Maria Kristoffersson skriver i sin VK-blogg att hon är ordförande i i en regional advisory  board för nuvarande Norra periferiprogrammet. Hon fortsätter med att berätta om den nya programperioden där de ska ge inspel till vad som ska bära in i framtiden där det gäller att övertyga resten av Europa att det kräver att hålla Europa levande.

I media kan vi följa hur Centerpartiets  nya idéprogram där Maria Kristoffersson gång på gång framhävt att hon har varit med om att ta fram, inte blev som det var tänkt . Att det  mottagits ute i bygderna på ett mycket tveksamt sätt och att det till slut blev för mycket turbulens, så mycket att partiordförande Lööf blev tvingad att avbryta sin Thailandsemester för att komma hem och lugna känslorna.

Det talar väl sitt tydliga språk att det är något fel  inom Centerpartiet, när  Maria K som varit med och  arbetat fram ett program som fört opinionssiffrorna för partiet rakt ner i avgrunden får en post som  ordförande i ett program för Norra delen av Europa.  Ett program  för vad som ska bära in i framtiden där det gäller att övertyga resten av Europa att det kräver att hålla hela Europa levande.

Jag vill tro och hoppas på det bästa med detta program, men med hänvisning till hur Centerns idéprogram mottagits och deras senaste opinionssiffror, så är den enda slutsats jag kan dra av detta är att Maria K kommer att få övriga Europa att förstå och inse att den titel hon själv satt på sin blogg också kommer att bli vad övriga Europa kommer att känna. Att  vi i norr hamnar ännu längre ut i periferin.. eller ??  

Göran Jon(S)son