Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från mars 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Extra partikongressen 25-27/3

Det var en fantastisk upplevelse att få delta i socialdemokraternas extrakongress, 25 mars t o m 27 mars. Vi var ca 350 ombud från hela landet och vi som representerade Västerbotten var 17. Ifrån Vilhelmina var det Åke Nilsson och jag. Dessutom var det naturligtvis alla ”höjdarna” inom vårt parti samt de som tidigare varit i regeringsposition. Ingvar Carlsson, Göran Persson och Lisbeth Palme (som var inbjuden som Olofs maka) deltog, Övriga särskilda inbjudna gäster fanns också. Vi i vår Västerbottensdelegation hade även Ibbe (Ibrahim Baylan) och Lorenz Andersson med oss i vissa sammankomster.

 

Det var med stor förväntan att få se och höra den nya ledarduon Håkan Juholt och Karin Jämtin. Och förväntningarna överträffades med råge. Det var ett fantastiskt tal Håkan höll, och allt kändes precis rätt i allt han vill ska ske i partiets nystart. Han inledde med; kulturens betydelse för den enskilda människan. Han talade om social demokrati som berörde förskola, skola, äldrevård/omsorg, rätten till arbete, pensionerna, infrastrukturen, frihet – jämlikhet och trygghet. Viktiga områden är, den alltför utbredda barnfattigdomen, den tydliga segregationen, den höga ungdomsarbetslösheten och den försämrade sociala tryggheten i landet. Detta och mycket mera skall bekämpas! Håkan Juholt formulerade många skarpa mål och nu är det upp till oss i föreningar och arbetarekommuner att ta tag i de kraftfulla maningarna, gå ut och profilera, värva nya medlemmar och agera för ett övertagande av regeringsmakten 2014. Om någon vill ta del av hela Håkans, Karin eller Monas tal så finns de hos mig.

 

Det som också gladde mig oerhört var, att så många yngre partikamrater äntrade talarstolen och där hade mycket bra framföranden under den allmänpolitiska diskussionen. Det var också markant många yngre kvinnor. Det bådar gott inför framtiden och utvecklingen av vårt parti. Jag skulle kunna berätta så mycket om dessa kongressdagar, men jag nöjer med ovanstående. Men jag kommer att muntligt berätta för alla som vill höra mera.

 

Som ni vet skall Västra Götaland och Örebro hålla val i maj (p g a ogiltigförklarade val 2010) – har ni vänner och bekanta där, ring och påverka dem till att rösta socialdemokratiskt!

 

Jag och Åke, var fram till Håkan och lämnade en gratulation – ett lycka till – och hälsade honom välkommen att besöka oss i Vilhelmina.  Han minns också det besök han gjorde i Vilhelmina för några år sedan.

 

Partivänner – detta känns stort och vi kommer att ta hem segern 2014.

 

Tack för förtroendet att ha fått delta i partiets extrakongress 2011.

 

Anita Johansson, Sandvik den 30 mars 2011

Det finns några ...

... bloggar som jag återkommande läser med stor behållning. Här kommer en av dom

Martin Mobergs blogg

Idag skriver han om hur trött han är på den borgeliga politiken... Han är inte ensam , kan jag säga ..

hej på en stund

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tillväxtdagen i Göteborg

Här kommer en inspelning från tillväxtdagen i Görteborg förra veckan.

Jag medverkade i en paneldebatt om besöksnäringen och infratruktur.

Håll till godo.

Tillgänglighet och infrastruktur - Del 2 from Journey West Media on Vimeo.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kö och platsbehov är inte samma sak.

Siffrorna kan ändras från en dag till en annan pga olika omständigheter, men av den senaste redovisningen utläser jag följande:

Kö 2011:        56 barn (12 barn har placerats under jan-feb, totalt 68 barn under hela 2011)
mars-juni       16 barn, bör rimligtvis vara placerade den sista juni
juli-dec         40 barn, inkl barn från Kefas

Lediga platser fr o m hösten:
i Förskolan:                                            50 (barn som går vidare till sexårsverksamhet)
i familjedaghem:                                      29 (barn som går från dbv till förskola)
TOTALT:                                               79

Nyplaceringar till hösten:
Allmän Förskola:                                      29 barn som flyttar till förskola från dbv
Barn utifrån:                                             7 barn.    
Kö+Kefas                                                 40 barn som önskar plats mellan juli-dec
TOTALT:                                                76 barn

Enkelt uttryckt så vet vi att 76 barn ska placeras i höst och vi har 79 platser.

