det och jag hoppas innerligt att dom här ideerna som nu poppar bland dom som inte tror att dom kommer att drabbas inte ska finna någon grogrund, för det vore ju ren katastrof för Sverige. Ett gigantiskt kliv baklänges i utvecklingen.
Man blir förbannad på ren svenska när man läser sånt här
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12898501.ab

Jag protesterar!

Kristina Norman


Taggat med: 

,

STUDIECIRKEL

STUDIECIRKEL

BUDGET

Tid:Måndagen 18/4, kl 18.30

Plats:Folkets Hus

Ledare: Åke Nilsson


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Studiecirkel

Tillsammans mot Framtiden

Tid: Onsdagen 20/4, kl 18.30

Plats: Folkets Hus

Ledare : KG och Kicki


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Välkomna alla S-medlemmar !

gm/ Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fortsättning följer

I en kommentar har jag uppmärksammats på att Vilhelmina, på VK:s hemsida, liknas vid Öststaterna.
Eftersom inlägget kom efter mina bloggar här, så utgår jag från att det är mig som kritiken riktas mot.

 

Skribenten anser att sossar inte ska recensera oppositionen och att det är oppositionens sak att granska makten inte tvärtom.

 

Jag kan bara beklaga att deras politik inte tål insyn.

 

De har i bloggar, intervjuer och pressmeddelanden gått ut med sin åsikt om Kefas och deras uppfattning om oss, men vi ska inte få förklara vår syn på saken och ställa de olika uppgifterna mot varandra.

 

Här kommer mera information.<?xml:namespace prefix = o />

 

De har inte sagt hur förslaget ska finansieras, bara att deras budgetförslag för 2012, som förutsätter en utökad ram på 2 850 tkr, är högre än vårt.

 

Konsekvenserna för 2011 på ca 2 miljoner har de överhuvudtaget inte nämnt.

 

Budgetförslaget för 2012 baseras på befintlig verksamhet och där finns inte de två nya fristående förskolorna medräknade.

Kostnaden på ca 4 miljoner innebär därmed att den kommunala verksamheten måste minska i motsvarande grad.

Om ramen inte utökas så blir besparingen närmare 7 miljoner.

 

Enkel mattematik som verkar svår att förstå för vissa.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg