Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Socialnämnden 181101

Vi hade socialnämnd i torsdags med den nya nämnden .

Efter maktskiftet i Vilhelmina och efter nya direktiv från Förtroendemannautredningen som togs KFM ( kommunfullmäktige)i juni18, har vi nu en ny sammansättning i nämnden.

Det innebär att i presidiet sitter Rikard Norberg, Kd som ordförande. Annika Wibrell S går in i uppdraget som 1 vice ordförande och Monika Gebart C, är 2 vice ordförande.

I nämnden har vi tidigare haft 11 ledamöter. Numera består nämnden av 9 ledamöter, fördelat på

följande ordinarie

Koalitionen:

Centern 2

Kd 1

F! 1

Pa 1


Oppositionen

S 3

V 1


Vi startade med en presentationsrunda av alla ledamöter och tjänstemän, en genomgång av Socialtjänstens lagar, ramar och Socialtjänstens organisation.


Under punkten Budget och genomgång av delårsbokslut så kan vi konstatera att de utmaningar som vi sett tidigare blir ännu tuffare än vi befarat, trots utökning av Ram ( KFM juni 2018)

Förvaltningschefen redovisar påbörjat arbete med delvis nya arbetsmetoder för att nå resultat utifrån IBIC ( Individens behov i centrum) och ÄBIC (Äldres behov i Centrum)


Nya taxor och avgifter för 2019 antogs och innebär en höjning å ca 1 %. ärendet skickas vidare till nästa KFM.


Fördelning av ensamkommande barn

Det kommer väldigt få ensamkommande nu och nämnden beslutar att Vilhelmina avstår tilldelning till förmån till annan kommun som har kvar riggad verksamhet för ändamålet.


Gymnasiestuderande och Gymnasielagen LMA gör läget lite komplicerat för kommunerna där ungdomarna själva kan välja var de vill gå gymnasiet och de får då en ”matpeng”71 kronor per dag som är återsökningsbart, men ingen ersättning eller hjälp med boendet då de har boende anvisat på Migrationsverkets boende och det kan vara i en kommun än där de vill gå skola. Nämnden beslutar om Tillägg i delegationsordningen. Att förutom daglig ersättning bevilja ekonomiskt bistånd för boende. Ekonomiskt bidrag har kommit kommunen till del för att kunna göra detta och en Processplan tas fram för verksamheten och uppföljning ska ske i februari.I urvalsärendet får nämnden ta del av de komplexa ärenden som dyker upp. Knepiga situationer som kräver svåra beslut och praktiska lösningar.


Nämnden lämnar yttrande till Ks ( kommunstyrelsen) ang. Projekt Regionkommun 2019.

nämnden bifaller föreslagen utredning om samverkan och struktur med förbehåll att rätt befattningshavare representerar vid rätt tillfälle.


Nämnden tar del av information om Samverkan vid utskrivning från sluten vård att implementera samverkansrutiner via programmet Prator. Det är viktigt att rutinerna fungerar eftersom det annars kan bli mycket kostsamt för kommunen.


Sist men inte minst antog vi förslaget om den nya sammanträdesplanen för nästa år (2019)Som vanligt präglades vår socialnämnd av samförstånd och vi känner att det ska bli en riktigt rolig och spännande mandatperiod och vi vill härmed önska alla nya ledamöter i nämnden välkomna.


Annika Wibrell 1 vice ordförande i Socialnämnden

/ gm Kristina Norman.  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Middag med Vilhelminas näringsliv

Igår fick jag nöjet att äta middag på Restaurang Prima i Skansholm och detta gjorde jag tillsammans med kommunens tjänstepersoner från näringslivsenheten och ett 15-tal företagare från vår kommun.

Faktum är att min inbjudan hade jag fått utifrån mitt företag, Murarns Fjällturer så att man kan säga att jag var där i två roller. Framförallt företagare, men även som kommunalråd.

Denna middag, som var en av flera liknade träffar runt i vår stora kommun (dagen innan var man i Saxnäs och Kultsjödalen) var en del i de projekt och arbeten som gjorts via Möjligheternas region:

"Möjligheternas region är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag"

Det startade med en del presentationer där jag och mina bordsgrannar presenterade oss och berättade om våra företag. Tankar och ideer. Framtida möjligheter och utmaningar för respektive företag och hur man ser på kommunens roll som en del i ett gott näringslivsklimat och för ett gott företagande.

Intressanta samtal och det jag hör är snarlika med mina egna erfarenheter.

Det pratas mycket om välfärd och som Socialdemokrat månar jag väldigt mycket om denna.

God vård, skola och omsorg är en av hörnstenarna i ett gott och tryggt samhälle och denna välfärd skapas via våra skattepengar. Ett gott företagsklimat en annan viktig hörnsten.

Företagande skapar jobb. Jobb skapar skattemedel, Skattemedel skapar välfärd. En god välfärd skapar ett gott och tryggt samhälle.

Och detta gör vi tillsammans då vi alla är mer eller mindre beroende av varandra.

En trevlig och givande kväll avslutades vid niotiden och jag tackade för mig och tar med mig alla berättelser och inspel som kom under kvällen.

Mycket god mat och service och jag rekommenderar er som inte svängt in i Skansholm att besöka denna pärla på södra sidan av Malgomaj.

Sist vill jag slå ett slag för kommunens näringslivsenhet och på vad man faktiskt åstadkommer i sitt arbete med vårt fantastiska näringsliv i Vilhelmina.

 

 

FramsidaBaksida

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirklar

Studiecirklar som startar nu i samarbete med ABF. 


Onsdagen den 13/6 kl 18.00 

”Att vinna fler för vår ide i valrörelsen ” 


Onsdagen den 20/6 kl 18.00 

”Skriva insändare” 


Plats :Folkets Hus Vilhelmina 

Alla medlemmar inom Vilhelmina Arbetarekommun är välkomna att delta.

Meddela här nedan om ni kommer senast tisdag 12/6 kl 20.00

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sven-Eric Bucht

Obs!  Ändrad tid, vi samlas redan kl. 12.45. Vi passar på att grilla Sven-Erik om landsbygdens möjligheter och vad regeringen kan göra för att ta vara på den utvecklingskraft som finns i Vilhelmina.


ICA-torget Vilhelmina Torsdag 14 juni  kl 13.45-14.45

Välkomna att ta en kopp kaffe tillsammans med Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister.


Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

"Det ska vara attraktivt att bo och jobba på landsbygden. Jag ser de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa jobb och tillväxt i hela landet."

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lokalberedning, ägardirektiv och ansvarsfrihet

En vecka har gått sen senaste kommunfullmäktige. Frustrationen och besvikelsen över framför allt två frågor, har lagt sig något och efter en skön långhelg har jag samlat mina tankar.

När det gäller lokalberedningen så befinner vi oss i ett vakuum. Förhoppningsvis kan vi kanske tillsätta den vid fullmäktige i juni men tyvärr så blir den kraftigt försenad. Trots att man är medveten om de problem som finns så är man inte beredd att ta ansvar. Efter att ha läst Maria Kristofferssons inlägg på sociala medier så finns det en risk att den inte tillsätts förrän efter valet. Enligt henne så är den långsiktiga lokalförsörjningen en fråga som politikerna som väljs den 9/9 snabbt måste ta tag i. ”Ingen av oss vet än vilka det blir som väljarna väljer in.” Även om vi kan kryssa för namn på valsedlarna så väljer vi parti och de i sin tur utser ledamöter i styrelsen och nämnderna. Oavsett vilka som utses i beredningen så är det partierna som har ansvar för att deras uppfattning kommer fram och att ev byta ut ledamöter efter valet kan inte vara ett problem.
Det märkliga är att samma resonemang inte gällde vid tillsättandet av beredningen Barn och unga, där gick det bra att köra igång innan valet. Inkonsekvens är bara förnamnet.

Det andra ärendet, ägardirektiv för våra fastighetsbolag, innehöll ett förslag att skriva in följande: Bolaget ska vid upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån anpassa underlag, föreskrifter och andra villkor på sådant sätt att inom kommunen verksamma företag ges tillträde till förekommande handlingar. Bolaget får dock inte göra avkall på de tvingande regler som Lag (2016:1145) om offentlig upphandling föreskriver. Centern som utger sig för att vara företagarnas beskyddare kunde, tillsammans med övriga oppositionspartier, inte ställa upp på den skrivningen och ärendet återremitterades för beredning. 
Ytterligare långbänk i väntan på att förslaget ska gälla kommunen i sin helhet.

Medias rapportering har till stor del handlat om ansvarsfriheten för vårt tidigare kommunalråd/ks ordförande och kritiken mot kommunstyrelsen, där fullmäktige fattade beslut enligt revisorernas förslag. Man rapporterar också om ett beslut som tagits i kommunstyrelsen, på förslag från oppositionen, att bl a återkräva delar av den ersättning som utgått. I en krönika skriven av Petter Bergner VK, sätts rubriken ”Grälsjuka klär inte Vilhelmina”! Gräl, har jag missat något? Om en anställd får en felaktig lön så regleras den så snart det uppdagas och så bör det väl även vara i det här fallet. Däremot kan jag hålla med om att uppkomna kostnader i samband med revisionen inte ska betalas av den som granskningen avser.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport Socialnämnden 180504

Vi har haft nämnd igen och här kommer rapport om vad vi gick igenom.


Ärendet med taxor inom SÄBO blev framskjuten till nästa nämnd i väntan på index (hösten -18)

Budget/ ekonomisk uppföljning - utfallet ligger inom plan så långt, förutom IFO, där vi har fortsatt ökning av placeringsärenden/ barn och unga. Stora utmaningar.

Genomgång av intern kontrollplan. Nämnden fick bra betyg från revisorerna. Kontrollen körs löpande i alla ärenden. Plan för 2018 fastsälls med inarbetande revideringar. 

Den nya GDPR-lag kräver ett Dataskyddsombud och för R8-området har tecknats avtal och valts Isak Nyberg Skellefteå. Vilhelmina ansluter sig. 

Samverkan utskrivning sluten vård/ Nya riktlinjer och betalningsansvar (1/4 18)from 1/1-18 och uppföljing till hösten. 

Urvalsärendet handlade om problematiken kring alkoholism/ demens som innebär ett ständigt pusslande och trixande utifrån IBIC (Individens behov i centrum).

Aktuell information är en stående punkt där nämnden uppdateras om nämndens alla verksamheter. Vi noterar informationen.

Verksamhetsomställning för funktionsnedsatta och korttidsboende. Det riggas för Flytt till Tallåsen (bottenvåningen )med smärre anpassning av lokalerna, som tas ur investeringsbudget och ökade driftskostnader tas ur befintlig budget. Detta för att få bättre anpassade lokaler.

Diskussionen om ny teknik inom välfärden tex trygghetskameror nattetid, dusch kabiner med robotfunktion fortsätter. Ökad kvalite i vården enligt IBIC (Individens behov i centrum) och ÄBIC ( Äldres behov i centrum) i fokus. nämnden beslutar att inköp ett par kameror för bevakning nattetid.

Översyn av behovsgrundande boendeplatser inom säbo och informationen om byggprocessen med trygghetsboendet . Studiebesök nästa nämnd. 

Vi är rätt attraktiva för sökande tll tjänster från övriga Västerbotten.  Nämnden konstaterar också att vi får fler sökande på tjänsterna numera, tack vare annonser i sociala medier.

Slutligen... 16 jul- 14 aug stänger gemensamma vårdavdelningen för semester I Vilhelmina. Dorotea och och Åsele håller öppet under samma perioder, vilket innebär fler platser under sommaren. 

Socialnämndens ordf Annika Wibrell / gm  Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

2017

Vid Vilhelmina Arbetarekommuns årsmöte den 25 mars omvaldes samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå och KG Abramsson omvaldes till ordförande 2018.

Verksamhetsberättelsen redogjorde för de aktiviteter som varit under 2017, med bl a rapporter från studierådet, kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet och senioransvarig.

Under året har byggandet av ett trygghetsboende påbörjats och glädjande nog så har resultaten för våra elever succesivt förbättrats vilket gör att kommunen ligger bra till i de jämförelser som görs på riksplanet.

Trots ett underskott för 2017 är föreningens ekonomi god och medel har avsatts för aktiviteter under kommande valår. Kommunens ekonomi har också varit god de senaste åren, vilket till viss del beror på regeringens åtagande, men vi står inför stora utmaningar främst vad gäller skolan och socialtjänstens verksamheter.

Arbetet med att ta fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram har påbörjats. Vi har verkställt de flesta vallöften som gavs inför innevarande mandatperiod och vår förhoppning är att kommunmedborgarna ska inse att vi är ett parti att lita på och att en röst på socialdemokraterna, lokalt, regionalt och centralt är en röst för trygghet och utveckling de kommande åren.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tog mötet även ställning till inkomna motioner, förtroendemannaberedningens förslag samt Grön Översiktsplan/LIS. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stoppa moderat politik för ökad otrygghet

Stoppa moderat politik för ökad otrygghet

I höstens val står det största trygghetsprogrammet i modern tid mot moderat politik för ökad otrygghet. I en ny rapport från Socialdemokraterna beskrivs vad Moderaternas politik skulle leda till.

Socialdemokraterna lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Mot det står moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som leder till nedskärningar i välfärden. Moderaterna går till val på en skarp högersväng som kommer att leda till en rasande snabb avveckling av den svenska modellen.

Moderaternas politik för ökad otrygghet i korthet:
• Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.
• Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal.
• Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Med vänliga hälsningar, Socialdemokraterna.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kunskap viktigt för ett långt och hälsosamt liv.

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och dagen innan fullmäktiggrupp.

Måndagen var främst vigd till resultat 2017 budgetremiss 2019.

En bra dragning där fjolårets resultat stannade på +5,6 miljoner efter en del ”ekonomiskt” strul med en fond som revisionen inte gillade. Dock ska nu detta var löst och alla är glada och nöjda. Vad som är att tänka på är att vi haft en regering som satsat pengar på kommuner och landsting och detta visar sig nu. Dock är mycket kopplat till den migrationsvåg som var 2016 och som spillde över även på 2017.

Vi ser att en medveten politik och duktiga tjänstemän som arbetat med kommunens verksamheter fått det hela att gå runt. Dock är mycket av överskotten av engångskaraktär och det är mycket viktigt att ta med sig in i framtiden.

Vi har haft goda år och avsatt medel i ”madrassen” och dessa medel kan användas till tider som inte är så goda….

Då det gäller budgetremissen ska den nu ut till alla partier där var och en ska ”sy ihop” sin budget och redovisa hur den kommunala ekonomin ska kunna hållas. Kort kan man säga att man kommer överens om ”ramarna”, dvs hur mycket pengar som finns att spendera till de olika verksamheterna. och som de flesta förstår brukar det vara så att behoven är större än tillgångarna och då gäller det att tänka till.

Idag onsdag är jag nere vid kusten, närmare bestämt i Skellefteå på Myndighetsdagarna två.

11 statliga myndigheter möter 24 kommuner från norr och västerbotten i samtal och diskussioner om hur det ser ut i vår land.

Generaldirektörer och höga herrar och damer berättar från myndigheternas sida. Tar upp frågor och i smågrupper diskuterar vi och lämnar över.

Måste säga att jag efter dagens möte varit nöjd med de dragningar som varit och det är mycket nyttigt som framkommit. Tycker nog att chefen för Polisen, region nord, MSB och Folkhälsomyndigheten varit de som utmärkt sig och haft mycket intressanta dragningar. Migrationsverket var den myndighet var den som utmärkte sig mest där mycket kritik kom från oss småkommuner i Inlandet och hur de anses EJ uppfylla sina åtaganden. Kommunerna har tagit ansvar under den pressade situation landet stod under 2015-16, men kommunerna upplever inte att Migrationsverket riktigt uppfyllt sina åtaganden.

Polisen berättade om sina bilder av hur brottsligheten ser ut i verkligheten och bekymret med de bilder som sprids som inte alls stämmer överens med denna verklighet.

Trygghet var ett annat ämne, vilket är en subjektiv bild och mycket finns att säga inom detta område.

Från Folkhälsomyndigheten betonade man om utbildningens vikt för ett långt och hälsosamt liv och där känner jag att jag kommer att grotta ned mig och tagga till inför det kommande valet.

Kunskap är makt. Makt över ett långt och hälsosamt liv!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inget krismöte

Utbildningsnämnden har idag haft ett extrainsatt sammanträde. Det framställs av Västerbottensnytt som ett krismöte vilket är helt fel. 
Vid föregående nämndsmöte gav vi vår förvaltningschef i uppdrag att bereda några frågor och kallade till ett nytt möte för att kunna fatta beslut om budgeten för 2019. Inget märkvärdigt i det, ett helt naturligt förfarande. Av frågeställningarna från Västerbottensnytt så kände jag att man ville skapa braskande rubriker och kritik mot migrationsverket. 

Att migrationsverket lämnar Vilhelmina och mottagandet av ensamkommande ungdomar minskar, får konsekvenser för hela samhället; handeln, fastighetsbolaget, sociala och skolan, för att inte tala om befolkningsstatistiken och att vi behöver varje människa som vill bo och leva i vår fantastiska kommun. Dessutom är det tragiskt för de som drabbas. Men att vinkla det till ett krismöte för utbildningsnämnden är inte rätt, vi har att förhålla oss till den verklighet vi befinner oss i och om elever försvinner så måste verksamheterna anpassa sig till det. Att det drabbar anställda är beklagligt men inget vi kan göra något åt. 

Vi har tittar på bokslutet för 2017 och gjort beräkningar utifrån det. Vi har fattat beslut att inte godkänna några nya önskemål, utifrån att vi har en väldigt hög personaltäthet tror vi att man minska kostnaderna och dessutom tror vi att intäkterna kommer att bli högre. 

Vårt budgetförslag innebär att vi behåller befintlig verksamhet och för att klara det så begär vi en utökad ram på strax under 12 miljoner.
Kommunens budget kommer nu att gå ut på remiss och beslut kommer att tas vid kommunfullmäktige i juni. Får vi en förändrad majoritet efter valet så kan det innebära att budget omprövas men vad gäller oss så var det en enig nämnd som tog beslut. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till ALLA ledamöter för goda och konstruktiva diskussioner och förvaltningen för väl genomförda beredningar. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Extra medlemsmöte

Kamrater 

Vilhelmina S-förening har ikväll extra medlemsmöte. 

På dagordningen står


1. Remiss från förtroendemannaberedningen


2. Grön ÖP med fokus LIS plan.


Kl. 18.00  på FH . 

Alla sossar. Kom vet ja!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE 25 mars

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden 20180308


Vi hade en diger ärendelista, på senaste socialnämnden. Här kommer några av punkterna vi hade upp på bordet.

Arbetet med Trygghetsboendet går vidare och förvaltningen fortsätter att rigga för organisationen och logistiken runt verksamheten. Den 22/3 planeras en informationskväll för allmänheten. Där kommer man också att kunna få hjälp med hur man fyller i sin ansökan.

Tallåsens HVB är nu avslutat. Den sista boende flyttade ut den 16 feb. Den 21/2 var all dokumentering klar och lokalen är också inventerad, i väntan på beslut om ev annan verksamhet.

Nämnden fick ta del av den processplan som är framtagen för ”Plan för Heltid”. Utredningen ska belysa fakta och konsekvensanalys.

Genomgång och information av Process och aktivitetsplan LÖK Vilhelmina 18-19. Uppföljning och ev. revidering av samverkansavtal mellan Vilhelmina kommun och VLL. Innehåller bl.a. IFG-projeketet med Storumans medicinska centrum, etablering av virtuellt rum i Saxnäs och samarbete/köp av tjänster inom HSL-verksamhet.

Information om dagsläget av socialnämndens verksamheter .

Nämnden har fått uppdrag om att lämna yttrande till Ks angående den del som rör nämndens verksamheter den kommuntäckande Översiktsplanen ”Grön ÖP”.

Nämnden har antagit nya rutiner vid utskick av kallelser till sammanträden. Teamengine heter systemet. Och är ett virtuellt system som är väldigt lätthanterligt, smart och säkert. Under en omställningstid kör vi dubbla system. Våra sekretessärenden hanteras som tidigare.

Nämnden gick igenom information och uppföljning av projektet ”Bemanning i balans”. Detta med anledning av den diskussion som kom upp i senaste KFM, då det kom fram önskemål om en fördjupad information och nämnden beslöt att förtydliga rutiner i överlämnande av information mellan nämnderna, för att säkerställa att alla utredningar och konsekvensanalyser följer med i ärendegången.

Budget är som alltid ett sorgebarn för socialnämnden och alla kämpar med näbbar och klor för att få det att gå ihop. Vi kan dock konstatera ett hyggligt resultat för – 17 med ett samlat överskott på ca 4,8 miljoner.

Nämnden har också tillförsikt om att budget -18 ska ge ett positivt resultat.

Budget 19-21 - Den 27 mars kommer vi att ha en extra nämnd där vi går igenom förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna.

Nämnden kan också konstatera att det finns ett fortsatt behov av utbildad personal inom flera av våra verksamhetsområden.

Annika Wibrell ordförande i Socialnämnden /gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Trygghetsskapande åtgärder

Idag på morgonen var jag på ett möte tillsammans med kommunala tjänstemän och polis för att gå igenom den trygghetsundersökning som gjorts i Vilhelmina.

Undersökningen är gjord utifrån en medborgardialog mellan Vilhelmina kommun och Polisen under 2017 och den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommunerna som ingår i södra Lapplands polisdistrikt. En utvärdering är även gjord utifrån de medborgarlöftensom gjordes ifjol och det konstaterades att det jobbats med det hela, men att mer finns att önska.

Man kan ganska snabbt konstatera att detta är ett område som skapar många frågor och det är ett komplext område. Samtidigt som det gäller att ta folks oro på allvar är detta med trygghet subjektivt och kan bero på många saker. Från det att man upplevt otrevliga saker till att man ”hört” talas om otrevliga saker och känner sig otrygg. Men kontentan är att oron ändå måste tas på allvar.

Det man grovt kan säga utifrån dagens samtal är att utifrån undersökningen kan man se tre olika områden att jobba vidare inom:

* Trafik med buskörning

* Otrygghet på samhället.

* Belysning

Nu kommer kommunala tjänstemän och polis att gå hem på varsin kammare och tänka till för att utforma medborgarlöften och utvärderingsbara mål utifrån olika områden som fylls med aktiviteter som ska genomföras av såväl Polis som kommun. Gärna i gemensamma aktioner.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden 20180208

Vi har haft socialnämnd för ett par veckor sen och här kommer några av de punkter vi hade uppe.

Vi fick en väldigt bra information ang ANDT (alkohol-narkotika-droger-tobak)
Det är en sammanställning från enkät som alla 9e klassare och 2 års gymnasieelever får fylla i varje år. En enkät som cirkulerat under några års tid och som gör att vi kan se utveckling och vanor över tid. Ett bra verktyg för att kunna bemöta och förebygga otrivsel, dåligt mående och missbruk.
Projekt Bemanning 

6- timmars arbetsdag på IFO. Projektet har varit i gång ett år nu på vårkanten och ska utvärderas.
Hitintills ser det väldigt bra ut. Man har nu anställt personal och är sedan sista oktober full bemanning, och personalen mår mycket bättre. 
Utifrån att dom inte varit full styrka mer än 3 mån, lägger vi förslag till fullmäktige att förlänga projektet 1 år så att dom får gå på full styrka och utvärdera resultatet därefter.