Om de barn som står i kö fram tom juni inte har placeras uppstår en brist på max 13 platser.
Om alla födda -10 ställs i kö saknas ytterligare 19 platser. (Där är jag osäker på om det gäller hela kommunen eller enbart tätorten.)
Om de som idag finns på Pettersbacke beviljas uppehållstillstånd, saknas ytterligare 5 platser.
I jan 2012 tillkommer 3 barn i kö.

Fram till jan -12 spänner det alltså från 3 lediga platser, till som högst, då alla eventualiteter medtagits, en brist på 40 platser.
Till detta kommer att alla barn inte är i behov av heltidsplats.

 

Smädelserna fortsätter

I en grannblogg smädar en numera rätt välkänd Vilhelminabo och Kristdemokrat indirekt kommunens anställda. Det påstås frankt att kommunen inte tycks ha  kompetent personal att hantera de frågor och ärenden som läggs på deras bord.

Är det nån som än idag är tveksam till att det var alldeles utmärkt att Kristdemokraterna fick hjälp att avstå den "superkompetens" som var på väg in i kommunens "regering"?

För övrigt tycks "grinpellarna" samlas i grannbloggen, inte så många men övertydligt representerade i alla fall.

Julle gillar vitsar

Här kommer ett klipp från Håkan Juholts välkomtshälsning på kongressfesten.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Klang och jubelstämmning, Juholt i högform

Kolla på detta klipp. Juholts sista 5 min i sitt installationstal.

Vilken avslutning!

Vilken stämmning!

 

Håkan Juholts...

... tal möter idel bra kritik, och själv känner jag mig nästan lyrisk just nu efter att ha lyssnat på honom...  Mycket bra tal och han tryckte på precis rätt knappar. Han slog in huvudet på spiken . Rakt av !
Precis som jag önskade så tog han upp behovet av att återvända till vår ideologi och att vår politik som ta fasta på den som värdegrund i större utsträckning än vad som skett under en lång period.  Ja ... jag ska smälta intrycken men...
Jag är nöjd !

Hej på en stund


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bäva månde Fredrik Reinfeldt.

Jag har lyssnat på Håkan Juholts tal och konstaterar nöjd att valberedningen har gjort ett bra jobb.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

We want back down...

.. Är vår nyvalde partiledare Håkan JUholts ord till partiet, medlemmarna och svenska folket... Låter mycket bra tycker jag.

Nu vänder vi skutan och stävar iväg mot  Solidaritet, jämlikhet, rättvisa och frihet.

Nu blir det roligt att vara sosse igen...säger Majbritt Theorin...

Ja, jag har ju tyckt det hela tiden. Men så bor ju jag i Vilhelmina Kommun där vi på ett alldeles exeptionellt sätt har fått genomslag för vår politik.

Men nu kan det bara bli bättre... Nu har vi en ledare som vi kan sluta upp bakom tillsammans Vi blir enl. oppinonsundersökningar bara starkare och starkare och 2014 tar vi tag i det fortsatta utvecklingsarbetet i Vilhelmina  och viar att vi är en kommun på framåt marsch. Och vi tar över regeringsmakten i riket och börjar bygga upp det som moderaterna och deras svans partier har raserat under dessa år.

We want back down !

 

hej på en stund

LO S-fack klubb!

Kallelse till Styrelsemöte på Folkets Hus Tisdagen den 29/3 -11 kl 18.00. kommunal Lo-fack klubb är inbjudna och kommer att närvara. Vi kommer att diskutera kommande aktiviteter under 2011.

Vid frågor kontakta: Mikael Fjällstedt, Ordförande. Telefon: 070-628 51 21

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I väntan på Juholt

Nu väntar på att välja Håkan Juholt till partiledare.

God stämmning och mycket folk.

Det här blir bara bättre och bättre.

Att falla på eget grepp!

Vad Centerpartiet gör på sina luncher borde man kanske hålla för sig själv. I grannbloggen kan man läsa om de mest horribla slutsatser om kommunal verksamhet som kunnat skådas på långliga tider. Vad man möjligen kan hoppas på är att det är någon med haltande information och godtroget sinnelag som författat inlägget. Skulle det däremot vara någon med hygglig erfarenhet av kommunalpolitik och med någorlunda insikt, ja då är situationen allvarlig, mycket allvarlig.