Det startas ett projekt med telefonjour till familjehem inom R8(Region 8). Vilhelmina går med i projektet. 

Tidsplan heltid - Vi har fått ett uppdrag från Ks att förbereda. Uppdraget till förvaltningen blir att ta fram underlag gällande utförandeplan, konsekvenser, budget och ekonomi mm

Timeengine- Vi inför ett nytt digitalt mötesschema i socialnämnden under våren. Det här har gått på prov i Ks under en tid och visat sig vara ett lätthanterligt och säkert system. Utbildningsnämnden har också infört detta system. Sekretesshandlingar kommer fortsatt att hanteras vid sittande bord.


Budget-
-Information om den samlade bedömningen av utmaningar och möjligheter inför framtiden. Förslag till budget i balans med hänsyn till resultat -16 o -17
-Vi har en vikande trend på personalkostnader. 
-IFO har full bemanning nu p.g.a. projekt balans och det innebär minskade kostnader konsultköp
-Flyktingverksamheten i avveckling p.g.a. av mindre tillströmning.
-Hemsjukvård minskande kostnader i Vilhelmina gentemot andra kommuner.

Stödet till Afasiföreningen upphör vid halvårsskiftet , då föreningen upphör p.g.a. av pensionsavgång.
Stödet till drabbade kommer i samarbete med VLL att tillgodoses på annat sätt.

Attestreglemente för förtroendevalda -ändringar antas, för att tillmötesgå ett öppnare och mera transparent system.

Ersättning och villkor till familjehemsvård, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Avtalet uppdateras SKL förslag enl. LSS och sol

Vi tar del av remiss behandling av spelmissbruk och spelberoende kunskapsstöd information
En ny lag från 1/1 -18 gör gällande att det är kommunernas ansvar.

Redovisning och information om personligt ombud. Behovet av personligt ombud ökar i motsvarighet personal 0,5 tjänst

Vi tar del av Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa och ärendet skickas till KFM

Redovisning - Överenskommelse mellan VLL och Västerbottens läns kommuner om samverkan Arbetet fortskrider och ärendet skickas till KFM

Ett samverkansavtal VLL och Vilhelmina kommun som inte varit helt utan gropar i vägen börjar ta form.

Annika Wibrell Ordförande i Socialnämnden /gm Kristina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Framtiden i Kultsjödalen

I onsdags hade jag förmånen att få vara på hemmaplan då min ”egna” Sosseförening, Kultsjödalens S-förening anordnade en kväll med utfrågningar, samtal och diskussioner.

Kaffe och samtal är ingen dum kombination och jag är imponerad på alla som kommit till Saxnäsgården och större delen av Kultsjödalen var representerad.

Några tjänstemän från kommunen var med och berättade vad som händer efter ”Kultsjödalsberedningen” och hur den ligger till nu.

Frågor som var uppe för diskussion var:

* Tomtområdet och tankarna kring Åbacken.

* Nya tomtområdet uppe i Klimpfjäll och den investering i VA kommunen står inför.

* Återvinningsstationen vid kommungaraget i Saxnäs och varför det inte töms längre.

* Tankar inför utbyggnaden av South Lapland Airport

* Inlandsbanans framtida investeringar

* Flerfamiljsbostadshus i Saxnäs och Klimpfjäll

Min ”egna” säng lockade i Saxnäs och jag hade gärna stannat kvar längre, men det är långa dagar och tidiga morgnar så Kosan styrdes ned till Vilhelmina på kvällen.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inlandsbanan 100 år och Kungabesök

Igår firade vi Inlandsbanans 100-årsjubileum och det med pompa och ståt med besök av Hans Majestät Konungen och landshövding Magdalena Andersson.
Det började med besök i Stalon och en rundvandring i deras fabrik som tillverkar framförallt tillverkar ljuddämpare för jaktvapen. En högteknologisk historia med ett envist par, Maria och Daniel Axelsson som nu under snart 15 års tid utvecklat sina produkter och där man nu är nr 1 i Europa.

På tillbakavägen fick Kungen lyssna till Åsa Baer som berättade om rennäringen, dess utmaningar och möjligheter och Åsa beskrev bl.a dagens situation med den globala uppvärmningen som ställer till det där de börjar se ett annorlunda mönster i årstidsväxlingarna, men även beskrev skogsindustrin och de utmaningar som där finns.

I Lövlidenkorsningen stannade vi till slut hos Martin Bergmans för lunch. Nyrökt fisk direkt ur röken och som Kungen fått en förevisning av Martin själv. Tillresta gäster från våra grannkommuner Storuman och Sorsele samt inblandade under dagen fick inmundiga denna utsökta fisk.

Ett ånglok från Storumans Ångtågsföreningen stod sedan redo att skjutsa oss in till station. Måste säga att mitt barnasinne väcktes då jag tog mig en snabbtitt uppe i ”hytten”. Jättekul. Väl på stationen inne på Plassn stod en folkmassa av sällan skådat slag och tog emot HMK och vi andra. Kungen var på ett strålande humör och en och annan fick sig en samtalsstund när vi vandrade fram.

En promenad upp till centrum med tal inför en enorm folkmassa och en titt på stolpsittare och iskyrka där samtal med Lions och Gunnar Vikström innan  skotertävling uppe vid Folkan som följde för ett sista stopp hos Sven-Åke och Doris Risfjäll med en kulturell återblick. En mycket trevlig stund där detta par visade och berättade om både den slöjd de alstrar, men även den historik som finns inom Vilhelmina och som delvis finns bevarad i deras lilla affär och museum.

Vid 16 avgick sedan bussen till flygplatsen och till planet för återfärd mot kungliga huvudstaden.

Vilhelminaborna visade upp sig från sin bästa sida. Högteknologi blandades med mathantverk, turism och kultur och som visade på Vilhelmina kommuns storslagenhet och att vi har företagare och entreprenörskap även idag och att vi inte tillhör en utdöende glesbygd utan vi går in i framtiden med tillförsikt.

IMG_2004

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Glädjande besked för gles- och landsbygden idag.

En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns jobb och företagande. Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet.ngmiljonsatsningen ska stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat. 

Besked från regeringen idag. 


http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/mangmiljonsatsning-ska-starka-gles--och-landsbygdskommuners-foretagsklimat/

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte

  KOM IHÅG!!!
 Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
 imorgon tisdag 6 februari  kl 18.00, Folkets Hus

  På dagordningen: Nomineringar till uppdrag i arbetarekommunen,
  aktuellt i politiken, nya medlemmar välkomnas m m.
  Välkomna!
  Mikael Österberg
  Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Assistentfrågan

Vilhelmina kommun, liksom många andra kommuner, har valt att anställa assistenter för elever i behov av stöd.

För vår del har Skolinspektionen vid två tillfällen påpekat det stora antalet assistenter och att hanteringen inte överensstämmer med skollagen.

Utbildningsnämnden har därför lyft frågan och gett vår förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet assistenter till förmån för fler lärare och specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som tex socionomer. Vi tror att vi därmed kan ge eleverna det stöd de behöver på ett sätt som stämmer överens med skollagen och ökar måluppfyllelsen.

Enligt skollagen ska den första insatsen/anpassningen ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och om det inte räcker så ska stöd ges inom elevens elevgrupp. En förändrad lärmiljö för en inkluderande skola.

Till viss del kan vi även i framtiden behöva elevassister för t ex särskolans elever och elever i behov av “extra armar och ben” och dessa kan komma att undantas från beslutet.

 

Vid utbildningsnämndens sammanträde i tisdags diskuterades frågan men eftersom Kommunal har begärt centrala förhandlingar så togs inget beslut.

Äldre inlägg