Förskolebygget på Strandvägen som finns med i
bloggen – skulle enligt uppgift kosta 1,4 miljoner men har tydligen kostat 6,4
miljoner kronor?! Var finns denna redovisning att uppbringa? Vad har den
uppgiften att göra med att det skulle bli billigare med privata förskolor?
Äpplen blandas friskt med päron utan minsta tillstymmelse till förklaringar.
Vem är beställare, vem är ansvarig – antydningar görs om att beställningar har
gjorts av personal som inte haft det ekonomiska ansvaret. Men, kära läsare –
vad som däremot är fullständigt klart är att beställningen, genomförandet och
slutförandet av detta bygge skedde före den 1 november 2010! Vet ni vilka som hade
det politiska ansvaret före detta datum – ja just det, den borgerliga alliansen
med Centerpartiet i spetsen, med ett centerpartistiskt kommunalråd som
huvudansvarig och med uppgift att bl a ha överinseende över andra nämnders verksamhet!<?xml:namespace prefix = o />

De må vara precis hur det vill med tjänstemannaansvaret, men det s k revisionella ansvaret – det verkliga ansvaret alltså - ligger till 100% på politikerna, på de politiker som bestämde och som var i majoritet i kultur- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige – före den 1 november 2010. Gissa vilka som kommer att vara måltavla i den kommande granskningen och ansvarsutkrävandet av detta bygge? Tids nog får vi veta hur det förhåller sig då, enligt vad jag hört, en fullständig redovisning av projektet har beställts genom den nuvarande kommunledningens försorg och genom styrelsen i Vilhelminabostäder AB. Det finns ett par ordspråk som ligger nära till hands att rekommendera i detta fall – ”Man ska inte kasta sten i glashus …” eller "Den som enbart letar efter fel hittar ingenting annat".

Man skriver vidare om bollhallen, om omorganisation inom socialnämnden, man skriver om jäv inom miljö- och byggnadsnämnden, om upphandlingar m m. Man sprider osakligheter omkring sig på de mest fördomsfulla sätten. Månne formuleringarna vara ämnade att sätta igång osakliga diskussioner för att kasta skit på Socialdemokraterna? Men därvidlag har man nog gjort tidernas skamgrepp på sig själv!

Centerluncherna verkar vara tidernas skvallercentral med osakligheten som främsta kännemärke, men det är väl därför som ingen vågar underteckna skvallerspalten.

 

KG Abramsson                  Åke NilssonSjälvmål

På Vilhelminabloggen rapporterar Vilhelminacentern från sitt lunchmöte och jag förundras inte längre över de osmakliga anonyma kommentarer som dyker upp i media eftersom spekulationer, misstänkliggöranden och osanningar mm verkar komma från våra förtroendevalda.

Att man angriper oss är inte så förvånande och det lär vi få leva med, men jag trodde inte att man öppet och offentligt skulle klösa ögonen ur varandra.
Med såna vänner behöver man inga ovänner och jag beklagar de borgare som trots allt försöker göra ett seriöst jobb.

På VKs Tyck till...

... florerar ryktesspridning och felaktiga uppgifter i en allt snabbare takt. Jag brukar inte gå in på den sidan och kommentera och tänker inte börja med det heller.

Men nu har mitt namn blivit indragen i käbblet som pågår där och därför lämnar jag följande kommentar här i min blogg.

Inlägget som föranleder detta lyder som följer :

Nyheter

Kennet Fjellstet och Kristina Norman. När blev ni officiellt utsedda talespersoner för socialdemokraterna?
När och vart togs det beslutet?

Åsa Larsson  torsdag 24 mars


Svar på frågan.

Mig veterligen har jag aldrig blivit utsedd till talesman för någon. Däremot så nyttjar jag regelbundet min rätt att uttrycka min åsikt öppet.

Jag skriver på två ställen. Det ena är min egen blogg " Ruggugglans Näste"  på VK, och det andra stället är Vilhelminasossarnas blogg Möjligheterna(s) Vilhelmina. Gillar man inte det jag skriver eller mina åsikter så kan man enkelt hoppa över det.. Man behöver alltså inte läsa om man inte vill.

Ifråga om den andra personen som nämns så kan jag bara utgå ifrån att frågeställaren har fel namn, och att hon  egentligen menar Mikael... Som också har samma rättigheter som alla andra, att uttrycka sin åsikt.

 

 

Ring och fråga era politiker istället för att sprida rykten på olika webbsidor.

 

hej på en stund

Årsmöte...

Vilhelmina Arbetarkommuns repskap hade årsmöte igår, med sedvanliga årsmöteshandlingar information om dagsaktuella händelser och så hade vi en rätt så intensiv debat,t om valet av vår nya partiledare, som ska ske till helgen.

Vi kom fram till att ett enigt repskap ställer upp bakom valet av Håkan Juholt och Carin Jämtin som ny partiledare respektive partisekreterare. Många hade träffat denne man och hade idel goda saker att berätta om honom. Och han har också goda rekommendationer från andra håll, så vi tror att det blir ett bra val.

Det faktum att såväl Håkan Juholt som Carin Jämtin håller sin politik till vänster om mittenfåran och att moderater redan har slut på argument och tar till påhopp om utseende och annat ( http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/03/moderat-kallar-juholt-mansgris.html ) är också en bidragande faktor I min ögon för att det är rätt val för socialdemokraterna.

Våra representanter på kongressen Anita Johansson och Åke Nilsson fick alltså fullt mandat att rösta för den av valberedningen föreslagna konstellationen Juholt/ Jämtin.

Många var besvikna på det hemlighetsmakeri och det som upplevs som toppstyrning som förekommit I valarbetet. Men vi är också medvetna om att vi själva kunde ha varit mera högljudda och framåt  ifråga om att få igång en debatt I frågan.

Nu hoppas jag bara att när valet är över att socialdemokraterna tar tillbaka initiativet och uppdaterar vår ideologi, nämligen Solidaritet, Jämlikhet och Frihet. Och att alla kommer att ställa upp bakom vår nya ledare, för tillsammans blir vi starkare än nånsin och då vinner vi valet 2014.

Nåväl ...en mycket informativ och rolig diskussionsstund hade vi och vi avslutade mötet med gemensam förtäring I form av potatissallad och rökt karre, sallad , bröd och kaffe med kaka. Mycket gott!

Tusen tack till “förtruppen “ som hackade sallad och kokade kaffet...

En guldstjärna får ni av mig... och det är säkert fler med mig som sänder Guldstjärnor till er. Ingen nämnd ingen glömd.

Vi ställde oss också bakom förslaget att vi partimedlemmar lämnar en extra slant till de insamlingar som pågår ute i samhället gällande kampen för demokrati i Libyen och NordAfrika och för katastrofoffren i Japan. Vår utmaning går nu till övriga partier att göra en liknande  insats...

I övrigt önskar jag er alla en gemytlig måndagskväll

Hej på en stundÅrsmöte

Ombud, förtroendevalda och övriga medlemmar! 

Glöm inte Vilhelmina arbetarekommuns årsmöte i morgon, söndagen den 20 mars kl 14.00 på Folkets Hus.

När får man yttra sig?

Maria Lundqvist, Politiskt Alternativ, har på Vilhelminabloggen ondgjort sig över att jag uttalat mig till media och skrivit ett inlägg på sossebloggen innan protokollet justerats och offentliggjorts.

Så här förhåller det sig:
Redan under pågående möte blev jag uppringd av media ang ”Kefasfrågan”, men då lämnade jag ingen kommentar.
På onsdag morgon läste jag de två första inläggen på ”Tyck till om Vilhelmina” i VK:s nätupplaga och valde då att här ge en kort redovisning.
Senare under dagen så svarade jag även media när de ringde.

Eftersom någon/några redan informerat om vad som sas på sammanträdet, så ser jag inget fel i att jag bemöter det som sägs och skrivs.

Strandpromenaden ver. 2.0

Strandpromenaden längs med Volgsjön har blivit mycket populär. Vi byggde den under förra mandatperioden som S+V styrde kommunen.

I vårt handlingsprogram har vi sagt att vi ska fortsätta att bygga ut den så att den löper runt hela tätorten.

Nu har förvaltningen fått uppdraget att projektera hur nästa etapp kan se ut.

När vi fått förslaget efter sommaren så kan vi börja planera in det i kommande budgetar.

En god livsmiljö är en av många förutsättningar för framtidstro och tillväxt.

FAS 3

enl Max Gustafsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg